HÅLLBAR BELYSNING

– Nya lagkrav och nya möjligheter

 

 

 

TEXT: Magnus Carlsson

 

Under 2023 verkställs utfasningen av bland annat T5 och T8-lysrör. Här går vi igenom varför, vad du kan använda i stället och vad du kan förvänta dig av framtidens belysning.

Förmodligen har du snappat upp att det under 2023 kommer flera nya lagkrav inom belysning. För de flesta installatörer är den kanske mest drastiska förändringen att T5- och T8-lysrör inte längre får sättas på EU-marknaden. Bakgrunden är dels att lysrören inte längre är de mest energieffektiva alternativen, dels att de innehåller kvicksilver som är ett av de farligaste miljögifterna som finns. Utfasningen av ljuskällor med kvicksilver i EU inleddes redan 2010, men lysrören har levt på lånad tid med ett undantagstillstånd i väntan på mer energieffektiva alternativ. Nu anses fullgoda ersättare finnas – och därför får inte T5- och T8-lysrör sättas på marknaden från och med 24 augusti 2023.

– Det är ett logiskt steg att ta. Nu kan du som användare få bättre belysning till en lägre kostnad, samtidigt som du är med och fasar ut kvicksilver, säger Peter Bennich, energieffektiviseringsexpert på Energimyndigheten. Branschen ställer om I en tid där höga elpriser och global uppvärmning är ständigt återkommande samtalsämnen kan det tyckas helt självklart att alla försöker minska sin energiförbrukning och sin klimatpåverkan. Men faktum är att energiförbrukningen bara ökat sedan millennieskiftet, och som en konsekvens av det använder vi mer fossil energi än någonsin. Mot bakgrund av detta håller belysningsbranschen på att ställa om, vilket Peter Bennich på Energimyndigheten välkomnar:

– De första kraven på belysning som kom redan 2009 fokuserade på funktion
och energieffektivitet, vilket banade vägen för bra och samtidigt energisnål
belysning. Men 2019 kom även krav på resurseffektivitet, det vill säga krav på att armaturer ska vara enkla att underhålla, reparera och i slutändan även återvinna. Han fortsätter:

– Glädjande nog ser vi att många leverantörer tagit till sig det i sina produkter. Till en början kanske man tänkte att det blir dyrt och krångligt, men nu ser vi att tillverkarna börjar få in det som en naturlig del i sin affärsmodell. Självklart ska produkterna kunna repareras, vilket också ökar tryggheten och tilliten hos beställaren. Nu är det ett lagkrav att ljuskällan i en armatur ska kunna bytas ut med standardverktyg, vilket är jättebra. Vi ser också att de flesta tagit det till sig. Till en början kanske man tänkte att det blir dyrt och krångligt, men nu ser vi att tillverkarna börjar få in det som en naturlig del i sin affärsmodell. Självklart ska produkterna kunna repareras, vilket också ökar tryggheten och tilliten hos beställaren.

LED – en möjlighet
En tillverkare som tagit till sig av nya lagkrav och trender är Ledvance. Bolaget har sitt DNA i anrika Osram, men som namnet antyder är det i dag LED-teknik som är i fokus och bolagets produkter säljs i över 140 länder.

 

– Det finns nog tyvärr en del fördomar kring LED fortfarande, men tekniken har gjort sådana enorma framsteg. I Sverige var vi ganska sena med att hoppa på LED-trenden, kanske för att vi upplevde LED som kallt, blått, platt och tråkigt ljus. Men idag kan man göra precis allt med LED, säger Patrik Forsell, Head of Trade på Ledvance. Han fortsätter:

– Vi arbetar löpande med att utveckla nya produkter och göra de befintliga mer energieffektiva. I dag har vi till exempel en lampa som drar 4W, men ger 800 lumen vilket är lika mycket ljus som en 60W-glödlampa gav. Kombinerar du det med ett smart styrsystem där ett tomt rum automatiskt blir ett släckt rum, så får du en riktigt bra och effektiv lösning.

