Tillbaks till nyhetssidan

Extra fokus på trucksäkerhet under säkerhetsveckan

PRESSMEDDELANDE den 27 mars, 2023

Idag går startskottet för Solar Sveriges säkerhetsvecka. Syftet med aktiviteten är att öka medvetenheten om vikten av säkra arbetsplatser och att förebygga olyckor och arbetsrelaterade skador.

Mellan den 27 och 30 mars anordnar Solar Sverige sin första säkerhetsvecka. Den är en del i ett större koncernövergripande arbete med hälsa, säkerhet och miljö.

— Under 2023 har hela Solar-koncernen hälsa, säkerhet och miljö som ett prioriterat fokusområde. Säkerhetsveckan är en del i detta arbete, där vi fokuserar på att stärka vår säkerhetskultur och hålla våra anställda informerade om våra säkerhetsåtgärder, säger Jonas Widström, Vice President Operations på Solar.

Under veckan kommer fokus att ligga på Solar Sveriges centrallager i Örebro och Halmstad. Temat är trucksäkerhet och närmare 130 lagermedarbetare kommer att få ta del av arbetsmaterial, diskussionsunderlag och riktlinjer kopplade till detta.

— Trucken är en av de maskiner som är inblandad i flest olyckor på svenska arbetsplatser. Därför vill vi vara proaktiva och arbeta förebyggande för att varken våra medarbetare eller besökare ska skadas, säger Jonas Widström och fortsätter:

— Vi kommer att prata om vilka de vanligaste truckolyckorna är, varför de sker och hur vi kan arbeta för att förhindra att de sker.

Tanken är att säkerhetsveckan ska återkomma årligen i samtliga Solar-länder. Sverige är först ut och senare i år kommer Danmark, Norge, Polen och Nederländerna att genomföra aktiviteten.

— Säkerhet på arbetsplatsen är en jätteviktig fråga och någonting som alltid är av högsta prioritet på Solar, säger Marika Forsman, HR Business Partner på Solar. Genom att ha ett uttalat säkerhetsfokus en vecka per år hoppas vi kunna komma närmare målet mot noll arbetsplatsrelaterade olyckor. Det är tillsammans vi gör skillnad.

Kontakt

Här hittar du våra senaste pressmeddelanden, nyheter m.m. Vi vill ha en öppen dialog med omvärlden. Är du journalist eller representerar media, kontakta gärna oss med dina frågor. Vi kan även hjälpa dig att få kontakt med rätt person inom Solargruppen.

kundcenter@solar.se