Att investera i Solar är först och främst en investering i vårt starka kundfokus

                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Investera i vårt kundfokus

Att investera i Solar är först och främst en investering vårt starka kundfokus. Vi tror på produktivitetsförbättringar och digitalisering. Tillsammans är vi starkare och kan hitta nya möjligheter, lösningar och skapa bättre helhetslösningar för oss alla.

Läs mer på Solar Groups hemsida

Press och media

Vi vill ha en öppen dialog med press och media och delar gärna med oss kring vad som händer hos oss. I vårt pressrum hittar du både bildbibliotek och de senaste pressreleaserna.

till pressrummet

Viktiga datum 2018

2 februari | Sista chansen för aktieägarna att lämna in förslag till dagordning för årsstämman 
9 februari | Årsredovisningen för 2017 publiceras
16 mars | Årsstämma klockan 11.00 CET
24 april | Kvartalsrapport Q1 2017 publiceras
9 augusti | Kvartalsrapport Q2 2017 publiceras
1 november | Kvartalsrapport Q3 2017 publiceras
Läs mer på Solar Groups hemsida

Finansiella rapporter

Solar uppfyller utskottet för bolagsstyrning i Danmarks rekommendationer och vi värderar öppenhet och insyn. Våra kvartalsrapporter är upprättad i enlighet med IFRS.

finansiella Rapporter

Global styrka, lokal kännedom

Vi är ett ledande europeiskt sourcing- och serviceföretag och för oss är det viktigt att fokusera på varje enskild kund. Vi strävar alltid efter att förstå våra kunders unika behov i syfte att tillhandahålla relevanta och personliga tjänster, som skapar mervärde för dem.

Vi har den kompetens, de processer och de visioner som möjliggör för oss att arbeta effektivt över gränserna, för att erbjuda våra kunder optimerade lösningar, produkter och tjänster.

Läs om vad vi erbjuder våra kunder

Digitalisering och e-handel

Idag går fler än 90% av de produkter som levereras till våra kunder direkt från vårt lager. Mer än 50% av Solars verksamhet är digital och vi är ett av de största e-handelsföretagen i norra Europa.

E-handel är en avgörande faktor i vår strategi, samtidigt som digitaliseringen är mycket mer och vi arbetar ständigt för att utöka den digitala interaktionen med och för våra kunder.

till webshoppen