Tillbaks till nyhetssidan

Kvartalsrapport för Q2 2023

RESULTAT den 18 augusti, 2023

Vår kvartalsrapport för Q2 2023 publicerades den 10 augusti.

VD Jens Andersen säger:

"Vårt Q2-resultat är i nivå med våra förväntningar. Justerat för engångspriseffekter var den underliggande EBITDA i linje med Q2 2022, och EBITDA-marginalen ökade något.

Climat & Energy levererade starka tillväxttal, motsvarande en omsättning på nästan 375 MDKK, även om den avmattning i Danmark som vi såg i mars fortsatte under Q2. Vi förväntar oss att försäljningen av värmepumpar i Danmark kommer att ta fart när det nya subventionssystemet implementeras, vilket förväntas ske i slutet av Q3.

De åtgärder som vi införde under Q1, inklusive kostnadsbesparingar, processförbättringar och personalnedskärningar, fick effekt under Q2 och bidrog till att vårt Q2-resultat var i linje med förväntningarna.

Vi bekräftar vår intäktsprognos på 13.500 MDKK och EBITDA-prognos på 900 MDKK."

Läs rapporten här: https://www.solar.eu/investor/