Spara din kundvagn

Fastbox stängd

{{cart.Info.Name}}

Vad vill du göra med din kundvagn?

solar magasin

Det hållbara boendet

Ulf Östermark, forsknings- och utvecklingschef på fastighetskoncernen Framtiden som ingår i Göteborgs stad, berättar om hur fastigheter kan byggas för att uppnå ett mer hållbart boende.                                                                                                                       

– Vi behöver bygga ett hållbart samhälle för framtiden och sträva efter att skapa miljöer där människor trivs och vill leva”. Det säger teknologie doktor Ulf Östermark som är forsknings- och utvecklingschef på fastighetskoncernen Framtiden som ingår i Göteborgs stad.

Var fjärde göteborgare bor i något av dotterbolagen Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder och Gårdstensbostäder, och som en stor fastighetskoncern har man ett stort samhälls- och hållbarhetsansvar menar Ulf.
Ett sätt att ta ansvar är att minska sin energiförbrukning, något som de flesta privatpersoner, företag och kommuner strävar efter. Vi har mycket i våra hem som drar energi och det finns en hel del som vi enskilt kan göra för att minska energislöseriet. Fylla tvättmaskinen, minska användandet av torktumlare, undvika standby-läget på datorn eller dra ur laddaren ur kontakten när den inte används. Småsaker kan tyckas, men det sparar energi som både minskar trycket på miljön och ger oss mer pengar över i plånboken. 
På fastighetskoncernen Framtiden har man under lång tid haft stort fokus på att minska energiförbrukningen i sina fastigheter. 
– Resultatet av vårt arbete är glädjande. Vi startade 1990 med ett mål om att nå energibesparingar på 1 % om året. Ett mål som vi i genomsnitt har överträffat med råge sedan dess, säger Ulf. 

Rätt temperatur direkt minskar slöseri med vatten
Vi människor klarar oss inte speciellt länge utan vatten, så utan att överdriva kan man säga att vatten är en av våra viktigaste resurser. För att hushålla med vattnet kan vi t ex duscha istället för att bada, stänga av kranen när vi borstar tänderna eller tvätta bilen i tvätthallen. Råd som vi alla känner igen.
Att fixa den droppande kranen är också ett sätt att förhindra att många liter vatten dagligen försvinner ner i avloppet till ingen nytta. Ett ännu bättre tips är att byta ut den gamla droppande kranen mot en ny snålspolande. När det gäller större fastigheter är det också vanligt att man installerar varmvattencirkulation så att varmvatten till kranar i kök och badrum hela tiden cirkulerar. Poängen är att vattnet som rinner ur kranen alltid är varmt och man slipper låta vattnet rinna tills man har den temperatur som man önskar. Det leder till minskat vattenslöseri. 

”Resultatet av vårt arbete är glädjande. Vi startade 1990 med ett mål om att nå energibesparingar på 1 % om året. Ett mål som vi har överträffat med råge sedan dess”

Ulf Östermark
Forsknings- och utvecklingschef, Framtiden

Klimatförändringar driver nytänk
Även klimatmålen, både de nationella och de internationella, ställer krav på hur vi lever våra liv. Klimatförändringarna är kännbara och har bland annat bidragit till att antalet kraftiga skyfall har ökat. 
– Skyfallen i kombination med underdimensionerade rörsystem skapar höga dagvattennivåer som riskerar att svämma över våra städer, säger Ulf och berättar om satsningar på bland annat regnträdgårdar som kan vara en del av lösningen.
Regnträdgårdarna ser till att dagvattennivåerna håller sig på rätt nivå genom att träd och buskar tar hand om det vatten som inte hinner rinna undan. Växtligheten har också förmågan att till viss del bryta ned föroreningar samtidig som allt det gröna skapar attraktiva miljöer där människor mår väl. Många fördelar med andra ord.
– På Framtiden är vi också med ett pilotprojekt med tak som fördröjer utflödet av vatten så att det inte svämmar över staden när skyfallen kommer berättar Ulf.

