Solars grossistkoncept är baserade på ett brett område av värdefulla Produkt- och Servicekoncept.

Det är viktigt för oss på Solar att bli uppfattade som en professionell samarbetspartner som, är baserad på många års nära samarbete med våra kunder, kan stödja våra kunder med en uppsättning effektiva och

värdefulla lösningar som kan hjälpa till att förbättra deras dagliga arbetsprocesser och logiska arbetsflöde.

Grundstenarna i våra Koncept är oskiljaktiga och avgörande för att försäkra att Solar aktivt och professionellt kan fortsätta att utveckla effektiva lösningar i nära samarbete med våra kunder.