Affärer att hämta
Det är ingen vild gissning att en och annan fastighetsförvaltare kommer bunkra lysrör den närmaste tiden, för att på så vis klara sig ytterligare några år. Men redan nu kommer många vilja se över sin belysning – och för dig som
installatör finns det många affärer att vinna genom att vara proaktiv.

– Det finns en enorm marknad i dag där det sitter lysrörsarmaturer, så självklart är behovet jättestort, säger Patrik Forsell. Det finns väldigt många slutförbrukare som kommer behöva uppdatera sina anläggningar framöver. Och har man då riktigt gamla armaturer så är det ofta en god idé att byta ut dem helt och hållet. Genom att visa slutkunden fördelarna med det så kommer de förmodligen se tydliga vinster med att få bättre ljus och lägre månadskostnad. Peter Bennich på Energimyndigheten är inne på samma spår:

– Beställarna har kanske inte alltid hängt med i den här utvecklingen, man vill köpa samma produkter som man alltid köpt. Men här är jag övertygad om
att man som installatör kan göra en bra affär genom att visa möjligheterna. Ta in en ljusdesigner och ta fram en riktigt bra lösning med moderna armaturer som ger bättre belysning och använder mindre energi. För kunden innebär det förstås en högre investering, men Peter Bennich säger att fler måste lyfta blicken och titta på den sammanlagda kostnaden för investering och drift. Här finns det också god hjälp att få hjälp med ljusprojektering från till exempel Solar Light – och i slutändan behöver det inte vara dyrt med bra ljus.

– Man måste alltid titta på investeringsbudgeten och driftsbudgeten tillsammans, säger Peter Bennich. Att ta in en ljusdesigner och göra det bra från grunden är en högre initial kostnad. Men månadskostnaden kommer att sänkas avsevärt från dag ett och alla kommer kunna njuta av bättre ljus.

electrician_installing_light_584x350.jpg

Vill du veta mer om vad Solar kan erbjuda inom hållbar belysning, eller kanske få hjälp av en ljusdesigner för att rita en bra lösning?
Prata med din Solarsäljare eller gå in på solar.se/solarlight så hjälper vi dig vidare!

Det är ett logiskt steg att ta. Nu kan du som användare få bättre belysning till en lägre kostnad, samtidigt som du är med och fasar ut kvicksilver PETER BENNICH Energieffektiviseringsexpert, Energimyndigheten
/globalassets/se/solar-magasin/2022-sm2/artikel-10-hallbar-belysning/environment_icon_584x350.jpg

Ekodesign

Ekodesigndirektivet ställer krav på hur mycket energi och resurser produkter får förbruka på EU-marknaden. Det är till exempel tack vare ekodesigndirektivet som kvicksilverbaserad belysning fasas ut, och att ljuskällor nu alltid ska kunna bytas med standardverktyg.

Ekodesigndirektivet ställer också krav vid produktionen av nya produkter, så som att de ska vara möjliga att reparera samt enkla att demontera och återvinna.

/globalassets/se/solar-magasin/2022-sm2/artikel-10-hallbar-belysning/bulb_illustration_584x350.jpg

RoHS

RoHs-direktivet syftar till att minska riskerna för människors hälsa och för miljön genom att ersätta och begränsa farliga kemikalier i elektrisk och elektronisk utrustning. Kvicksilver är ett av de allra farligaste miljögifterna och ämnet utgör ett hot både mot miljön och mot människors hälsa. Sedan 2006 har man därför inom EU stegvis fasat ut kvicksilver och användningen är redan kraftigt begränsad. Det har dock varit tillåtet att använda kvicksilver i vissa lampor och lysrör i väntan på mer energieffektiva alternativ.

EU-länderna har beslutat att fasa ut nästan all kvicksilverbaserad belysning 2023 (RoHs). Beslutet kompletterar det skärpta kraven på energieffektivitet som ställs på belysning i förordningen om ekodesign som började gälla 1 september 2021.

/globalassets/se/solar-magasin/2022-sm2/artikel-10-hallbar-belysning/lysror_584x350.jpg

Lär dig mer och håll dig uppdaterad ...