Ledning och styrelse

Ledningsgrupp Sverige

VD Anders Koppel

Senior Vice President, Sverige

Supply chain Annie Schreiber

VP, Supply Chain

Key account Management Thomas Larsson

VP, National Accounts

HR Lisa Pira

Director, HR & Internal Communication

Sourcing Lennart B Svensson

VP, Sourcing

Commercial Market Matias Mosesson

VP, Commercial Market

Finanace Jonas Wallin

VP, Finance

Direktion Solar Group

Läs mer om medlemmarna i direktionen på Solar Groups hemsida.

CEO Jens Andersen

Styrelseorförande i Solar Groups alla dotterbolag.

CFO Michael Jeppesson

Styrelseledamot i alla Solar Groups dotterbolag.

CCO Hugo Dorph

Styrelse Solar Group

Solars Groups styrelse

Solar Groups styrelse består av totalt nio medlemmar. Sex som väljs av bolagsstämman, samt tre personalvalda medlemmar. Styrelsen och direktionen (som består av vår VD, CFO och CCO) är tillsammans ansvariga för den övergripande och strategiska ledningen av Solar Group. För mer information om våra enskilda styrelsemedlemmar läs mer på Solar Groups hemsida.

 

Styrelsens koppling till Solar

Styrelsemedlemmarna Ulf Gundemark, Steen Weirsøe, Agnete Raaschou-Nielsen och Jens Peter Toft är oberoende i förhållande till bolaget, i enlighet med rekommendationerna om bolagsstyrning i Danmark. Jens Borum och Niels Borum är anslutna till fonden 20th December, som är majoritetsägare i Solar A / S.