Stäng Fastbox Maxi

Din Fastbox är nu en Fastbox Maxi på grund av produkten som är tillagd till din Fastbox. Läs mer om Fastbox via länken:

Fastbox
Spara din kundvagn

Fastbox stängd

{{cart.Info.Name}}

Vad vill du göra med din kundvagn?

Nu rivstartar vi vår klimatomställning – från årsskiftet kör vi all vår distribution i storstadsregionerna på HVO100

den 21 februari, 2022

Ett av Sveriges klimatmål är att nå nettonoll utsläpp av växthusgaser senast år 2045. Så länge vill inte vi på Solar vänta. Därför kommer vi från årsskiftet att köra våra leveransen i landets storstäder med förnybar och fossilfri HVO100 som drivmedel.

HVO100 är ett 100 procent förnybart och fossilfritt dieseldrivmedel som innebär upp till 90 procents minskade koldioxidutsläpp. Initialt har vi valt att fokusera omställningen till Göteborg och Stockholm för att den positiva miljöeffekten kommer snabbare i storstäderna. Det här är ett initiativ vi gjort tillsammans med tre av Solars transportörer DSV road, Best Transport Jetpak, som alla vill gå i bräschen i branschen.

Omställningen är absolut inte vår slutstation utan bara ett första steg på vår resa. Vi utforskar hela tiden alternativ till förnybara drivmedel och ambitionen är att den absoluta merparten av våra transporter ska utföras med fossilfria alternativ efter 2025.