Vi är Open.

Vi frågade våra kunder vad som är viktigt för dem. Svaren var tydliga - Snabbhet och enkelhet är viktigast i deras vardag. Vi lyssnade och utvecklade en servicemodell som ska göra det ännu enklare för våra kunder att tillsammans med oss lyckas i sina verksamheter. 

En smidigare vardag för dig

Vi är öppna. Öppna för förändringar och nya impulser. Öppna för nya idéer och nya sätt att arbeta på. Vi har alltid utmanat, både oss själva och marknaden. Vi har en lång historia, och vi har inte fått några marknadsandelar gratis, utan alltid arbetat hårt och fokuserat.

Genom att vara öppna för nytänkande och innovation kan vi flytta både våra kunder och oss själva framåt. Och med nya sätt att arbeta  kan vi utveckla och leverera våra lösningar efter kundens behov – var och när de vill. Det är vad som definierar vårt nya löfte. Vi kallar det helt enkelt Open.

 

Nya utmaningar kräver nya lösningar

Utmaning 1 Vikten av ökad produktivitet

Vi befinner oss mitt i en byggboom, och det är viktigare än någonsin att vara mer produktiv och fokusera på att göra rätt saker. Samtidigt har produktiviteten inom byggbranschen i genomsnitt endast ökat 1 procent per år under de senaste tjugo åren, jämfört med 2,8 procent för den totala världsekonomin och 3,6 procent för tillverkningsindustrin. Det finns dock tydliga exempel på innovativa företag inom byggbranschen som har ökat sin produktivitet betydligt mer än så, nämligen 5 – 10 gånger mer. Ett sätt är att arbeta mot en ”industrialisering” av byggprocessen, dvs att man arbetar mer mot massproduktion och standardisering av processer.

Utmaning 2 Digitaliseringen inom byggbranschen

Digitaliseringen inom den svenska byggsektorn har varit låg jämfört med många andra branscher, men det senaste året har utvecklingen accelererat. I en undersökning utförd av Industrifakta anser dock fortfarande färre än hälften av de tillfrågade företagen att de kan erbjuda digitaliseringstjänster i sitt tjänsteutbud. Enbart 35 procent anger att de idag arbetar aktivt med digitalisering i verksamhets- och affärsplaner. Här räcker det inte att spela enligt redan skrivna regler. Man måste skapa sin egen spelplan och sina egna spelregler om man ska lyckas behålla sin konkurrenskraft.

Utmaning 3 Ansträngd rekrytering

Industrifakta AB frågade tekniska konsulter och installationsföretag hur de tycker att rekryteringsläget i branschen ser ut just nu. Resultatet var tydligt: 9 av 10 företag anser att det är svårt att rekrytera rätt utbildad personal. Dessutom upplever 45 procent av arbetsgivarna i undersökningen brist på arbetskraft vid rekryteringar det senaste halvåret. Konkurrensen om utbildad och erfaren personal är stor, vilket kan leda till att byggstarter kan behöva skjutas upp eller att konkurrensen gällande anbud försvagas eftersom företag inte har möjlighet att ta fler uppdrag.

Allting går snabbare, och kunderna efterfrågar i högre grad effektiva lösningar, enklare tillgång till rätt expertis och snabb tillgänglighet. Anders KOPPEL, CEO SOLAR Sverige AB

Närmare varandra, närmare kunden

Nästan ett år har gått sedan första spadtaget togs till det som idag är Solars nya kundlöfte, Open. Med avstamp i ett nära samarbete med kunderna blev det tydligt hur Solar med den rätta organisationen kan möta kundernas behov ännu bättre i framtiden.

Läs artikeln med Anders Koppel

Vårt löfte till kunden

Trygghet

Trygghet betyder att kunderna alltid har en närvarande partner som de kan lita på för alla deras ärenden – ingen tid går till spillo. Det är därför vi ska använda vår kunskap om kundens specifika företag för att vägleda och se till att kundens speciella utmaning får rätt lösning. Hjälpen finns alltid alldeles runt hörnet.

Förutsägbarhet

Det finns ingen tid att spilla för våra kunder. En sparad minut, är en intjänad krona. Det är därför vi alltid måste vara pålitliga och anpassa lösningen efter kundens utmaning – från logistik och service till rådgivning. Först då kan vi säga att vi har levererat rätt lösning, i rätt tid – var och när kunden vill.

Tillgänglighet

Våra kunder håller aldrig stängt. Därför prioriterar vi att alltid finnas tillgängliga där våra kunder finns. Det är därför de alltid kan få tag i oss online eller få direkt tillgång till produktspecialister på rätt ställe. Resultatet blir att kunderna alltid har tillgång till allt de behöver för att uppfylla sina egna löften.

Enkelhet

Vi ska ge våra kunder ett totalerbjudande som de inte ens vågar drömma om i dag. Med specialisthjälp i varje steg kan vi stötta kundernas företag så att de lyckas på olika nivåer. Det kräver att vi inte bara följer med våra kunder. Vi tar dem ett steg längre.

Tre frågor till ledningen

Q1: Varför är det viktigt för kunderna att få möta Solar på ett nytt sätt?
Q2: Vad blir det viktigaste för att hjälpa våra kunder förbättra sina affärer?
Q3: Om vi blickar framåt – hur tror du att Solar möter kunden 2020?

