Partnerskap med SOS Barnbyar

Partnerskap med SOS Barnbyar

Solar samarbetar med SOS Barnbyar för en hållbar renovering av en by för föräldralösa barn i Zanzibar. Med detta projekt hjälper vi till att bekämpa klimatförändringen i ett av de fattigaste länderna i Afrika. Solpaneler donerades av Solar och installeras i samarbete med Ingenjörer utan gränser. Solpaneler ger en billigare, stabilare och klimatvänligare strömförsörjning. Besparingarna som görs ger direkt möjlighet att hjälpa fler barn som har förlorat sina föräldrar eller av andra anledningar inte kan bo med sin biologiska familj

SOS Barnbyar är en av världens största privata humanitära barnorganisationer. Organisationen stödjer barn som har förlorat eller riskerar att förlora sina föräldrar. Barnbyn i Zanzibar erbjuder stöd och trygghet åt mer än 100 föräldralösa eller utsatta barn och unga. Barnen bor i familjehem tillsammans med sina SOS-syskon och SOS-mammor som tar hand om dem tills de når vuxen ålder. 

Byn byggdes 1989-1991 och byggnaderna är i stort behov av omfattande renovering. Speciellt huvudsystemen för elektricitet och vatten försämras mer och mer på grund av skador från kraftiga regn. 

Vad gör Solar? 
Solar deltar i att finansiera renoveringarna av familjehemmen. Vi kommer också att säkra den långsiktiga överlevnaden av projektet genom att utbilda personal och hantverkare i barnbyn. 

CSR-projektet syftar till att åstadkomma följande:

  • Förbättra tillförlitligheten i el- och vattenförsörjningen
  • Installera solenergi
  • Minska elkostnader och koldioxidutsläpp
  • Uppgradera och utbilda underhållspersonal
  • Tillhandahålla testutrustning, verktyg och material

”Denna form av hållbar ekonomisk och social utveckling i utvecklingsländer är enbart möjlig genom hjälp från långsiktigt engagerade partners som Solar” säger Paula Guillet de Monthoux, Managing Director på SOS Barnbyar Danmark. 

Två flickor från barnbyn har med sig blommor till invigningen av solpanelerna (foto: Mette Schmidt)