Spara din kundvagn

Fastbox stängd

{{cart.Info.Name}}

Vad vill du göra med din kundvagn?

Lika rättigheter och möjligheter

 – en viktig fråga för alla

På Solar arbetar vi aktivt för att alla ska ha lika rättigheter och möjligheter. Under tre år med intensivt arbete kring bland annat jämställdhet har vi gjort en fantastisk resa på många plan. Nu visar vi gärna vägen för andra som vill göra samma resa!

 

Jämställdhet och människors lika värde kan tyckas vara två saker som är självklara att leva utifrån och arbeta för. Ändå är det två områden som ofta glöms bort och där det fortfarande finns enorm förbättringspotential. Potentialen finns i hela samhället, och inte minst inom installationsbranschen.

– Vi arbetar i en traditionellt manlig bransch, där det tyvärr ibland förekommer en tråkig jargong. Detta drabbar såväl kvinnor som män. Det är en jargong som ingen skulle ha hemma med sina nära och kära men man har det ibland på jobbet. Jag tror att det där ofta bygger på omedvetenhet och gamla könsroller och att det ”alltid har varit så”. Och det måste vi arbeta aktivt för att få bort, säger Paula Lindgren, HR business partner på Solar.

Paula Lindgren är ordförande för Solars kommitté för lika rättigheter och möjligheter, som under tre år arbetat mycket aktivt med intern utveckling och ökad medvetenhet inom Solar. Kommittén arbetar för att Solar ska ha ett inkluderande förhållningssätt där ingen medarbetare upplever att de diskrimineras. Nu har en ny treårig handlingsplan tagits fram för hur Solar ska bli en ledande aktör när det kommer till lika rättigheter och möjligheter. 

– Vi har bara börjat vår resa, säger Paula Lindgren. Det här är ett arbete som tar tid, men som också är otroligt viktigt. Vi har medvetandegjort mycket av frågorna och har en väg framåt. Vi behöver arbeta för ett respektfullt förhållningssätt till våra kollegor och chefer, men också till kunder och leverantörer. Givetvis gäller även det omvända, från kund och leverantör till Solar. Kort sagt vinner alla på ett ökat fokus på de här frågorna.

En viktig del av Solars arbete är en årlig enkätundersökning kring eventuella missförhållanden som går ut till alla anställda, och 2018 var engagemanget för enkäten större än någonsin. 68% av personalen deltog, vilket kan jämföras med 46% 2017. Under 2018 har Solar också genomfört 68 workshops kring lika rättigheter och möjligheter på 26 olika orter runtom i landet. Sammantaget har 89 procent av medarbetarna på Solar deltagit i Solars workshops.

– Att inleda arbetet med workshops var lite som att öppna Pandoras ask. Vad skulle komma att titta fram? Och det var väldigt intressant att se hur workshopen sedan uppfattades, säger Paula Lindgren, och fortsätter:

– Från början var det en del medarbetare som frågade sig varför de skulle göra det här, borde de inte fokusera på att sälja i stället för att göra något som tar massa tid? Men efteråt visade det sig att samma personer tyckte det var ett jättebra initiativ, eftersom det är så sällan man får möjlighet att prata om just det som berör oss alla, privat och i arbetet.

Martin Kennerstedt, Kompetenscenterchef, Solar Stockholm

En som delar den bilden är Martin Kennerstedt, kompetenscenterchef på Solar i Stockholm. Han har hållit i 4 workshops med sina medarbetare, totalt närmare 70 personer.

– Jag hade inte några egentliga förväntningar på hur det här skulle mottagas, men oj vilken positiv energi och respons det var. Man tyckte att det var kul och i min värld betyder det också att man tycker det är viktigt. Man vill verkligen ha en arbetsplats där lika möjligheter är viktigt, och det engagemanget är så klart fantastiskt, säger Martin Kennerstedt, och fortsätter:

– Jag tror att om man hade gjort det här för 20 år sedan hade det inte mottagits på samma sätt. Men nu var det ingen som satt där med armarna i kors, tvärtom var det en självklarhet för många. De upplevde att det var intressanta frågor att diskutera; varför är det viktigt att arbeta med jämställdhet och vad kan de själva bidra med i sitt dagliga arbete? 

