Joniserare

 

 

 

Statisk elektricitet är den osynliga källan till många produktionsproblem. Problemet löser du snabbt och effektivt med rätt antistat-lösning. Antistatutrustning brukar delas in i två huvudområden aktiva och passiva eliminatorer. Den passiva utrustningen kan utgöras av tex  kolfiberborstar i en skrivare. Aktiva eliminatorer eller som de ofta kallas  jonisatorer är elektriskt anslutna och producerar luft som är joniserad. Den joniserad luften som agerar som laddningsbärare är bestående av både positiva och negativa joner, detta eftersom att laddade ytor kan anta positiv eller negativ laddning.

Solar erbjuder tre olika typer av joniseringsutrustning, klicka på respektive knapp och se olika applikationsexempel. 

Eliminera statisk elektricitet från plana och/eller svårtillgängliga ytor.

Eliminera statisk elektricitet i området runt arbetsstycket eller använd när det inte finns tryckluft att tillgå.

Används när utrymmet är begränsat eller när du vill ha en mer riktad antistatisk lösning.