Reducera CO2 är en global angelägenhet

Nytt rapporteringssystem

För oss på Solar är det viktigt att ta ansvar för miljön. Genom att etablera ett nytt rapporteringssystem har vi nu möjlighet att förbättra sättet som vi mäter och sätter upp mål, för att minska våra CO2-utsläpp, inom hela Solar Group

Världen står inför många miljömässiga utmaningar. Företag förlitar sig på naturresurser för att hålla igång sina verksamheter och det är därför viktigt att vi alla tar gemensamma tag för att möta de utmaningar som vi står inför. På Solar arbetar vi aktivt för en mer hållbar framtid och fokuserar på att vara en del av lösningen, i stället för en del av problemet. Det är också därför som vi prioriterar att minska våra CO2-utsläpp.

Sedan 2010 har vi rapporterat våra utsläpp till "Carbon Disclosure Project", och därför har vi även etablerat ett standardiserat rapporteringssystem för våra CO2-utsläpp.

En tydlig agenda är nödvändigt

I början av 2016 genomförde vi en ny strategi för att nå specifika mål och minska våra utsläpp i alla våra dotterbolag. De fyra punkterna nedan utgör själva stommen i denna strategi och är noga utvalda för att stödja Solar affärsmodell. Strategin kräver att:

1) ​​Alla tjänstebilar måste vara dieseldrivna, elektriska eller hybridbilar, med plats för minst 4 personer

2) Alla lastbilar ska leva upp till de europeiska utsläppsnormerna, när avtal med transportföretagen har gjorts

3) Att minska vattenanvändning, ange villkoren för biltvätt och ersätta befintliga toaletter med vattensparandetoaletter

4) Så småningom göra återvinning och avfallsseparering del av våra mål

"Strategin att minska våra CO2-utsläpp är klar. Nu ska vi jobba med att genomföra förbättringar. Vi är starkare tillsammans och genom att arbeta tillsammans i hela Solar Group kommer vi kunna nå våra mål ", säger Charlotte Bejerholm, ansvarig för Carbon Disclosure Project i Solar Group.

Fakta

Här hittar du fakta om våra Co2-utsläpp.

Till faktasidan