Tillbaks till nyhetssidan

Ansök om nytt bidrag för publik laddinfrastruktur

NYHET den 6 september, 2023

Planerar ditt företag att bygga publika laddstationer för elfordon eller komplettera befintliga laddpooler med fler laddpunkter? Då finns möjligheten att ansöka om investeringsstöd från Klimatklivet. Ansökningsperioden är öppen mellan den 18 och 29 september.


Vad är Klimatklivet?

Klimatklivet är ett investeringsstöd från Naturvårdsverket som möjliggör satsningar på fossilsfri framtidsteknik och grön omställning. Stödet delfinansieras av EU:s återhämtningsfond, NextGenerationEU, och kan sökas av företag, kommuner, regioner och organisationer i hela Sverige.

Bidrag för publik laddinfrastruktur
Naturvårdsverket kan ge stöd till publik laddning där det finns behov av fler laddstationer. Du lämnar anbud på laddstationer inom dessa områden för att ansöka om investeringsstödet. Du har möjlighet att få upp till 70 procent av investeringskostnaden i stöd.

Ny ansökningsperiod 18–29 september 2023
Ansökningsperioden för Klimatklivet löper mellan den 18 och 29 september 2023. I år prioriteras de investeringar som klarar att bli slutförda senast den 30 juni 2024.

Läs mer om Klimatklivet hos Naturvårdsverket