Miljö och Kvalitet

 

 

 

 

Solars kvalitet och miljöarbete

Solar erbjuder flexibla distributionslösningar för att säkerställa att rätt artikel ska finnas hos kunden på rätt plats, tid och i rätt antal.

För oss är alla kunder unika och att hitta en lösning för deras specifika behov är något som vi brinner för. Genom ständiga förbättringar och ett nära samarbete med våra kunder, optimerar vi verksamheten och blir effektivare tillsammans. Vi kallar det ’stronger together’.

Inom Solar jobbar vi med ständiga förbättringar i alla led, med kunden i fokus. Vi skapar mervärde för våra kunder genom att sträva efter högklassiga processer med fokus på både människor och system.

Inom Solar samarbetar vi för att utbyta kunskaper och erfarenheter för att säkerställa att vi använder våra kompetser på bästa sätt för att möta kundens krav.Kvalitet - och miljöpolicyers

Här hittar du våra kvalitet - och miljöpolicyers.

Läs om Kvalitet 

Läs om Miljö

Miljömedvetenhet utifrån tre perspektiv


Genom att utveckla oss själva:
Vi jobbar med ständiga förbättringar för att optimera våra processer. Vi fokuserar på att hushålla med jordens begränsade resurser genom att aktivt förebygga föroreningar, öka vår återvinningsgrad av avfall samt minimera onödiga transporter. Vi jobbar kontinuerligt med att höja våra egna miljökunskaper samt säkerställer att vi följer tillämpliga lagar och föreskrifter inom miljöområdet.

Genom att ställa krav på våra leverantörer:
Vi beaktar våra leverantörers miljömedvetenhet och säkerställer att lagkrav följs bakåt i kedjan.

Genom att erbjuda smarta lösningar till våra kunder:
Vi erbjuder genom koncept inom energieffektivitet våra kunder möjligheten att minska sin miljöpåverkan i samhället på lång sikt. Vi erbjuder högklassiga utbildningar med den senaste utvecklingen inom t.ex. ljus och-närvarostyrd belysning för att höja våra kunders kompetens inom miljöområdet. Vi gör det möjligt för våra kunder att bidra till ett mer hållbart samhälle.

Vi är självklart ISO-certifierade

Vårt huvudkontor i Göteborg, våra centrallager i Halmstad och Örebro samt alla våra butiker är certifierade med ISO 9001 och ISO 14001.

 

Till våra kvalitet och miljöcertifikat

Vi arbetar med att reducera Co2

För oss på Solar har det alltid varit viktigt att ta ansvar för miljön. Genom att etablera ett nytt rapporteringssystem har vi förbättrat sättet vi mäter och sätter upp mål, för att minska våra CO2-utsläpp, inom hela Solar Group.

Läs mer

En resa mot full transparens

Tack vare energibesparingsinitiativ och vår policy för tjänstebilar har vi lyckats minska vår påverkan på miljön och vår CO2e. Som ny medlem i SBTi kommer vi att fortsätta göra det till förmån för våra intressenter, vårt samhälle och för Solar.

Läs mer

Certifikat & policys

Koncernens hållbarhetspolicy är den övergripande policyn. Nedan är relaterade policyer. Alla våra policyer ses över på årsbasis.