Solar Magasin

Kriser är till för att lösas

Förra gången jag skrev den här ledaren, skrev jag att vi skulle gasa oss ur krisen.

Det är precis vad vi gör nu.

MATIAS MOSESSON
Vice President, Commercial Market & Sourcing

Foto: Fanny Jingrot

I samband med att Solarkoncernen nyligen släppte sin årsredovisning, gick vi också ut med vår nya strategi för de kommande tre åren.

Vår nya strategi heter Solve, och precis som namnet antyder handlar den om lösningar. Med strategin fortsätter vi lyfta fram att vi har lösningar som gör skillnad i din verksamhet, lösningar som också bidrar till att påskynda den gröna omställningen.

Om man zoomar ut blicken något kan man konstatera att vi just nu befinner oss i två stora kriser samtidigt. Höga räntor, krig och allmänt utmanande världsläge har gjort sitt, och jag tror att många som läser det här känner igen sig i att det står tämligen stilla på många håll just nu.

Parallellt med det befinner vi oss mitt i en klimatkris, som vi alla tillsammans måste anstränga oss för att lösa. Det är också därför som vi i vår Solve-strategi ytterligare skalar upp satsningarna för att hjälpa våra kunder och slutkunder att bli mer hållbara.

De kommande åren kommer du ännu tydligare se oss lyfta fram produkter och lösningar som snabbar på omställningen mot en hållbar värld. Men du kommer också märka hur viktigt det är för Solar att hjälpa till på det här området.

99 procent av våra utsläpp är indirekta utsläpp som uppstår någonstans i vår värdekedja, men som vi själva inte har orsakat. Om detta, och hur vi fortsätter skala upp vårt hållbarhetsarbete, berättar vår nya hållbarhetschef Louise Röström på sida 29 i det här magasinet.

I magasinet berättar vi även om vårt kommande logistikcenter, som kommer bli ett fantastiskt showcase över Solar som bolag. Logistikcentret blir en manifestation som visar upp vilken skillnad vi kan göra i en verksamhet när vi kombinerar vår expertis med produkter från våra partners.

Magasinet lyfter också fram flera exempel på hur Solar fortsätter göra fastigheter mer energieffektiva med hjälp av vår expertis inom belysning. Att vi har ett helt team av experter som är redo att bistå med ljusberäkningar när fastighetsägare vill byta till LED-belysning skapar stort värde för våra kunder och är något vi är mycket stolta över.

Som du ser handlar mycket i det här numret om att skapa lösningar, och i synnerhet att göra det tillsammans med våra medarbetare, kunder och partners.

Det är så man verkligen gör skillnad – och det är så man löser de största kriserna.