Stäng Fastbox Maxi

Din Fastbox är nu en Fastbox Maxi på grund av produkten som är tillagd till din Fastbox. Läs mer om Fastbox via länken:

Fastbox
Spara din kundvagn

Fastbox stängd

{{cart.Info.Name}}

Vad vill du göra med din kundvagn?

Öka produktiviteten med ditt egenkontrollprogram

Sedan förra året är ditt företag enligt elsäkerhetslagen skyldigt att ha ett egenkontrollprogram. Och när du ändå behöver ha ett sådant är det lika bra att göra det riktigt användbart. Elinspektör Peter Lindberg berättar hur programmet kan användas för att öka företagets produktivitet.

1 juli 2017 trädde en ny elsäkerhetslag i kraft. Den nya lagen ersatte två tidigare lagstiftningar, och en av huvudnyheterna i den nya lagen är att alla företag, myndigheter och organisationer som utför någon form av elinstallationsarbete måste ha ett egenkontrollprogram – vilket inte ska förväxlas med den egenkontroll som görs i samband med specifika elinstallationer.

– Det finns viss begreppsförvirring här. Egenkontroll är ju ett begrepp som de flesta i branschen är välbekanta med, men det är inte samma sak. Egenkontroll är däremot något som finns med som en del i egenkontrollprogrammet. Programmet är företagets beskrivning av den egna verksamheten, både när det gäller vilka arbeten man är verksam inom och utför, men även företagens kompetens, säger Peter Lindberg, elinspektör på Elsäkerhetsverket.

Många har redan koll på att de behöver ett egenkontrollprogram, men vad kanske inte riktigt lika många snappat upp är att programmet faktiskt kan vara ett effektivt verktyg i det dagliga arbetet.

– Vår förhoppning är att egenkontrollprogrammet inte ska vara en hyllvärmare, tvärtom ska det vara ett levande dokument som används regelbundet. Genom egenkontrollprogrammet finns till exempel information om enskilda medarbetares kompetens, vem som gör vad och rutiner för att få information om den specifika anläggningen där jobbet ska göras, vilket gör det lättare att skicka rätt person på rätt jobb. Gör man det rätt från början kan man arbeta mer effektivt vilket bidrar till högre produktivitet, säger Peter Lindberg, och fortsätter:

– Egenkontrollprogrammet är också bra för att säkerställa att man hela tiden har rätt kompetensnivå bland medarbetarna. Får man till exempel många förfrågningar om att installera solceller är det enkelt att gå till dokumentet och se hur kompetensen ser ut för det. Finns den, eller behöver personalen vidareutbildas?

Utöver produktiviteten finns några ytterligare anledningar till att ha stenkoll på sitt egenkontrollprogram. Till exempel kan Elsäkerhetsverket göra en tillsyn och då ska företagets egenkontrollprogram vara i sin ordning. Men ett rimligt antagande är också att fler och fler kunder i framtiden kommer att efterfråga egenkontrollprogrammet.

– Jag tror att det kommer bli allt vanligare. Som kund eller beställare, särskilt av större arbeten, är det väldigt relevant som en del i att säkerställa att företaget kan leverera det som efterfrågas, säger Peter Lindberg.

TEXT: MAGNUS CARLSSON

Företagets egenkontrollprogram måste innehålla beskrivningar om följande:

Elinstallationsverksamheten i företaget och organisationen för detta
- Elinstallationsverksamheten.
- Kompetenskrav och tillgången till kompetens.
- Elinstallatör/elinstallatörer för regelefterlevnad.
- Organisationen för elinstallationsarbete och egenkontrollprogram.

Rutiner vid utförande av elinstallationsarbete
- Hur elinstallationsarbete planeras och utförs.
- Hur kontroller av utfört arbete görs.

Fortlöpande arbete med egenkontrollen
- Hur uppföljning av egenkontrollen görs.

Sex tips för ett lyckat egenkontrollprogram

1. Kopiera inte någon annans egenkontrollprogram! Den ena verksamheten är inte den andra lik. Ett egenkontrollprogram ska kunna efterlevas och det blir svårt om det inte överensstämmer med verkligheten.

2. Gör dokumentationen praktisk användbar så långt det är möjligt.

3. Gör inte programmet krångligare än vad som krävs! Omfattning och detaljeringsgrad ska stå i proportion till företagets verksamhet, egenkontrollprogrammet är ert företags metod för att visa tillsynsmyndigheten att reglerna följs.

4. Anpassa och utveckla ert egenkontrollprogram när verksamheten förändras eller brister upptäcks. Ett effektivt och ändamålsenligt egenkontrollprogram måste vara aktuellt.

5. Involvera medarbetarna och gör rutiner i egenkontrollprogrammet      tillgängliga och begripliga för all personal så att de lätt kan ta del av informationen och förstå den.

6. Om företaget redan har ett kontroll- eller kvalitetsledningssystem kan man ofta utgå ifrån det även när det gäller egenkontrollprogrammet.

 

För mer inspirerande läsning

Upptäck fler artiklar här!