Jörgen Frendberg

Q1: Marknaden blir allt mer komplex, vilket gör att vi måste anpassa vårt sätt att arbeta för att kunna ge våra kunder bästa service. Det gör att det måste vara enkelt för alla kunder att komma i kontakt med Solar och ta del av all den specialistkunskap som Solar har. Oavsett om du är en ny kund eller en kund som känner oss väl.

 Q2: Snabb tillgång till expertis på olika nivåer som kan hjälpa till med kostnadseffektiva lösningar och tjänster som underlättar vardagen för våra kunder samt deras slutkunder.

 Q3: Marknaden är då ännu mer digital, vilket gör att vi måste fortsätta anpassa vårt tillvägagångssätt på marknaden. År 2020 kommer vi kunna erbjuda en mängd nya tjänster, vilket kommer ge både oss och våra kunder helt nya möjligheter. Vi kommer då ha en ännu högre tillgänglighet oavsett vilka media som kunden vill kontakta oss på: chatt, app, web, telefon etc. Viktigast är att vi fortsätter prioritera att finnas där kunderna har störst behov av oss.

Matias Mosesson

Q1: Vi på Solar har en ambition att ständigt utmana oss själva och vårt sätt att jobba för att ännu bättre kunna skapa värde för våra kunder. En omfattande kundundersökning bekräftade en känsla vi haft att vi inte gav våra kunder service på bästa möjliga sätt, och vi såg därför potential att förändra vårt sätt att arbeta. Det var så Open kom till, som helt enkelt innebär att vi effektiviserar och förenklar för våra kunder med Solar, oavsett hur, var eller när de vill komma i kontakt med oss.

Q2: Den grundläggande drivkraften att utveckla nya produkter, tjänster och lösningar är alltid att bidra till att förbättra våra kunders verksamhet. Ökad konkurrens och krav på effektivisering kommer att bestå och därför blir Open är en viktig del i att tydliggöra och leverera Solars lösningar på ett ännu smartare sätt.

Q3: År 2020 kommer Solar ha tagit en ännu tydligare position på marknaden som den  mest innovativa och kundorienterade aktören. En unik portfölj av digitala tjänster samt tjänster inom logistik och verksamhetsoptimering kommer att vara tongivande och göra Solars kunder till vinnare.

 

Lena G Skarphagen

Q1: Jag tror att det viktigaste för kunden är att få en effektiv vardag med bra leveransmöjligheter, tillit och stöd för att hitta de bästa möjliga lösningarna. Det blir därför avgörande att vi vågar förändra oss, så att vi kan skapa verkligt positivt resultat för våra kunder.

Q2: Det viktigaste är att vi har rätt kunskap för att kunna stötta kunderna, så att de kan koncentrera sig på sin kärnverksamhet. Vårt fokus är att skapa mer genomtänkta processer och bättre bemanning med större tillgänglighet. Dessa lösningar skapar tillsammans stort värde för våra kunder.

Q3: 2020 kommer vi att vara en framstående digital spelare på marknaden, genom effektivisering inom bland annat logistik  ochleverans. Och jag tror att kundsamverkan kommer att ske i ett annat upplägg, kanske via virtuella mötesformer.

 

 

Carl-Johan Strömwall

Q1: Jag tror egentligen inte det är så viktigt att kunderna får möta oss på ett nytt sätt – utan snarare att de kan möta Solar på rätt sätt. Våra kunder har olika behov och vi ger dem nu succesivt en tydligare möjlighet att t.ex. få snabb hjälp med enkla orderprocesser eller fördjupad teknisk rådgivning av experter.

Q2: Framgången för våra kunder kommer i allt högre grad vara beroende av att de får ut största möjliga värde av sin tid, eftersom marginalerna på deras produktförsäljning kommer fortsätta att minska. En viktig uppgift för Solar blir därför att erbjuda tjänster som sparar tid för kunderna. Detta tankesätt bör naturligtvis också vara styrande i hur vi kan möta kunderna med den snabbaste och effektivaste servicen, vilket Open syftar till.

Q3: Implicit kretsar frågan egentligen kring vilken marknad Solar kommer att möta framöver. Även om e-trenden är tydlig har vi ännu inte sett samma paradigmskifte när det gäller digitaliseringen inom vår bransch som vi sett inom andra sektorer. Erfarenheten visar dock att det bara är en tidsfråga innan vi når en s.k. ”tipping point”, då vi kommer att se en större förflyttning bland kunderna när det gäller utnyttjande av digitala tjänster. För att möta denna utveckling kommer Solar med nödvändighet att vara både snabbare och flexiblare år 2020. Det handlar i första hand inte om att kunna förutse allt vad kunderna kan efterfråga, utan däremot att snabbare kunna agera på nya möjligheter på marknaden. Detta kommer i sin tur ställa högre krav på våra interna processer och vårt förändringsarbete.

Vad tycker du om Solars nya sätt att arbeta?

Malin Hubbard, Teknisk Säljare

Idag får jag mer kontakt med andra säljare, speciellt nu när jag sitter med i No contact-slingan. Jättekul, verkligen positivt!

Fredrik Almqvist, Övergripande ansvarig för Kompetenscenter

Fler och fler case registreras och vi stänger/tar hand om casen på ett bra sätt. Nu ser jag verkligen fram emot att alla ska börja arbeta enligt det nya arbetssättet

Thomas Grahn, Kundansvarig, Säkerhet

Det känns som att Solar ligger långt fram med sin webbshop jämfört med de andra grossisterna, något många kunder brukar framföra.