Ökad effektivitet på SCA i Ortviken

Ett mer relevant, levande sortiment och högre effektivitet i alla led. Det är två av de absolut största fördelarna för SCA i Ortviken, sedan de började använda sig av Solars tjänst VMI Lagerstyrning. Solar Magasin fick en pratstund med Martin, Jesse och Matilda om hur tjänsten har gjort deras vardag mer effektiv.

Det doftar friskt av trä och sågspån på Ortvikens pappersbruk i Sundsvall, där Svenska Cellulosa AB, SCA, har tillverkat tryckpapper sedan 50-talet. På Ortviken arbetar cirka 600 personer på vad som räknas vara ett av världens största tryckpappersbruk. På en industri som Ortviken, där både människor och maskiner är avgörande för verksamheten, är det givetvis viktigt att det finns reservdelar tillgängliga. Dels till de verksamhetskritiska maskinerna, men även till alla ytor där personalen rör sig, för att jobbet alltid ska kunna utföras på bästa sätt. 

Rätt sortiment i alla lägen
Under förra året började man titta på hur förrådet skulle kunna bli ännu bättre. Martin Näslund, Förrådssamordnare på SCA Underhåll berättar att en utmaning var att hitta rätt sortiment som elektrikerna på industrin skulle vara nöjda med. SCA skickade ut en förfrågan till många olika leverantörer och efter att ha gått igenom anbuden bestämde de sig för att implementera Solars tjänst ”VMI Lagerstyrning”. Denna tjänst innebär att SCA får påfyllning av rätt mängd varor en gång i veckan från Solar. Detta håller nere kostnaderna för SCA och säkerställer samtidigt hög omloppshastighet i förrådet. 

Jesse Staaf arbetar som elektriker på Ortviken berättar att lösningen även har bidragit till ökad flexibilitet i sortimentet.

– Det jag tycker mest om är att det är ett levande sortiment i förrådet. Tidigare krävdes det väldigt mycket administration om man skulle byta ut någon produkt, men nu går det att justera sortimentet mycket lättare. Dessutom hjälper Solar till att  säkerställa att vi har rätt produkter på hyllorna. Vi har möten med Solar fyra gånger per år och vid förra tillfället gav de oss förslag på mer prisvärda produkter. Det är jättebra med den levande dialogen!

Jesse Staaf, elektriker på SCA i Ortviken, tycker att VMI Lagerstyrning har förenklat det dagliga arbetet och skapat ett mer levande och relevant sortiment.

Matilda har varit med sedan projektet började och hjälpt till med allt ifrån sortiment till att lära ut hur scannrarna fungerar.

Effektivitet i alla led
Ytterligare en vinst med lagerstyrningslösningen är att den skapar stor effektivitet i alla led. Från att man sparar tid och kostnader i inköpsprocessen, till tidsbesparingar i såväl inventering som utplock från lagret. Dessutom menar Jesse att den tekniska lösningen med en scanner som alla har egen inloggning till är både enkel och effektiv.

Det fanns en viss oro att just enkelheten skulle medföra att elektrikerna plockade ut för mycket material. Denna oro visade sig dock vara obefogad. Jesse berättar:

– Tidigare var det besvärligt att ta ut grejor. Man behövde skriva på papper och kontakta personalen, och det gjorde att man gärna tog ut rejält varje gång istället och la det i ett eget förråd, för att det tog för lång tid att gå och hämta saker två gånger. Vi är en stor fabrik, och om alla plockar ut extra blir det ju massvis av saker som ligger ute och kanske inte används. Nu behöver man inte det längre eftersom det är så enkelt att gå dit och hämta det man behöver vilket ju är bättre för alla.

Matilda Jensen, som arbetar i förrådet håller med om att arbetet har blivit mycket mer effektivt. Hon blev involverad i projektet redan i ett tidigt skede och har fått vara med i allt ifrån sortimentsplanering till att utbilda personalen i den nya tekniken.

– Tidigare var det jag som hämtade ut allt material till elektrikerna, och det tog mycket tid både från mig och från dem för att det skulle blir rätt. Nu finns allt på ett och samma ställe och om jag har några frågor om sortimentet kan jag bara ringa till Solar. 

Hon tycker även att tekniken har varit lätt att använda;

– När vi precis hade börjat med lagerlösningen fick jag vara där en del och hjälpa till för att visa hur scannrarna funderade, men nu behöver jag knappt hjälpa dem alls, det sköter sig själv. Det är ett riktigt bra tecken. Det rullar på och har blivit jättesmidigt!

 

Martin och Jesses främsta tips till andra som vill implementera lösningen är att gå igenom sortimentet ordentligt från början och att få med de personer som arbetar med produkterna i sin vardag i detta arbete. När alla berörda får säga sitt minskar risken att någon känner sig förbisedd. Då menar Martin och Jesse att man har en bra grund för att i nästa steg ta hjälp av Solars kunskap för att skapa ett så relevant sortiment som möjligt. De båda rekommenderar lösningen för alla som vill göra sina lager och förråd mer effektiva och lättarbetade. 

Mats Altin, strategisk inköpare på SCA berättar även att man tack vare den lyckade implementeringen på SCA i Ortviken kommer starta igång med Solars lagerstyrning på massafabriken i Östrand samt presentera lösningen för fler enheter inom SCA inom kort!

 

Jesse, Martin och Matilda ser alla hur Solars lagerstyrningslösning har skapat effektivitet i hela processen, från inköp till inventering och utplock.

Fakta VMI Lagerstyrning

Solars lagerstyrningslösningar innebär att Solar hjälper kunden att styra sitt lager så att inköp görs ”automatiskt” med rätt antal vid rätt tidpunkt. Det sparar tid för medarbetarna som kan fokusera på rätt saker samtidigt som leveranssäkerheten ökar och varorna finns tillgängliga när de behövs. Solar kan framförallt erbjuda flera olika typer av lagerstyrningssystem; scannerlösning (som på SCA i Sundvall), eller en integrerad lösning där kunden dagligen skickar saldoinformation från sitt materialhanteringssystem till Solar. Gemensamt för dessa båda lösningar är att kunden får minskade kostnader, lägre kapitalbindning och bättre ordning men framförallt sparar de tid. 

Läs mer om våra lagerstyrningslösningar här

Vill du läsa fler artiklar?

Vi har samlat alla artiklar på ett och samma ställe.

Upptäck mer här!