Solar Magasin

Koll på hållbarhet

– Louise leder vår resa

Hållbarhet har länge varit ett prioriterat område hos Solar. Nu accelererar vi det arbetet ytterligare, med en ny hållbarhetschef. Möt Louise Röström, som leder Solars fortsatta resa mot att vara den självklara partnern i den gröna omställningen.

Text: Magnus Carlsson
Foto: Nicke Messo

Hållbarhet och klimatfrågan är på många sätt komplex. Men samtidigt är den egentligen ganska enkel: vi måste alla ta ansvar för att vända klimatkrisen – och ju mer vi kan göra på kort tid desto bättre är det. För alla.

På Solar har vi sedan länge hållbarhet som en naturligt integrerad del av vår strategi. Vi har ett ambitiöst mål om att vara netto noll (det vill säga binda mer koldioxid än vi släpper ut) i vår egen verksamhet senast 2030.

Som företag går vi i bräschen, till exempel är vi ett av de första företagen som ställer om hela vår personbilsflotta, från norr till söder, till helt elektrisk.

– Vi visar vägen genom investeringar och hög målsättning. Bland annat har vi bytt ut alla våra armaturer till LED och satsar på energibesparande åtgärder och 100% förnyelsebar el. Men samtidigt är det ännu viktigare vad vi gör för våra kunder varje dag, hur vi hjälper våra kunder att minska sina klimatavtryck, säger Louise Röström, hållbarhetschef på Solar Sverige.

Hon förklarar närmare:

– 99 procent av vårt företags samlade klimatavtryck är indirekt klimatpåverkan. Det vill säga klimatpåverkan som vi inte skapat men som kommer från alla produkter och transporter av dessa till kund. Därför är den viktigaste frågan inte vad vi gör, utan vad vi kan göra tillsammans med våra kunder och leverantörer.

Tillsammans gör skillnaden

Inom hållbarhet pratas det ofta om Scope 1, 2 och 3. Scope 1 är direkta utsläpp som det egna företaget kontrollerar, till exempel bränslen i företagsbilar. Scope 2 är utsläpp från energi som ett bolag köper till verksamheten, till exempel el och fjärrvärme. Scope 3 handlar om indirekta utsläpp, som företaget själva inte kontrollerar men som uppstår någonstans i värdekedjan.

Även inom Scope 3 har Solar höga ambitioner. 25 procent av de indirekta klimatavtrycken ska minskas till 2030. Det sker bland annat genom ökad försäljning av värmepumpar, solceller, batterilagring, elektrifiering och andra artiklar som påskyndar slutanvändares gröna omställning. Men även genom att optimera transporter och inköp för våra kunder – som kund behöver du ofta inte ens vara engagerad i hållbarhetsfrågan för att driva den framåt. Dåligt för klimatet är ibland även dåligt för plånboken, vilket innebär att man kan göra stor skillnad bara genom att ta mer genomtänkta beslut.

 

Planera dina inköp

Här krävs beteendeförändring, att man slutar göra som man alltid gjort. Att lägga lite mer tid och energi på att planera sina inköp är ett bra exempel.

– Det är ju något som vi på Solar är starkt engagerade i. Vi vill hjälpa våra kunder att få en effektivare logistik. Det har stor påverkan på klimatavtrycket, men bidrar dessutom till att göra kunderna mer lönsamma, säger Louise, och fortsätter:

– En lågt hängande frukt är att bara tänka till lite extra varje gång man ska köpa materiel. Tänk igenom vilka mängder som behövs och säkerställ att du inte behöver åka till butiken en extra gång bara för att du inte tänkt igenom ditt inköp. Vi på Solar har ju också flera olika logistiktjänster som hjälper till med detta.

Hos Solar finns också en bred och djup expertis när det kommer just till att köpa rätt typ av produkter och rätt antal. Solar Light är ett bra exempel på det, där våra belysningsprojektörer alltid finns ett samtal eller e-mail bort för att göra ljusberäkningar. Det gör arbetet enklare för dig som installatör, samtidigt som slutkunden får ett bättre resultat och klimatavtrycket inte blir större än nödvändigt.

Installationsbranschen på efterkälken

Louise Röström började på Solar i början av 2024, och arbetade tidigare som hållbarhetschef hos byggmaterialtillverkaren Saint-Gobain. Hon upplever att man inom bygg kommit betydligt längre med klimatfrågan, jämfört med installationsbranschen:

– Traditionellt i byggsektorn har stort fokus varit på att sänka energianvändning under drift. Men en del som inte fått lika mycket uppmärksamhet är den inbyggda klimatpåverkan. Med det menas den klimatpåverkan som sker vid tillverkning och transport av byggmaterial och installationer och den energi som krävs för att bygga huset.

Hon fortsätter:

– 2022 införde därför Boverket ett lagkrav på klimatdeklaration av byggnader, vilket har medfört att hela byggsektorn börjat arbeta alltmer med klimatkalkyler. I dagsläget omfattas inte Boverkets lagkrav av installationer utan enbart byggmaterial. Lagkravet kommer dock att skärpas till senast 2027, då även installationerna föreslås ingå i klimatdeklarationen. Branschen kommer därför behöva ha koll på vilket koldioxidavtryck som kopplas till de tekniska installationerna i en byggnad.

Vår målsättning är alltid att det ska vara enkelt att agera hållbart - utan att behöva vara hållbarhetsexpert Louise Röström, Hållbarhetschef, Solar

Louise Röström
Ålder: 34
Bor: Göteborg
Gör: Hållbarhetschef på Solar Sverige

Vill du veta mer om hur Solar arbetar med hållbarhet, eller hur vi kan hjälpa din verksamhet med den gröna omställningen? Kontakta Louise på lro@solar.se eller +46 725 037 755.

Louise Röström om rollen som hållbarhetschef på Solar:

”En av de viktigaste uppgifterna i mitt jobb är att leda och inspirera vårt eget hållbarhetsarbete. Det gör jag bäst genom att tillhandahålla kunskap och utrusta medarbetare med nödvändiga verktyg och utbildning. Att visa att man göra stor skillnad utan att själv vara hållbarhetsexpert.”

… Solar som partner:

”Vårt mål är att vara den givna partnern i den gröna omställningen. Vi vill engagera våra kunder i klimatfrågan, öka deras förståelse för hållbarhet och hjälpa dem att göra medvetna val när det kommer till inköp, logistikhantering och annat som påverkar klimatavtrycket.”

… Kraven på leverantörerna:

”Det är viktigt att vi som återförsäljare tar ansvar, och det innebär att vi måste ha höga krav på våra leverantörer. Redan i inköpsskedet säkerställer vi att frågor kopplade till hållbarhet är på agendan. 2023 lanserade Solar ett leverantörsengagemangsprogram, med syftet att förbinda även våra leverantörer att sträva efter de mest klimat- och miljövänliga lösningarna.”

… Framtidens krav i byggprojekt:

”Redan i dag ställs krav på entreprenörer att leverera klimatkalkyler för byggmaterial, redan under projekteringen. Det är inte heller ovanligt med kravställning på optimeringar utifrån ett klimatperspektiv. Här tror jag att vi bara sett början och att även de produkter som vi levererar och installerar kommer tvingas ha information om koldioxidavtryck inom en väldigt snar framtid.”

 

Läs mer om Solars hållbarhetsarbete

Läs mer