Spara din kundvagn

Fastbox stängd

{{cart.Info.Name}}

Vad vill du göra med din kundvagn?

"Brist på samverkan är ofta problemet"

– Nu tar VVS plats i Arkitektens handbok

Ritningar som inte har med plats för installationer kan få stora konsekvenser. Med SBUF-projektet Arkitektens hjälpmedel vill Säker Vatten få bättre samverkan mellan arkitekter och VVS-montörer.

Det finns en grundläggande utmaning vid i stort sett alla typer av byggnationer. I bygglovsprocessen finns ett utformningskrav som bland annat innefattar tillgänglighetskrav och utrymningsvägar och dessutom bestäms så väl boarea som mått på innerväggar och schakt redan vid bygglovet. Samtidigt har byggherren sällan råd att koppla in all expertis från början, vilket innebär att arkitekten tvingas rita planlösningar utan att känna till alla behov för el, ventilation och rör. 
Det innebär att väggarna kan bli för tunna och schakten för små – och när den tekniska expertisen kopplas in kan det uppstå stora problem.
– Det är extremt viktigt att få med plats för installationer i ett tidigt skede. Ibland har du till och med redan börjat bygga när du upptäcker problemen, och då kan det bli stora kostnader för att få det rätt, säger Fredrik Runius på Säker Vatten.
– Då behöver man göra kompromisser och kompromisser blir aldrig helt hundra. Att till exempel inte ha utrymme att göra sitt arbete på ett fackmässigt sätt kan också vara orsaken till att det blir vattenskador. Samverkan är viktig, annars kan det få konsekvenser hela vägen.

För att lösa den utmaningen driver Anders Neander på Säker Vatten ett projekt med SBUF, Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond,  som går under namnet Arkitektens hjälpmedel. Projektet inleddes för  ett drygt år sedan med en workshop  för byggare, arkitekter och konsulter, där man tillsammans diskuterade svårigheter och utmaningar i branschen. En av de viktigaste slutsatserna från workshopen var att arkitekter behöver mer hjälp för att få kunskap inom VVS och hur man skapar plats för installationer.
– Det här är inte arkitektens fel. De vet till exempel att kallvattnet inte får bli varmare än 24 grader på 8 timmar, men hur ska de veta hur de gör för att nå dit? Hur stor plats behövs då? säger Fredrik Runius.
– Man kan inte heller förvänta sig att de vet hur mycket montageutrymme en VVS-montör till exempel behöver ha för fingrarna eller hur mycket utrymme som behövs för ett fördelarskåp i väggen. Arkitekterna gör så klart så gott de kan, men de behöver hjälp för att det ska kunna bli bättre. Man kan inte begära att de ska veta allt.
Under projektet har Säker Vatten fört en lång och god dialog med författarna till Arkitektens handbok, som redan i dag ligger på de flesta arkitekters skrivbord. Det har lett till att boken kommer få ett eget uppslag om hur man ska tänka för att göra plats för installationer. – Tanken är att det kommer en ny utgåva av boken under 2020, där vi går igenom de punkterna som vi, vid vår workshop med arkitekterna, identifierade som viktigast. Där kommer vi att ha med exempel på ritningar som visar vilka dimensioner väggar behöver ha för att få plats med rör, fördelarskåp eller stamskåp, berättar Fredrik Runius.

Ett mer digitalt resultat från projektet är att arkitektritade planlösningar, schakt och väggstorlekar kommer att kunna laddas ner som moduler direkt till arkitektens ritprogram från Säker Vattens hemsida, vilket gör arkitektens vardag mycket enklare.
Projektet blir färdigt under hösten 2019 och resultatet kommer att presenteras på Nordbygg i april 2020. Fredrik Runius är övertygad om att resultatet kommer vara en viktig del i att ta samverkan inom bygg till nästa nivå:
– Det allra roligaste med det här har varit att alla har bidragit med sina kunskaper och att man har fått större förståelse för andras arbete. Det är också så roligt att alla är så positiva.  Branschen vill ha samverkan och hjälpmedel, vilket kan göra att byggprocessen blir billigare men också att vi får mindre anmärkningar och färre vattenskador. Alla vinner på att vi gör rätt från början.