Solar och ABB i nytt, starkt industrisamarbete

Se ABB Automations hela sortiment

ABB_FB_sustainability_478x271.jpg

Samarbete

Solar och ABB har fullbordat planer för ett nytt och starkt industrisamarbete. ABB är i framkant bland världens branschledande ingenjörsföretag med ett stort sortiment av innovativa produkter. Med sin drygt 130‑åriga historia har ABB den kvalitet och kunskap som Solar söker i en partner.

ABB's White Paper

Livsmedelsindustrin är under konstant press att anpassa sig och utvecklas för att möta konsumenternas efterfrågan. Detta innebär ökad produktion, lägre priser samt förbättrad kvalitet och variation, allt med ett obrutet hållbarhetsengagemang.

Att optimera produktionen i det här sammanhanget innebär mer än att bara hitta en partner. Det handlar om att hitta en partner. En partner som förstår utmaningarna i en vidare kontext.

Läs White Paper

Bageri

Dag ut och dag in måste din bakningsprocess vara synkroniserad hela vägen från mixning och formning till bakning, frysning och packning. Pålitlighet, energieffektivitet och exakt kontroll är avgörande oavsett det handlar om att skära, använda ugnar eller låta produkterna svalna på transportband. ABB:s automatiseringserbjudande för bagerier inkluderar ett stort utbud med varvtalsregulatorer, skalbara PLC:er och ett urval HMI:er för att ge dig all kontroll du behöver. Med säkerhetsalternativ från inbyggd STO‑funktion (safe torque off) till säkerhets‑PLC:er kan du lätt implementera den säkerhet du behöver.

Drycker

Konsekvens är en avgörande konkurrensmetod för globala varumärken, och konsumenterna förväntar sig att deras favoritdrycker smakar likadant oavsett vem som tillverkar den eller var den är buteljerad. Detta kräver exakt kontroll och repeterbara standardlösningar som kan driftsättas på flera produktanläggningar. ABB kan hjälpa dryckestillverkare att uppnå konsekvens, kvalitet, lägre produktionskostnader och större förpackningsflexibilitet.

Bryggerier

Det stora antalet processer i ditt brygger innebär en daglig utmaning både att hantera energi‑ och vattenförbrukningen och upprätthålla hygienen. ABB:s varvtalsregulatorer, PLC:er och HMI:er gör det lätt för dig att synkronisera dina parametrar med dina processer för att uppnå en maximalt hygienisk och effektiv verksamhet. ABB:s automatiseringserbjudande inkluderar säkerhetsfunktioner från inbyggd STO‑funktion (safe torque off) till säkerhets‑PLC:er så att du kan implementera de säkerhetsfunktioner du behöver.

Mejerier

Mejeriprocesser använder pumpar, mixers och separatorer. Vårt automatiseringserbjudande inkluderar ett bredd utbud av varvtalsregulatorer, PLC:er och ett urval av HMI:er som kan hantera alla dina processer smidigt och effektivt. Dessutom ger säkerhetsfunktioner från inbyggd STO‑funktion (safe torque off) till ett brett utbud av alternativa säkerhetsfunktioner den flexibilitet du behöver för att möta dina egna specifika säkerhetskrav. ABB:s automatiseringslösning ger dig all kontroll och flexibilitet du behöver för en effektiv och pålitlig verksamhet från produktion och pastörisering till lagring och rengöring.

Matolja

Högre råvarupriser och energipriser liksom säsongsbetonad efterfrågan och reglering ökar kraven på kontroll och automatisering i matoljeindustrin. ABB:s lösningar levererar exakt information och kontroll så att du kan optimera din verksamhet.

Socker

Sockerproduktion kretsar kring motordrivna tillämpningar som pumpar, fläktar, flismaskiner/skärmaskiner, transportband, fräsutrustning och centrifuger. Samtliga drar nytta av drivanordningar, motorer, mekaniska kraftöverföringslösningar (MPT) och PLC:er från ABB. Pålitliga drivanordningar sparar energi samtidigt som de förbättrar produktiviteten genom att justera hastigheten/vridmomentet i elektriska motorer.

Spannmål

Hantering av spannmål och mjölmalning involverar vanligen transportband, slungare, såll, kvarnar, blandare och förpackningsmaskiner. ABB erbjuder ett komplett sortiment med varvtalsregulatorer, mjukstartare, motorer, växlar och monterade lager för att din verksamhet ska löpa smidigt. ABB:s högeffektiva drivmotorpaket och IE4/IE5‑motorer sänker energikostnaderna och minskar utsläppen. Versioner som är certifierat säkra mot dammantändning säkerställer säkerhet i platser med dammrisk. Enheter med inbyggd STO ökar säkerheten i apparater som fräsmaskiner och blandare.

Kött, fjäderfän och skaldjur

Huvudprocesserna inkluderar skärning, malning, blandning och nerkylning som stöds av transportband, pumpar, fläktar, kompressorer, förångare och annan utrustning. ABB:s drivanordningar, motorer, mjukstartare och mekaniska kraftöverföringsprodukter säkerställer att din anläggning fungerar pålitligt och effektivt. Motorer, växlar och lager särskild designade för livsmedels och stänkzoner hjälper dig att möta rigorösa hygienkrav och säkerställa hög livsmedelssäkerhet.

ABB:s frekvensomriktare för högkvalitativ livsmedelsproduktion

Utmaning och hängivenhet

Efterhand ny livsmedelsteknisk tillverkningsutrustning med komplicerade och känsliga elektriska system, kontroller och automation fortsätter att ersätta den tidigare generationens utrustning, ökar kostnaderna för underhåll, reparationer och drift i takt med ökad underhållstid, teknisk support och ökade kraftförsörjningskostnader.

Tillverkningsanläggningarna kräver hög hållbarhetsnivå från sina elektriska system eftersom driftstopp kan kosta allt från några minuters till flera dagars produktion om en batch måste kasseras.

Se ABB Automations sortiment

För att öka produktiviteten och livsmedelssäkerheten måste tillverkningsutrustningen skapas med en geometri som snabbt blir av med kontaminanter och möjliggör lätt rengöring, ofta i krävande tillverkningsmiljöer.

Anläggningens rengörings‑ och saneringsteam använder ofta städutrustning med högtrycksslangar och frätande kemiska lösningar vid höga temperaturer som förkortar livslängden på både anläggningen och utrustningen. Detta kräver att rostfria och belagda material måste användas.

Anläggningar har ofta extrema temperaturintervall på grund av sina tillverkningskrav. Problem med cyklisk värmebelastning från ugnar som står i direkt linje med chockfrysar kan skapa tillförlitlighetsproblem i tillverkningsområden.

Kortare produktutvecklingscykler, mindre batchstorlekar, kortare hållbarhetstid och mer frekventa produktförändringar kräver att ny automationsteknik läggs till för större tillverkningsflexibilitet och möjligheten att hålla nere produktionskostnaderna och snabbt få ut produkterna till kunderna.