Stäng Fastbox Maxi

Din Fastbox är nu en Fastbox Maxi på grund av produkten som är tillagd till din Fastbox. Läs mer om Fastbox via länken:

Fastbox
Spara din kundvagn

Fastbox stängd

{{cart.Info.Name}}

Vad vill du göra med din kundvagn?

Miljö och Kvalitet

Kvalitet & Miljöpolicy

Solar erbjuder flexibla distributionslösningar för att säkerställa att rätt artikel ska finnas hos kunden på rätt plats, tid och i rätt antal.

För oss är alla kunder unika och att hitta en lösning för deras specifika behov är något som vi brinner för. Genom ständiga förbättringar och ett nära samarbete med våra kunder, optimerar vi verksamheten och blir effektivare tillsammans. Vi kallar det ’stronger together’.

Ständiga förbättringar i alla led

Inom Solar jobbar vi med ständiga förbättringar i alla led, med kunden i fokus

Vi skapar mervärde för våra kunder genom att sträva efter högklassiga processer med fokus på både människor och system.

Inom Solar samarbetar vi för att utbyta kunskaper och erfarenheter för att säkerställa att vi använder våra kompetser på bästa sätt för att möta kundens krav.

Miljömedvetenhet utifrån tre perspektiv


Genom att utveckla oss själva:
Vi jobbar med ständiga förbättringar för att optimera våra processer. Vi fokuserar på att hushålla med jordens begränsade resurser genom att aktivt förebygga föroreningar, öka vår återvinningsgrad av avfall samt minimera onödiga transporter. Vi jobbar kontinuerligt med att höja våra egna miljökunskaper samt säkerställer att vi följer tillämpliga lagar och föreskrifter inom miljöområdet.

Genom att ställa krav på våra leverantörer:
Vi beaktar våra leverantörers miljömedvetenhet och säkerställer att lagkrav följs bakåt i kedjan.

Genom att erbjuda smarta lösningar till våra kunder:
Vi erbjuder genom koncept inom energieffektivitet våra kunder möjligheten att minska sin miljöpåverkan i samhället på lång sikt. Vi erbjuder högklassiga utbildningar med den senaste utvecklingen inom t.ex. ljus och-närvarostyrd belysning för att höja våra kunders kompetens inom miljöområdet. Vi gör det möjligt för våra kunder att bidra till ett mer hållbart samhälle.

Vi är ISO-certifierade

Vårt huvudkontor i Göteborg, våra centrallager i Halmstad och Örebro samt alla våra butiker är certifierade med ISO 9001 och ISO 14001.

 

 

Till våra ISO-certifikat

Vi arbetar med att reducera Co2

För oss på Solar är det viktigt att ta ansvar för miljön. Genom att etablera ett nytt rapporteringssystem har vi förbättrat sättet vi mäter och sätter upp mål, för att minska våra CO2-utsläpp, inom hela Solar Group.

Läs mer

Hälften av påsens kostnad går till välgörenhet

Som ett led i att stärka vårt miljö engagemang så kommer vi från och med 1/11 2020 höja priset på plastpåsar till 5kr/st.

Hälften av alla intäkter kommer vi sedan skänka till The Perfect world Foundation som bland annat jobbar med att sanera och rena våra hav och vattendrag från plast och ge oss en bättre miljö och jord att leva och verka i.

För att göra det enklare för dig som kund att välja ett bättre och mer miljövänligt alternativ har vi även tagit fram en kundkorg framtagen av 100% återvunnen plast. Korgen finns att köpa i vår e-handel.

Köp vår nya hållbara kundkorg