Storsatsning på solel
Solen är en populär kraftkälla, det ser man inte minst på att allt fler tak täcks av solpaneler. Att producera sin egen solel och vara självförsörjande lockar både privatkunder och företag. 
Framtiden satsar stort på solel, både när det gäller energiförsörjning till nyproducerade fastigheter men också till det befintliga beståndet. 
– Målet på fem års sikt är att installera 10 megawatt solceller. Det innebär 10 % av våra fastigheters totala elanvändning, säger Ulf. 

Laddstolpar och bilpooler
Att förbereda sina fastigheter för framtidens smarta bilar är en självklarhet för de flesta fastighetsbolag. Framtiden är inget undantag. 
– För våra befintliga fastigheter sätter vi upp laddmöjligheter efter behov och på all nyproduktion förbereder vi för 100 % elbilsladdning. Vi förväntar oss en tydlig ökning av elbilar och därmed behovet av laddning framöver, säger Ulf.
Ulf berättar att Framtiden även arbetar med mobilitetsåtgärder, som t ex bilpooler där hyresgästerna delar bil med varandra. 
– Det minskar behovet av egen bil och bidrar till ett mer hållbart resande.

Vatten och avlopp

Modern teknologi kan hjälpa oss att spara vatten, bl a genom vattensparande duschmunstycken, blandare, toaletter, tvättmaskiner och diskmaskiner. Värmeenergin i avloppsvatten kan tas tillvara med hjälp av värmeväxlare och användas för uppvärmning.

Regnträdgård

Översvämningsrisken minskar när regnträdgården bromsar upp vattenflödet så att avloppsnätet hinner med. Dessutom fungerar regnrabatten som ett filter som minskar oönskade föroreningar.

värme

En stor del av vår energianvändning går till uppvärmning av hus. För miljöns skull ska vi välja att värma upp vårt boende med förnybara energikällor. Kan vi dessutom sänka inomhustemperaturen någon grad gör vi naturen ännu en tjänst.

Smarta Hem-produkter

Smart värmereglering är ett av flera sätt att minska elförbrukningen hemma. Värmen regleras när ingen är hemma och under natten. Smarta hem-produkter kan användas inom fler områden såsom styrning av belysning, larm och hemelektronik.

Elcykel

Att ta elcykeln till jobbet och låta bilen stå minskar vår miljöpåverkan. Så att ha ett uttag för laddning tillhands även för cykeln är bra att tänka på.

Snålspolande blandare

Snålspolande tvättställs-, kök- och duschblandare minskar vattenflödet med flera liter per minut. Det kan innebära en halvering av varmvattenanvändningen i jämförelse med blandare av äldre modell.

Solceller

Solceller ger elektricitet genom ljusstrålningen från solen. Denna el kan användas direkt i fastigheten eller matas ut på elnätet och säljas. Elen kan även lagras i batterilager.

Batterilagring

Batterier och andra lösningar för energilagring gör det möjligt att kunna använda solelen som solcellerna producerar även under de mörka timmarna.

Interiör LED-belysning

Kombinationen av energieffektiva ljuskällor såsom LED, bättre armaturer och så kallad smart belysning gör den moderna belysningen betydligt mindre energikrävande än gårdagens.

Elbilsladd

Användandet av elbilar ökar i snabb takt. Den bästa laddplatsen är antingen på jobbet eller hemma vid bostaden. Där står bilen stilla under längre perioder och kan laddas Elbilars batteri skulle även kunna fungera som batterilager till solceller.

Exteriör LED-belysning

Energisnål LED-belysning är idealisk för exteriöra miljöer som ska belysas dygnet runt. Även den exteriöra belysningen kan idag styras mycket mer effektivt så den automatiskt anpassar sig till solen upp- och nedgång under olika årstider.

Har du säkrat framtiden?

Nya möjligheter skapar nya behov av såväl enkelhet som komfort i det moderna och uppkopplade hemmet. Efterfrågan av smarta lösningar ökar och rätt produkter behöver finnas nära till hands för dig som elinstallatör.

Läs mer här
solar magasin

För mer inspirerande läsning

                                                                                                                      

Upptäck fler artiklar