E-handel integration via ditt ERP system

Mer kostnadseffektivt och miljövänligt samt fritt från onödiga misstag. Vi säkerställer regelefterlevnad, ordning och ett effektivt flöde.

 Samtidigt reduceras manuella och kostnadsdrivande arbetsuppgifter som med lätthet kan digitaliseras. Vi vill tillsammans med er effektivisera kittet mellan våra system, med andra ord undvika den manuella hanteringen.

Vad är EDI

Även om nya format och meddelandetyper blir allt vanligare är traditionell EDI (Electronic Data Interchange) fortfarande det mest använda när det gäller utbyte av information mellan olika system.

Den smarta metoden för att överföra information direkt till ditt företagsaffärsystem. Det kan till exempel handla om inköp, orderbekräftelse, leveransbesked och fakturor.

EDI står för Electronic Data Interchange och är en metod för överföring av strukturerad data enligt ett överenskommet format. Oftast handlar det om överföring mellan företag av information, exempelvis order, leveransavisering och fakturering. Eftersom informationen hanteras elektroniskt är risken för fel mindre och överföringen går betydligt snabbare.

Vi stödjer dem vanligaste EDI-format:  EDIFact, XML, CXML, OIOUBL, EHF, Svefakt och Peppol.

Vi stödjer kommunikationsprotokoll (på alla säkerhetsnivåer): FTP/FTPS/SFTP, HTTP(s), API (SOAP & REST).

EDI - Få dina dokument integrerat

Enkel dokumenthantering och säkrare affärstransaktioner.

Läs mer

Betala med ett Klick

Solar Sverige E-faktura via Internetbank

Betala faktura från Solar Sverige AB med e-faktura enkelt och smidigt.

Läs mer

PUNCHOUT

OCI -  CXML - Inköpssystem

Handla enkelt via punchout från ditt egna affärssystemet. 

Läs mer

Anmäl dig för EDI-integration

För att få ett enklare och säkrare dokumentflöde så kan du enkelt anmäla dig för integration genom detta formulär. 

Fyll i dina uppgifter och vi kommer att kontakta dig för mer information och tillvägagångssätt. 

Läs även informationen ovan gällande vilken typ av integration som är relevant för dig och hur du bäst kommer igång. 

Skicka anmälan för integration

Mer hjälp?

Du kan med fördel kontakta ditt affärssystem för att starta en upp en förbindelse med Solar.

Men har du frågor eller vill veta mer om möjliga integrationer så kontakta gärna oss.

 

Kontakta Solar EDI

EDI med Solar

image09cjh.png

Solar Sverige AB har arbetat med EDI under många år och har idag en stor antal integrationer mot både kunder och leverantörer. Idag kan vi erbjuda EDI lösningar med över 50 ERP system och försätter integration med flera systemleverantörer.

Du är aldrig bunden till någon specifik teknik eller standard - du är fri att kommunicera med dina affärspartners på det sätt du (eller de) föredrar.

 

Det är ingen hemlighet att vi på Solar värnar om miljön. Därför vill vi slå ett slag för den miljövänliga fakturan, e-fakturan!

Marknadskraven på digital kommunikation ökar, och det finns redan idag legala krav som behöver tas hänsyn till. Solar har jobbat senaste år med integration av Peppol. Sedan april 2019 är det lagkrav på att alla myndigheter i Sverige och i övriga Europa ska kunna ta emot e-faktura via PEPPOL-nätverket eller andra tjänster som erbjuds på marknaden. . Vi hjälper er gärna att ta ett helhetsgrepp och på det här sättet kan de elektroniska fakturorna märkbart minska miljöpåverkan.

Under flera års tid har vi tillsammans med Solar tagit fram standardiserade EDI-lösningar för våra kunder. Vi har tillsammans gjort det enkelt att komma igång och löpande arbeta med EDI. Björn Svensson //Solute Technologies AB

"Vi upplever att integrationen fungerar mycket bra.  

Uppsättningen av integrationen går alltid snabbt och priser och rabatter fungerar också finfint.

Vid eventuella frågor får vi snabb och utmärkt service.

Överlag är både vi och våra kunder mycket nöjda med EDI integrationen från Solar. "

 

//

Eva Olofsson //Minuba AB

" Vi har under många år haft ett väldigt gott samarbete med Solar Sverige och övriga Solar länder. Vi är väldigt nöjda med Solar som EDI leverantör. "

 

// Magnus//Symbrio