Spara din kundvagn

Fastbox stängd

{{cart.Info.Name}}

Vad vill du göra med din kundvagn?

solar magasin

Tillbaka till skolbänken

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Du är förmodligen expert på en rad områden i dag. Men om du också vill vara det i morgon finns det bara en sak att göra – nämligen att vidareutbilda dig. Så här ska du göra för att säkra morgondagens kompetens!

Behovet av en gedigen utbildning har funnits i alla tider, men det är ingen överdrift att påstå att det i dag är viktigare än någonsin.
– Så är det. Det är ju bara att titta tillbaka 20–30 år i tiden, egentligen på alla yrkeskategorier. Vi har sett en otrolig teknikutveckling och vi befinner oss i en digitaliseringsprocess som berör alla. Ritningar på papper som länge har varit standard börjar nu bli historia, och det finns många tekniska aspekter som blir allt viktigare att kunna, säger Jens Albrektsson, ansvarig för utbildning och kompetens på Installatörsföretagen. 

För el- och VVS-installatörer finns i regel en gymnasieutbildning i grund och botten, men egeninitierad vidareutbildning är något som ofta glöms bort, vilket Jens Albrektsson inte menar är något konstigt:
– Jag har jobbat länge med utbildning och märker att viljan oftast finns där. Samtidigt finns det också en arbetskraftsbrist inom branschen, och när det hela tiden finns jobb att göra blir det svårt att hinna med att utveckla sig. Man gör det man känner till, som man alltid har gjort. Man väljer kända material och kända tekniker, i stället för att pröva nya saker och lära sig något nytt.
Det är en taktik som visserligen kan fungera över en kort tidshorisont, men Jens Albrektsson menar att den som vill ha jobb i framtiden måste ta sin vidareutbildning på allvar. 
– Man kan göra en liknelse genom att titta på vilka som står utanför arbetsmarknaden i dag. Det är de personer som saknar gymnasial utbildning, säger Jens, och fortsätter:
– För 30 år sedan kunde de personerna få jobb idag, men i dag saknar de tillräckligt med kompetens för att komma in på arbetsmarknaden. Och det finns inget som säger att kompetenskraven kommer minska framöver, tvärtom kräver kunderna att du ska kunna fler saker, inom många olika områden.
Förenklat kan man säga att det finns två typer av viktiga utbildningar. Den första är utbildning för anpassning till nya regelverk och standarder, där ett bra exempel är utbildningen för Säker Vatten. Den andra typen av utbildning är för utveckling, för ny teknik och nya arbetsmetoder. För installatörer är en nyttig sådan utbildning ofta en utbildning i projektledning.
– Projektledarutbildningar är det som är mest efterfrågat, vilket hänger ihop med att det är en nyckel för att få upp lönsamheten och skapa attraktiva arbetsplatser. I dag kan du certifiera dig dels på dina projektkunskaper, men även på dina ledarkunskaper, vilket är nyckeln till att bli en bättre projektledare, säger Jens Albrektsson.

Ett smidigt sätt att utbilda sig, på ett tids- och kostnadseffektivt vis, är genom Solar School. Inom ramen för Solar School hålls dels öppna utbildningar som alla kan anmäla sig till, men här finns även utbildningar som riktar sig direkt till företag som vill utbilda den egna personalen.
– Det är jätteviktigt för företagen att satsa på medarbetarnas utveckling. Medarbetarna måste få den utveckling de behöver, och ett företag där personalen utvecklas är ett företag som mår bra, säger Marie Fernestål, ansvarig för Solar School, och fortsätter:
– En av våra största styrkor som utbildningspartner är att vi träffar våra kunder dagligen. Vi kan installatörernas och montörernas vardag, och vet vad som krävs för att utbildningarna ska bli så bra som möjligt. Vi har våra utbildningar i miljöer där våra kunder är bekväma, och vi har till exempel erbjudit kvällskurser för personer med egen firma, eftersom vi vet att de behöver kunna debitera åtta timmar under dagen.

Solar Schools utbud innefattar utbildningar inom allt från el och VVS till automation, försäljning och arbetsmiljö. En av de mest populära utbildningarna, som också är en av de viktigaste, är utbildningen Skötsel av elanläggningar.
– Det här är en utbildning som syftar till elsäkerhet vid arbete och som både Arbetsmiljöverket och Elsäkerhetsverket ställer krav på. De flesta känner till kravet, men vad många missar är att kunskaperna också ska uppdateras regelbundet. Branschpraxis är vart tredje år, och det gör man enklast med en heldag på Solar School. 

 

TEXT: MAGNUS CARLSSON

 

Solar School

Solar School är en utbildningsverksamhet, med utbildningar över hela Sverige inom bland annat el, VVS, arbetsmiljö, automation, larm & säkerhet och merförsäljning. Solar School erbjuder så väl öppna kurser som företagsinterna kurser.

Vill du veta mer om Solar School?

Upptäck här

“En av våra största styrkor
som utbildningspartner är att
vi träffar våra kunder dagligen.
Vi kan installatörernas och
montörernas vardag, och vet
vad som krävs för att
utbildningarna ska bli så
bra som möjligt.”

Jens Albrektsson,
Installatörsföretagen

Installatörsföretagen

Installatörsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för personer som är verksamma inom VVS och elteknik. Installatörsföretagen representerar över 3 800 medlemsföretag, som tillsammans har runt 50 000 medarbetare. Tillsammans omsätter företagen 73 miljarder kronor.

solar magasin

För mer inspirerande läsning

                                                                                                                      

Upptäck fler artiklar