Grundfos - Kampen mot klimatförändringarna

Nu när världen står inför klimatförändringarnas effekter undersöks nya och alternativa energikällor, men dessa kan komma för sent. Som pumptillverkare är Grundfos medvetet om hur beroende världen är av pumpar, och hur mycket energi de använder.