Stäng Fastbox Maxi

Din Fastbox är nu en Fastbox Maxi på grund av produkten som är tillagd till din Fastbox. Läs mer om Fastbox via länken:

Fastbox
Spara din kundvagn

Fastbox stängd

{{cart.Info.Name}}

Vad vill du göra med din kundvagn?

Reducera CO2 är en global angelägenhet

Ett standardiserat rapporteringssystem


Åtgärder har vidtagits för att främja miljöansvar inom hela Solar Group. Genom att etablera ett nytt rapporteringssystem och sätta upp specifika mål, har vi på Solar nu möjligheten att förbättra vårt sätt att mäta och sätta upp mål för att minska våra co2-utsläpp i Solar Group.

Världen står inför miljöutmaningar inom klimatområdet. När företag, inklusive Solar, som förlitar sig på naturresurser av flera anledningar, krävs nya företagsinsatser för att hantera miljöansvaren.

Som ett resultat, förbereder vi oss aktivt i Solar för en mer hållbar framtid och fokuserar på att bli en del av lösningen istället för bara en del av problemet. Därför, håller vi ett konstant fokus på att minska våra co2-utsläpp.

Sedan 2010 har Solar rapporterat våra utsläpp till Carbon Disclosure Project. Därför, har Solar etablerat ett standardiserat rapporteringssystem för våra CO2-utsläpp.

En tydlig agenda är nödvändig
I början av 2016, implementerade vi en ny strategi för koldioxidinformation i alla våra dotterbolag för att uppnå specifika mål. Strategin är att
1) alla tjänstebilar måste vara i CO2-energiklass A eller B, elektriska eller av hybridtyp och med plats för minst 4 personer,
2) alla lastbilar ska leva upp till europeiska utsläppsnormer när avtal med olika transportföretag har ingåtts,
3) att sätta fokus på vår användning av vatten och
4) göra återvinning och sortering av avfall till en del av våra mål.
Strategin är fortfarande att sätta fokus på datainsamling och att komma så nära den faktiska utsläppen som möjligt. Vi har börjat sätta fokus på avfallshantering och kommer att försöka sätta en gemensam standard i hela Solar Group, för att kunna mäta hur bra vi är med på att sortera avfallet och följa vägen från upphämtning hos Solar till återvinning.

 

Carbon Disclosure Project (Projekt för koldioxidutsläpp)


Solar har varit en aktiv undertecknare av UN Global Compact sedan 2009. Detta innebär att Solar har upprättat ett rapporteringssystem för aktiviteter som omfattas av Global Compact 10 principer. Genom att anmäla sig till Global Compact uppfyller Solar rapporteringskraven från de danska myndigheterna som gäller från och med 2009.

Därför anger vi härmed de siffror som rapporterats i vår Klimatförändringsrapport 2019 från 2020-07-31:

Utsläpp av växthusgaser (GHG)
E1-A – omfattning 1- direkta utsläpp av växthusgaser (GHG):
4 115 ton CO2e

E1-B – omfattning 2 – elektriskt indirekta växthusgasutsläpp (GHG):
4 841 ton CO2e

E1-C – omfattning 3 – andra indirekta växthusgasutsläpp (GHG):
29 581 ton CO2e

Totalt utsläpp:
38 537 ton CO2e

Utsläppsintensitet
E2-A – Växthusgasutsläpp (GHG) som företaget släpper ut per intjänad euro:
Intensitetsmätvärde: 0,0000058

Energianvändning
E3-A – Direkt energiförbrukning
Mäter den totala mängden av direkt energi för ett företag eller flera bolag:
8 123 / 29 246 MWH / GJ

E3-B – Indirekt energiförbrukning
Mäter den totala mängden av indirekt energi för ett företag eller flera bolag:
27 142 / 97 711 MWH / GJ

Energiintensitet
E4-B – Direkt förbrukad årlig energi per heltidsanställd (Omfattning 1):
1,35 ton CO2e