Spara din kundvagn

Fastbox stängd

{{cart.Info.Name}}

Vad vill du göra med din kundvagn?

Tillbaks till nyhetssidan

Kvartalsrapport för Q2 2023

RESULTAT den 18 augusti, 2023

Vår kvartalsrapport för Q2 2023 publicerades den 10 augusti.

VD Jens Andersen säger:

"Vårt Q2-resultat är i nivå med våra förväntningar. Justerat för engångspriseffekter var den underliggande EBITDA i linje med Q2 2022, och EBITDA-marginalen ökade något.

Climat & Energy levererade starka tillväxttal, motsvarande en omsättning på nästan 375 MDKK, även om den avmattning i Danmark som vi såg i mars fortsatte under Q2. Vi förväntar oss att försäljningen av värmepumpar i Danmark kommer att ta fart när det nya subventionssystemet implementeras, vilket förväntas ske i slutet av Q3.

De åtgärder som vi införde under Q1, inklusive kostnadsbesparingar, processförbättringar och personalnedskärningar, fick effekt under Q2 och bidrog till att vårt Q2-resultat var i linje med förväntningarna.

Vi bekräftar vår intäktsprognos på 13.500 MDKK och EBITDA-prognos på 900 MDKK."

Läs rapporten här: https://www.solar.eu/investor/