SCADA International

SCADA stärker konkurrenskraften med specialpaketerade leveranser

SCADA International stärker konkurrenskraften

SCADA International effektiviserar inköp, produktion och bokföring med Kitbox från Solar. Vinsten är så stor att företaget kan vänta med att nyanställa, säger COO Jens Vanting Bagger.

En panelbyggare hämtar en låda i lagret på SCADA International. I lådan ligger en komplett monteringssats till en servermodul, som är en del av det system som SCADA International säljer till vindkraftstillverkare, energileverantörer och tjänsteleverantörer inom energisektorn. Panelbyggaren öppnar lådan, monterar ihop materialet och går vidare till nästa uppgift.

Lådan, mera känd som en ”Kitbox” från Solar, är ett resultat av det ständiga fokus på effektivisering som präglar vindkraftsindustrin och därmed också SCADA International. I strävan efter lägsta möjliga kilowattpris har en central del av inköpsstrategin för SCADA International, som har fabriker i Silkeborg och Aulum i Danmark, blivit att fokusera på den totala ägandekostnaden (TCO). Enligt Jens Vanting Bagger, COO på SCADA International, kan företaget uppnå betydande vinster genom att till exempel specialpaketera sina leveranser i Kitbox.

Ett kit från en leverantör istället för 40 produkter från fem leverantörer

– Vi sänder årligen i väg cirka 5 500 order. Det innebär ett stort tryck på inköps-, ekonomi- och lagersidan för oss. En lösning för oss har blivit att få materialet i monteringssatser från Solar. I stället för att beställa 40 varor från fem olika leverantörer kan vi få en vara från ett ställe. Det gör att vi kan åstadkomma mer med färre personaltimmar på inköpsavdelningen och vi underlättar också arbetet för ekonomiavdelningen, förklarar Jens Vanting Bagger.

Trine Hougaard Annfeldt, som är inköpare på SCADA International, tillägger att en annan positiv effekt är att panelbyggarna ägnar mindre tid i lagret och mer tid åt att skapa värde.

– Monteringssatserna levereras innan vår arbetsdag börjar. Vi har ingen varuhantering på lagret. Våra medarbetare behöver inte leta efter enskilda delar på flera ställen och de hamnar aldrig i en situation där de saknar en kritisk del för att kunna slutföra sitt jobb, säger hon.

Monteringssatser lättar arbetsbördan

Företag står i kö för att få en lösning från SCADA International. Det beror på att deras lösningar hjälper producenterna att förbättra förhållandet mellan ett vindkraftverks totala utjämnade kostnader för att producera energi (LCoE).
– I vår bransch är LCoE något alla pratar om. Vi finns till för att hjälpa våra kunder att uppnå lägsta möjliga kilowattpris. Samtliga led i försörjningskedjan måste utvecklas för att fortsätta vara konkurrenskraftiga och därför är ständiga optimeringar en naturlig del av vårt sätt att arbeta, säger Jens Vanting Bagger.

Nästa steg för SCADA International är att konsolidera fler leveranser i kit. Just nu pågår en dialog om ytterligare tio kit som kommer att minska antalet order avsevärt.

– Jag räknar med att vi inte kommer att behöva nyanställa folk på ekonomi- eller inköpsidan ytterligare ett tag till. Det betyder att vi kan hjälpa våra kunder att förbättra LCoE. De här monteringssatserna eller kitten bidrar till att stärka vår konkurrenskraft och därmed också vårt existensberättigande, konstaterar Jens Vanting Bagger.

Fakta: 

SCADA International A/S

Med SCADA International A/S program- och maskinvarulösningar kan tillverkare av originalutrustning (OEM), oberoende kraftproducenter (IPP) och internetleverantörer (ISP) samla in data om produktionen av förnybar energi i realtid. Energiföretagen använder informationen när beslut ska fattas om driften av en vindkraftspark. SCADA International har cirka 100 medarbetare i flera länder och erbjuder sina kunder helhetslösningar i anslutning till SCADA-system. SCADA är en förkortning för Supervisory Control and Data Acquisition, vilket är en erkänd beteckning inom branschen.

Solar Danmark A/S
Solar Danmark A/S, som är en del av Solarkoncernen, är ett europeiskt sourcing- och serviceföretag. Kärnverksamheten är inköp av produkter, värdeskapande tjänster och optimering av kundernas verksamhet utifrån ett TCO-tänk. Under 2018 hade koncernen, som har sitt huvudkontor i Vejen i Danmark, en omsättning på över 11 miljarder danska kronor och har i dag cirka 3 000 medarbetare.