Tydligare märkning spar dyrbar byggtid för Solars kunder

Med komplexa byggnationer av massabruk- och pappersbruk på avlägsna platser kostar felaktiga leveranser mycket tid och pengar. Andritz och Solar tog fram en gemensam logistiklösning som underlättar monteringen på byggarbetsplatsen.

Andritz är en världsledande leverantör av fabriker, utrustning och tjänster inom vattenkraft, stål, metallbearbetning, massa och papper samt vätskeseparation. Av de fem affärsområdena är Pulp &Paper störst med ca 35 procent av omsättningen och 7 500 anställda. Man erbjuder ett komplett utbud av system för massa- och pappersproduktion, från råvara till färdig produkt.
- Vi driver väldigt komplexa projekt på en mängd olika platser där vi bygger upp kompletta massafabriker och pappersbruk från grunden, säger Fredrik Jarl, teknisk projektinköpare på Andritz i Växjö.

Ofta långa avstånd till byggarbetsplatsen
Utrustningen till massafabrikerna tillverkas på en mängd olika platser över hela världen och levereras till slutdestinationen för montering. Delar av utrustningen byggs i Växjö och här finns även Andritz utvecklingscenter för torkteknik där det även arbetas med att sätta ihop och testa de mest kritiska systemen innan leverans. 

Medan pappersbruken mestadels finns nära slutkunderna placeras massabruken ofta intill själva råvaran. Det gör att en byggarbetsplats för en anläggning kan ligga väldigt avlägset. Här arbetar uppemot 5000 byggare och installatörer som under byggtiden kan ta emot tusentals containrar med
gods. 

För att underlätta slutmonteringen måste innehållet i varje enskild leverans vara korrekt då det ofta är nästintill omöjligt att komplettera saknade artiklar på plats. Felaktiga leveranser skulle riskera att
hela bygget fördröjs.


Logistiklösning tog bort onödigt arbetsmoment
Tidigare köpte Andritz in elmaterial från olika grossister. Det gjorde att tid ägnades åt identifiering, märkning och ompackning av de olika produkterna.

För att konstruktörerna skulle slippa lägga ner tid på ett onödigt arbetsmoment ville Andritz ha produkterna specialmärkta och sampackade med direktleverans, antingen till byggarbetsplatsen eller till närmaste containerterminal för vidare transport till slutdestinationen.

Önskemålet togs upp med Solar och gemensamt skissade man fram en bättre logistiklösning.
- Nu specialpackas och märks istället allt material direkt hos oss enligt de specifikationer vi får från Andritz, säger Christian Mars på Solars centrallager i Halmstad.

En order omfattar i genomsnitt 20–30 olika artiklar och på centrallagret jobbar dedikerade personer med beställningarna från Andritz. Utöver plockningen tar specialhanteringen ca 1–2 timmar. Den lilla extra arbetsinsatsen spar dyrbar tid ute på byggarbetsplatsen.

Tydligare märkning gav snabbt resultat
Allt träemballage som används vid export måste vara behandlat mot skadedjursangrepp för att förhindra spridning av skadedjur som kan hota träd och skogar. Solar ser dessutom till att samtliga kabeltrummor, lastpallar, pallkragar, mellanlägg och lock motsvarar den internationella standarden ISPM15.

Den nya logistiklösningen gör att Andritz inte behöver handskas med godset förrän det har levererats och ska packas upp på byggarbetsplatsen. Och med den nya tydligare märkningen har resultatet inte låtit vänta på sig.