Blue Energy-kalkylatorn

Blue Energy-kalkylatorn är ett av Solars senaste verktyg. Du kan räkna på möjligheterna att genomföra en del renoveringar av befintliga byggnader utifrån ett energieffektivitet perspektiv. Kalkylatorn innehåller flera potentiella energibesparingar och kan även användas för att få en känsla av vilka besparingar man kan förvänta sig i nya konstruktioner.

Allt du behöver göra är att välja kalkylator och ange den nödvändiga informationen som behövs. Genom att göra så får du en beräknad energibesparing som visar hur du bör agera.

Kalkylatorn är tillgänglig inom många områden, dessa hittar du på höger sida. Det är också möjligt att få en utskrift av de slutliga beräkningarna.

Klicka här för att komma till kalkylatorn