Spara din kundvagn

Fastbox stängd

{{cart.Info.Name}}

Vad vill du göra med din kundvagn?

Back to School

Här är årets bästa utbildningar

Två år av pandemi har fått de flesta att prioritera ner vidareutbildning. Lina Lette, ansvarig för Solar School, förklarar varför det nu är viktigare än någonsin att återvända till skolbänken.

Text: Magnus Carlsson

Vår omvärld förändras snabbt, och i takt med att nya produkter, regler och normer introduceras gäller det att vidareutbilda sig för att hänga med i marknadens utveckling och inte bli frånåkt av konkurrenterna. Och särskilt viktigt är det just nu, menar Lina Lette, ansvarig för Solar School:

– Vi har sett en supertydlig trend under pandemin, där de allra flesta har haft kompetensutveckling och vidareutbildning på sparlåga. Samtidigt finns det många områden där det hänt otroligt mycket, vilket gör att många nu riskerar att halka efter, säger hon, och fortsätter:

– Om trenden under pandemin har varit att dra ner på utbildningar, så ser vi att trenden nu är att dra i gång med dem igen. Intresset för kurser har verkligen skjutit i höjden de senaste månaderna, vilket vi förstås tycker är jätteroligt. Solar School arrangerar just nu utbildningar inom en lång rad olika områden, men det finns några ämnen som är extra populära. Däribland finns till exempel utbildningar i brandtätning och potentialutjämning, men också mer specialiserade utbildningar som Elinstallationer i lantbruk och stall. Det område som sticker ut allra mest är dock solceller.

– Kurser inom solceller har varit mycket efterfrågat under en längre tid, men med tanke på de höga elpriserna och den debatt som förts kring det på sistone så tror vi att det här är ett område som kommer bli ännu mer efterfrågat, säger Lina Lette, och fortsätter:

– Vår kurs Solcellsanläggningar är en helt märkesneutral utbildning som handlar om hur solcellsinstallationer bör genomföras, vilka standarder som gäller och vilka säkerhetsaspekter som är viktiga att tänka på vid en installation. Det är en heldagsutbildning som hålls både på plats och online, och en kurs som jag tycker att alla installatörer bör gå för att bredda sin kompetens och ligga i framkant kring regler och bestämmelser. Utöver befintliga utbildningar hos Solar School, finns alltid möjligheten att göra en företagsintern utbildning. Solar School kan anpassa tid, plats och upplägg för att det ska passa ert företag och er personal.

– En företagsintern kurs kan vara en effektiv del i arbetet med att bygga ett starkt och välfungerande team. Våra kurser kan ordnas hos någon av våra filialer, eller så kommer vi dit ni är. Vi träffar installatörer varje dag och vet hur vi ska lägga upp och anpassa utbildningarna för att göra dem så bra som möjligt för målgruppen.

Aktuella utbildningar hos Solar School

Här är några av utbildningarna som Solar School håller under 2022. Listan kan komma att uppdateras under hela året – den senaste listan hittar du alltid på solarschool.se

• Elinstallationsreglerna (På plats och Online)
Här lär du dig bland annat att hitta i standarden, att förstå begreppen basskydd, felskydd och vad som ska skyddas av jordfelsbrytare. Under kursen får du också lära dig grundläggande och tillkommande krav i särskilda utrymmen.

• Elinstallationer i lantbruk och stall (Online)
På den här kursen får du kunskaper om vad som gäller för elinstallationer i lantbrukets produktionsbyggnader och hästverksamhet, samt vilka villkor som finns i Svensk Standard och tillkommande försäkringskrav.

• Brandtätning (På plats)
Här får du kunskap i hur man bedömer om en befintlig brandtätning är godkänd och säker. Du lär dig hur du väljer rätt metod för valt ändamål, samt får produktkännedom.

• Solcellsanläggningar(På plats och Online)
Lär dig hur en solcellsinstallation bör utformas och vilka standarder som gäller, samt fördjupa dig i produkternas funktion och vilka övriga säkerhetsaspekter som är viktiga.

• Potentialutjämning (Online)
Lär dig hur du gör en praktisk tolkning av kraven på potentialutjämning, för en person- och funktionssäker anläggning.

• Kontroll före idrifttagning (På plats)
Lär dig att kontrollera en elinstallation under montage, före idrifttagning och hur du funktionsprovar den efter spänningssättning.

• Elsäkerhet vid arbete (På plats och Online)
Lär dig mer om föreskrifterna för elsäkerhet vid arbete och standarden SS-EN 50 110-1, Skötsel av elektriska anläggningar. Kursen berör även innehavarens kontroll av elanläggning och varselmärkning.