Stäng Fastbox Maxi

Din Fastbox är nu en Fastbox Maxi på grund av produkten som är tillagd till din Fastbox. Läs mer om Fastbox via länken:

Fastbox
Spara din kundvagn

Fastbox stängd

{{cart.Info.Name}}

Vad vill du göra med din kundvagn?

Solar - då och nu

Vår historia

Jacob Jørgensen var 29 år när han grundade Nordisk Solar Compagnie. Från början sålde bolaget importerade elkomponenter till den snabbt växande marknaden för elektricitet i Danmark. Så småningom kompletterades importen med egen tillverkning av radio, belysningskomponenter, elektriska halvfabrikat och glödlampor. 

På 1950-talet noterades bolaget på den danska börsen och två år senare bildades Solar Holding – grunden till dagens koncern. I snabb takt etablerades filialer runt om i Danmark. Samtidigt utvecklades den egna tillverkningen av belysning, inte minst genom köpet av det svenska belysningsföretaget Hans Agne Jakobsson i Markaryd, som skapade moderna belysningsarmaturer.

Nordisk Solar Compagnie var även tidigt ute med att etablera en avdelning med fokus på industriautomation. När tiden var mogen att ta steget utanför Danmark etablerades Solar i Tyskland och Sverige nästan samtidigt. I Sverige skedde det genom att Solar köpte tre små fristående elgrossister, Vestbo El i Värnamo, Elgrossisten i Varberg och Grosseliten i Stockholm i slutet av 1980-talet. 1992 slogs de tre bolagen samman till ett och Solar Sverige AB var ett faktum. 

Viktiga årtal

1919 Solar bildas i Danmark

1950-talet Solar noteras på den danska börsen

1980-talet Solar etablerar sig i Sverige genom uppköp av tre bolag

1992 De svenska bolagen slås ihop och bildar Solar Sverige

1993 Solar satsar även på tele och data

1998 Första centrallagret i Sverige byggs i Örebro

2005 Andra centrallagret i Sverige byggs i Halmstad

2006 Solar köper Alvesta VVS och erbjuder nu både El och VVS

Solar idag

Solar Group är idag ett av Europas ledande Sourcing - och Serviceföretag med verksamhet främst inom el, VVS och ventilationsteknik. Vår kärnverksamhet kretsar kring varuförsörjning, tjänster och optimering av våra kunders verksamheter. Vi tror på kraften i att säga ja och strävar alltid efter att förstå våra kunders behov i syfte att tillhandahålla relevanta, personliga och värdefulla tjänster till dem.

Vi samarbetar med våra kunder för att erbjuda skräddarsydda lösningar för att optimera de dagliga processerna, utveckla deras kunskap och skapa lönsammare verksamheter. Våra snabba leveranser hjälper kunderna att öka sin produktivitet – vi levererar rätt produkter, när och dit de behöver dem. Vi har de bästa distributionssystemen och de mest engagerade medarbetarna.

Solar Groups har cirka 3 000 anställda och omsättning var mer än 11 miljarder DKK år 2018. Solar A/S är noterat på Nasdaq i Köpenhamn under beteckningen SOLAR B. Solar Groups styrelse leds av Jens Bodrum. Ledningsgruppen består av VD Jens Andersen, CFO Michael H Jeppsen och CCO Hugo Dorph.