Från och med den 1 april 2019 är det DCL som gäller

DCL - Ny EU-standard 2019    ยท    den 11 januari, 2019

Från och med den 1 april 2019 är det DCL som gäller
(Devices for connection of luminaires)

Den 1 april 2019 skall alla nyinstallationer & ROT-arbeten med lamputtag genomföras med lamputtag som följer den nya EU-standarden DCL. Skall du byta eller nyinstallera ett jordat lamputtag är det den nya sortens lamputtag, DCL som gäller.

Det har tagits fram en nu EU-standard med syftet att öka elsäkerheten samt för att vi skall få ett gemensamt system för lampdon i hela Europa. Beslutet fattades redan 2009 med en tio år lång övergångsperiod och den 1:a april är övergångsperioden över och standarden träder i kraft också i Sverige!

Det här gäller vid installation av DCL lampanslutningsdon:
• DCL-uttag får aldrig installeras utan jord.
• Nyinstallationer av lamputtag ska göras med de nya DCL-donen.
• Utbyte i jordade anläggningar skall också utföras med de nya DCL donen.

Vad gäller för de gamla lamputtagen?
• Gamla ojordade 3-pol lamputtag och gamla jordade lamputtag fasas ut
• I anläggningar som är installerade före den 1 april 2019 får trasiga uttag av den äldre ojordade 2-poliga modellen bytas ut till ett motsvarande uttag, så länge produkten finns kvar till försäljning i vår webshop. Om ett lamputtag av den äldre ojordade modellen går sönder i en äldre byggnad behöver du alltså inte jorda hela byggnaden utan får byta ut uttaget mot ett av samma gamla modell.

Vad gäller för de gamla lamppropparna?
• 3-poliga proppar fasas ut.
• Ojordade 2-pol proppar samt jordade 2-pol proppar finns kvar för användning i alla befintliga anläggningar med gamla lamputtag.   

 

Läs mer om utbudet av DCL i vår webshop