Uppdaterade leveransvillkor

Returpolicy (gäller från 1 mars)

Vi vill ha enkla och tydliga regler för vad som gäller när du behöver returnera varor. Under förutsättning att det sammanlagda värdet av returen överstiger 500 kronor kan du returnera varor du köpt av oss upp till 9 månader efter att varan levererats.

Hela och rena artiklar kan säljas igen

Vi vill att varorna du skickar tillbaka är hela, rena och oanvända. Det betyder att vi förväntar oss att du skickar varorna i ett sådant skick att de går att sälja igen och att du inte skrivit, klistrat eller på annat sätt skadat varan, originalförpackningen eller emballaget. Packa därför varan på ett sådant sätt att den inte skadas vid transport.

Vi är lite mera petiga när det gäller artiklar som är kundanpassade (kapade, märkta, förmonterade etc.). Dem tar vi helt enkelt inte i retur.

Returavgifter:

Vi tar ut en fast avgift på 195 kronor för returer.

Vi krediterar dig inköpspriset, minus ett returavdrag om 20 % av returens värde.

Om varan är i ett sådant skick när vi tar emot den att vi inte kan sälja den vidare, tar vi ut en avgift om 500 kronor för att skicka tillbaka den till dig, eller för att skrota den om du föredrar det.

Om du vill returnera en anskaffningsvara som vi fått beställa särskilt för dig behöver vår leverantör först godkänna returen. Då gör vi även ett avdrag för vår faktiska fraktkostnad tillbaka till vår leverantör. Ytterligare returavdrag kan tillkomma om vår leverantör tar ut ett sådant.