Spara din kundvagn

Fastbox stängd

{{cart.Info.Name}}

Vad vill du göra med din kundvagn?

Bidrag för energieffektivisering i småhus

– Så funkar det!

Sverige har fått ett nytt grönt bidrag – den här gången för att göra småhus mer energieffektiva. Här reder vi ut hur det nya bidraget fungerar och hur du som installatör kan hjälpa dina kunder att ta del av det.

Text: Magnus Carlsson

Vad innebär bidrag för energieffektivisering av småhus?
Bidraget är framtaget för att uppmuntra och hjälpa småhusägare att göra sina hus mer energieffektiva. Syftet är att det ska bidra och påskynda en grön energiomställning, vilket gynnar miljön men också husägarens plånbok. Det som sticker ut med det här bidraget är att det är fokuserat på materialkostnader och ger kunden rätt att få stöd för dessa. Bidraget för energieffektivisering kan alltså kombineras med ROT-avdraget, som precis som tidigare ger avdrag för arbetskostnader.

Vem kan få bidraget?
Den som helt eller delvis äger och stadigvarande bor i ett småhus kan söka bidrag för det. Detta kallas även permanentboende – och innebär att fritidshus inte omfattas av bidraget. Som småhus räknas en- och tvåbostadshus som är friliggande, alternativt sammanbyggda till par- rad eller kedjehus. Bidraget kan sökas från och med 3 juli 2023 och berör framför allt hus där uppvärmning och varmvattenförsörjning sker med el eller gas. Bidraget kan också sökas retroaktivt under förutsättning att materialet är beställt tidigast 8 november 2022. Inköpet ska kunna styrkas med orderbekräftelse, faktura eller inköpskvitto.

Vad kan man använda bidraget till?
Bidraget för energieffektivisering innehåller två olika delar. Den ena delen avser värmesystemsåtgärder, medan den andra avser klimatskyddsåtgärder så som fönster och tilläggsisolering.

Några exempel på vad bidraget kan användas till är:


• Installation av ett vattenburet eller luftburet värmedistributionssystem
• Anslutning till ett fjärrvärmenät
• Installation av en styrbar luft/vatten-, berg-, sjö-, jord- eller frånluftsvärmepump
• En eller flera styrbara luft/luft värmepumpar, i kombination med
o En varmvattenberedare med inbyggd värmepump
o En anordning för uppvärmning med biobränsle OM anordningen är effektstyrd och medger en kontinuerlig och automatisk bränsletillförsel.

Andra kostnader som anges vara bidragsberättigade är materialkostnader för:


• Värmepump
• Biobränslepanna
• Radiatorer eller andra värmedistributionssystem
• Styrutrustning till värmepump
• Fjärrvärmecentral
• Värmeväxlare
• Utrustning för värmeackumulering
• Annat material som är nödvändigt för åtgärdernas utförande
• Skorsten

/globalassets/se/solar-magasin/2023-sm2/bidrag-energieffektivisering/energibidrag-frontimage-1200x675.jpg

Hur betalas bidraget ut?

Bidraget hanteras av Länsstyrelsen. Det är de som hanterar ansökan, ger beslut och sköter utbetalningar. Själva ansökan skickas in via Boverket.