Tillbaks till nyhetssidan

Solar Sverige välkomnar ny hållbarhetschef

PRESSMEDDELANDE den 16 februari, 2024

I början av året tillträdde Louise Röström tjänsten som hållbarhetschef, Head of Sustainability, på Solar Sverige. Hon har lång erfarenhet av att driva hållbarhetsutveckling och kommer att ha en nyckelroll i Solars pågående hållbarhetsresa.

– Vi är väldigt glada över att välkomna Louise till Solar Sverige som hållbarhetschef. Hållbarhet är en röd tråd genom allt vi gör på Solar och Louise kommer att ha en viktig roll i vårt hållbarhetsarbete. Hennes gedigna erfarenhet kommer att stärka vår position och bidra till att driva våra hållbarhetsinitiativ framåt, säger Anders Koppel, vd för Solar Sverige.

Louise Röström har flera års erfarenhet av att leda hållbarhetsarbete och kommer närmast från en roll som Sustainability Manager på Saint-Gobain Sweden AB. I rollen som Head of Sustainability på Solar Sverige kommer hon att driva och utveckla företagets hållbarhetsarbete och ingå i det team som arbetar med frågorna på global nivå.

– Vi har en ambitiös målsättning med att uppnå nettonoll klimatpåverkan i vår egen verksamhet till 2030, och samtidigt reducera utsläpp av växthusgaser med 25 procent över hela värdekedjan. Som sourcing- och servicepartner gäller det att vi tillsammans med våra kunder och leverantörer hittar nya sätt att arbeta, både för att minska klimatpåverkan och för att använda resurser på ett effektivt sätt, säger Louise Röström.

Koldioxidbudget i framtidens byggande

Solarkoncernen anslöt sig till Science Based Target Initiative (SBTi) 2021 och fick sina klimatmål validerade och godkända förra året. Ett av koncernens mål är att uppnå nettonoll i den egna verksamheten till 2030 (Scope 1 och 2). Nyligen tog man fram ett delmål: att minska de absoluta utsläppen från den egna verksamheten med 65 procent till 2026.

– En av de stora utmaningarna som företag står inför idag är att reducera de indirekta utsläppen (Scope 3), och där spelar produkter och tjänster en avgörande roll. Under det kommande året kommer vi att fokusera ännu mer på att arbeta nära våra kunder för att stärka och stödja deras omställning och ambition att minska sina egna koldioxidavtryck, säger Louise och fortsätter:

– I framtiden tror jag att en koldioxidbudget kommer vara lika viktigt som en finansiell budget i byggprojekt. Vi ser att allt fler leverantörer tar fram tredjepartsverifierade miljövarudeklarationer (EPD:er), men det kommer handla om hur vi gör miljöinformationen lättillgänglig och överskådlig för våra kunder. Även för den som inte är en hållbarhetsexpert. Jag är väldigt glad över att vara på plats på Solar och ser fram emot att ta del av vår hållbarhetsresa framåt!

Kontakt

Här hittar du våra senaste pressmeddelanden, nyheter m.m. Vi vill ha en öppen dialog med omvärlden. Är du journalist eller representerar media, kontakta gärna oss med dina frågor. Vi kan även hjälpa dig att få kontakt med rätt person inom Solargruppen.

kundcenter@solar.se