Stäng Fastbox Maxi

Din Fastbox är nu en Fastbox Maxi på grund av produkten som är tillagd till din Fastbox. Läs mer om Fastbox via länken:

Fastbox
Spara din kundvagn

Fastbox stängd

{{cart.Info.Name}}

Vad vill du göra med din kundvagn?

Hållbarhet

Tillsammans gör vi skillnad, nu skalar vi upp vårt hållbarhetsarbete

Att vi på Solar tar hållbarhet på allvar vet du redan. Men nu tar vi vår – vilket våra partners kommer att märka av på flera olika sätt.

Text: Magnus Carlsson

 

Att alla pratar hållbarhet är inget nytt. Så har det varit länge och så kommer det vara under en lång tid framöver, vilket i grunden är något positivt. Vi behöver nämligen alla bidra för att kunna säkerställa att kommande generationer kan leva på en planet som mår bra och är i balans.

Utsläppen ska halveras
En nyckel för att det ska ske är att alla företag och organisationer gör sitt yttersta för att följa Parisavtalet, som trädde i kraft 2016 och syftar till att begränsa den globala uppvärmningen genom att sänka utsläppen av växthusgaser. Utsläppen ska halveras till 2030, och för att det ska hända gäller det att snabba på. Hållbarhet är en mycket högt prioriterad fråga på Solar, och som en del i hållbarhetsarbetet har Solar nu anslutit sig till Science Based Targets initiatives, som drivs av bland andra UN Global Compact och Världsnaturfonden.

– Det här är något som vi gör av flera olika anledningar. Dels för att visa att vi menar allvar med vårt hållbarhetsarbete, dels för att säkerställa att våra klimatmål stämmer överens med vad världens ledande forskare anser behövs för att Parisavtalet och Agenda 2030 ska kunna uppnås, säger Joanna Uckelstam, hållbarhetsansvarig på Solar Sverige.

Solar utmanar leverantörer
Företag som ansluter sig till Science Based Targets initiatives ska få sina mål godkända av initiativet och för att det ska kunna ske behöver man kartlägga företagets utsläpp inom hela värdekedjan. Detta innebär att man först analyserar direkta och indirekta utsläpp inom den egna verksamheten, för att därefter kartlägga hur leverantörer och partners bidrar till företagets klimatavtryck. Solar har sedan tidigare ett uttalat mål om att den egna verksamheten ska vara koldixodneutral senast 2030, men nu tas alltså ytterligare ett steg i hållbarhetsarbetet.

– Det här är något som kommer märkas på olika sätt hos oss framöver. Vi kommer att ha en tät dialog med våra partners och leverantörer vilket behövs för att vi ska kunna göra en träffsäker analys, säger Joanna Uckelstam, och fortsätter:

– Vi kommer också att utmana och uppmuntra dem till att själva analysera sin klimatpåverkan sätta sina egna klimatmål och minska sina utsläpp. Ledordet i vårt hållbarhetsarbete är ’Green Together’ och det är någonting vi lever efter. Hållbarhet är något som berör alla, och om vi alla är med och bidrar kommer det att resultera i en bättre värld. Vill du veta mer om hur Solar arbetar med hållbarhet? Surfa in på solar.eu/sustainability, där du bland annat hittar vår senaste hållbarhetsrapport!

Hållbarhet

Solar klimatmål

FN:s Agenda 2030 är en global plan för hållbar utveckling. Den innehåller 17 globala mål som behöver nås för att stoppa klimatförändringar, utrota fattigdom samt skapa trygga och fredliga samhällen. Alla målen är viktiga, men på Solar har vi tre mål som vi jobbar extra mycket med:

Hållbar energi för alla

Mål 7:

Handlar om att alla människor ska ha tillgång till prisvärd och pålitlig energi. På Solar har vi flera affärsområden där vi är med och bidrar till en grön omställning, så som solceller, elbilsladdning och smarta hem.

Hållbar konsumtion och produktion

Mål 12:

Handlar om en mer hållbar produktion och konsumtion. På Solar arbetar vi löpande med att minska miljöpåverkan från våra produkter och tjänster, till exempel genom att använda smarta transporter utan onödiga förpackningar och emballage. Vi hjälper också våra kunder att ställa om till TCO, Total Cost of Ownership, där en viktig del i processen är att se till att de köper precis rätt mängd av alla produkter.

Bekämpa klimatförändringarna

Mål 13:

Precis som namnet antyder handlar mål 13 om att stoppa klimatförändringarna, som är vår tids kanske största utmaning. En viktig insats inom det området är att drastiskt sänka koldioxidutsläppen på våra transporter. Vi har också satt som mål att all elektricitet i våra egna fastigheter ska komma från förnybara resurser senast 2023 (vid slutet av 2021 var siffran 68%).