Ledning och styrelse

Ledningsgrupp Sverige

VD

Anders Koppel

Senior Vice President, Sverige

Operations

Jonas Widström

VP, Operations

Key account Management

Thomas Larsson

VP, National Accounts

HR

Lisa Pira

Director, HR & Internal Communication

Sourcing

Lennart B Svensson

VP, Sourcing

Commercial Market

Matias Mosesson

VP, Commercial Market

FinaNCE

Allan Dalum

VP, Finance

Sales Industry

Dan Andersson

VP, Sales Industry

Direktion Solar Group

Läs mer om medlemmarna i direktionen på Solar Groups hemsida.

CEO

Jens Andersen

Styrelseordförande i Solar Groups alla dotterbolag.

CFO

Michael Jeppessen

Styrelseledamot i alla Solar Groups dotterbolag.