Stäng Fastbox Maxi

Din Fastbox är nu en Fastbox Maxi på grund av produkten som är tillagd till din Fastbox. Läs mer om Fastbox via länken:

Fastbox
Spara din kundvagn

Fastbox stängd

{{cart.Info.Name}}

Vad vill du göra med din kundvagn?

Uppkopplade grannar – En god investering

Ensam är inte stark. Genom att sammankoppla brandvarnare och vattensensorer för en hel bostadsrättsförening blir tillvaron säkrare för de boende – samtidigt som föreningen kan spara enorma summor vid en eventuell olycka. 

Efter att flera gånger på kort tid drabbats av vattenskador tröttnade föreningen Syrenen 1 i Haninge. Vattenläckorna hade kostat föreningen stora summor, och de summorna hade varit betydligt lägre om läckorna bara hade kunnat upptäckas i ett tidigare skede.

– Vi började söka efter ett system med larmfunktion som upptäcker vattenläckor i ett tidigt skede, för att på så vis kunna stoppa läckan i tid. Samtidigt var det svårt att hitta en lösning som uppfyllde alla våra krav och önskemål, och som samtidigt passade vår budget, säger Nils-Gunnar Nyholm, styrelseledamot och sekreterare i Syrenen 1. Efter att ha sett hur Safelands system Ajax varit ett populärt alternativ hos många andra liknande bostadsföreningar, föll valet på denna lösning. Efter noga övervägande installerade man på en och samma gång vattenlarm och uppkopplade brandvarnare i föreningens lägenheter.

– Vi har förstått att många inte har fungerande brandvarnare. Nu är bränder visserligen mindre vanliga än vattenläckor, men de kan orsaka förödande skador på egendom och även kosta liv. En fördel med uppkopplade larm är att vi snabbt och enkelt kan se om en brandvarnare slutat att fungera, säger Nils-Gunnar Nyholm. Brandvarnare och vattensensorer är integrerade med Safeland-appen som används för ”brandsamverkan”, en modell som utvecklats tillsammans med Södertörns brandförsvar. Tjänsten gör att den som bor i en lägenhet får en notis i sin mobiltelefon om någon grannes larm har aktiverats och förblivit aktivt i mer än 30 sekunder.

– Det är en väldigt uppskattad funktion som innebär extra säkerhet och smidighet för de boende. För fastighetsägare är det här extremt värdefullt, då det innebär att någon i fastigheten kan agera vid ett larm, säger Per Källgården på Safeland. Han fortsätter:

– Om man har 100 lägenheter och det bara skulle vara så lite som tio personer som tar emot larmet så är det ändå med all säkerhet någon som är hemma och kan agera. Och ju snabbare någon kan agera desto mer kan man minimera skadorna.

Om man har 100 lägenheter och det bara skulle vara så lite som tio personer som tar emot larmet så är det ändå med all säkerhet någon som är hemma och kan agera.

Safelands tjänst har redan i dag över 100 000 användare, och en rimlig gissning är att efterfrågan på uppkopplade larm kommer att öka kraftigt i framtiden.
– Tittar du på Norge till exempel, så har man där en lag om att fastighetsägare måste kunna säkerställa att det finns fungerande brandvarnare. I Sverige har vi än så länge väldigt låga krav, och vi ser förstås gärna att fastighetsägare har högre ambitioner än kraven. Med en uppkopplad brandvarnare vet man om den behöver rengöras eller om batteriet behöver bytas, vilket tillsammans med grannsamverkan är ett ypperligt sätt att rädda liv.
För BRF Syrenen 1 har lösningen med de uppkopplade larmen varit mycket populär, och man överväger nu att dessutom komplettera systemet med ett inbrottslarm i föreningsrummet som ligger på nedre botten i en av huskropparna. Utöver att alla boende nu snabbt kan agera vid en brand eller vattenskada, har man genom Safelands system fått en gemensam kommunikationskanal för medlemmarna i föreningen.
– Vår BRF består av åtta huskroppar. Varje huskropp har en grupp i Safeland, där de boende kan kommunicera med varandra direkt genom appen. Vi har också en grupp som alla medlemmar kan gå med i. Den ger oss möjligheten att enkelt nå ut med information till alla boende i föreningen, till exempel vid strömavbrott eller inför helgens städning, säger Nils-Gunnar Nyholm. Han fortsätter:
– Återkopplingen från medlemmarna har varit uteslutande positiv. De förväntar sig att vi i styrelsen tar hand om fastigheten på ett bra sätt och skapar trygga boenden, och med den här lösningen är uppfattningen att vi lever upp till det.

Intresserad av Ajax?

Läs mer om vad vi kan erbjuda dig för lösningar.

Ta reda på mer här

Text: Magnuss Carlsson

Nyfiken på fler artiklar?

Upptäck här!