 

Att arbeta för mångfald är en naturlig del i Solars arbete kring lika rättigheter och möjligheter. Solar strävar till exempel efter en jämnare balans av kvinnor och män, att det bland medarbetare finns olika etnicitet representerade och att ålder inte är något hinder, ung som gammal. En som har stor erfarenhet av vad det innebär är Charlotta Canbro, platschef på Solars centrallager i Halmstad.

– Hos oss har vi medarbetare från många olika länder och i vissa fall från länder som ligger i krig med varandra. Vi har medarbetare som behöver ta bönepaus och de som kommer från länder där kvinnor inte arbetar, men där de nu ska ha en kvinna som chef, säger Charlotta Canbro, och fortsätter:

– Alla de här sakerna kan vara utmaningar initialt, men man kan alltid lösa det och det gör man genom samtal,  öppenhet och kontinuerligt arbete. Man måste våga prata om saker och inte sopa det under mattan.

Charlotta Canbro betonar att mångfald är en mycket stor tillgång som Solar så väl som andra företag kan bli bättre på att utnyttja. Företag med mångfald presterar bättre, de har mer positiv personal och de har lägre sjuktal.

– Mångfald är en stor möjlighet, säger Charlotta Canbro. Att vara olika är något som gör oss starkare. Det gör att vi kan tänka i nya banor och att vi kan få in nya perspektiv, vilket är mycket viktigt för oss som företag eftersom vi då kan ha ett bredare och mer komplett erbjudande samtidigt som vi blir en bättre, mer välkomnande arbetsplats.

 

Charlotta Canbro, Platschef på Solars centrallager i Halmstad

“Att vara olika är något som gör oss starkare”

Charlotta Canbro

Solars workshops och enkätarbete har redan lett till positiva resultat. Alla som deltagit i workshops vet var de ska vända sig om de upplever diskriminering eller ser risk för diskriminering, och medarbetarna drar sig inte heller för att göra det.

– Vi hade nyligen en incident med en kund, där vår personal upplevde att en från deras personal hade agerat och uttryckt sig på ett olämpligt sätt, berättar Paula Lindgren. Vi såg allvarligt på det och tog upp det hela med företaget i fråga, ett sätt att visa dem respekt. Och de tyckte i sin tur att det var bra att vi gjorde det. De var snabba med att ge oss återkoppling och agera, eftersom de också är måna om att motverka ett diskriminerande förhållningssätt. 

Solar uppmanar nu också andra företag i branschen att följa med på samma resa. Jämställdhet och mångfald är områden som berör många fler än medarbetarna på Solar, och Solar delar gärna med sig av så väl kunskap som metoder.

– Det här handlar inte bara om oss. Det här är något som hela branschen behöver arbeta med. Lika rättighet och möjligheter handlar om att acceptera och dra nytta av våra olikheter. Det i sin tur främja mångfald, nytänkande och ansvarstagande. Vi vill vara ett företag som står upp för sunda värderingar helt enkelt, säger Paula Lindgren, och fortsätter: 

– Vi visar gärna andra företag vad vi har gjort och vilket resultat det har givit. Vi är inte intresserade av att peka på andra och berätta vad de ska göra eller inte göra, men vi vill väldigt gärna samverka. Alla vinner på ett större fokus kring lika rättigheter och möjligheter helt enkelt. 

Svenska diskrimineringsgrunder

Visste du att det finns sju diskrimineringsgrunder som skyddas av svensk lag? Dessa är:

1. Kön: Att någon är kvinna eller man. 

2. Könsöverskridande identitet eller uttryck: Att någon inte identifierar sig som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön. 

3. Etnisk tillhörighet: Nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande.

4. Religion eller annan trosuppfattning: Med religion avses religiösa åskådningar som exempelvis hinduism, judendom, kristendom och islam. Annan trosuppfattning innefattar sådana övertygelser som har sin grund i eller samband med en religiös åskådning, till exempel buddism, ateism och agnosticism. 

5. Funktionsnedsättning: Varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå. 

6. Sexuell läggning: Homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning. 

7. Ålder: Uppnådd levnadslängd.

Vill du läsa fler artiklar?

Vi har samlat alla artiklar på ett och samma ställe.

Upptäck mer här!