BOSTADSOMRÅDE

Nytt ljus på Ängenäs

Hur skapar man bra resultat med liten budget? Genom att samarbeta! När Melleruds kommun ville bygga ett nytt boende i Ängenäs krävde man samverkan redan i upphandlingen – vilket ledde till ett resultat som överträffat alla förväntningar.

I slutet av september 2020 invigdes Melleruds kommuns nya särskilda boende för personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt. Den nya byggnaden innehåller 54 separata lägenheter och har en total yta på över 5 000 kvadratmeter, vilket gör projektet till Melleruds största på 20 år. Men det är inte bara storleken som sticker ut – man har också byggt boendet med samverkan i fokus, där alla från elkonsulter till montörer fått vara med från start.
– Vi bestämde oss för att jobba med ”partnering” och samverkan redan i upphandlingen. Mellerud som kommun hade inte jobbat så mycket med det innan, men i ett så här stort projekt ville vi få in rätt kompetens på rätt plats redan från början. Det är otroligt smidigt att redan från dag ett ha med sig personer som vet hur allting faktiskt fungerar i praktiken, säger projektingenjör Linda Hamrin, som drivit projektet under fem års tid.

Ökat engagemang
Fördelarna med samverkan är flera, menar Linda Hamrin. Inte minst blir engagemanget större när alla inblandade jobbar mot samma mål.
– Det blir enklare för fler att få något att säga till om, inte minst får också verksamheten en helt annan möjlighet att påverka. Vi jobbade också hårt för att skapa en vi-känsla, och hade till exempel workshops med både konsulter och yrkesarbetare där enhetschefen utbildade i vad demens är för någonting. Det skapade en större förståelse för problematiken och var väldigt uppskattat.
Den här typen av samarbeten blir allt vanligare vid nybyggnation, vilket gläder Andreas Johansson som är ansvarig säljare på Solar Light.
– För bästa möjliga resultat krävs rätt mix av teknik, estetik och användarvänlighet – och dessutom ska allting anpassas efter en specifik budget. För att nå dit blir resultatet alltid bäst när varje part får bidra med sin unika kompetens redan tidigt i projektet och få möjlighet att tillföra kunskap och insikter, säger han, och fortsätter:
– Jag tycker det är roligt att Melleruds kommun så tydligt uppmanade till samverkan och att resultatet därför också blev väldigt bra. Det är precis så här vi på Solar Light vill jobba. Ju mer vi kan vara en delaktig part från första skissen till dess att hyresgästen sätter nyckeln i dörren, desto bättre resultat kan vi leverera.

Särskilda krav
När det kommer till belysning valdes en mix av allt från standardprodukter till specifikt anpassade produkter för projektet. Bland annat användes äggformade pendlar i gemensamhetsutrymmen och platsbyggda, belysta, tittskåp vid varje lägenhetsdörr. I projektet ställdes också särskilda krav på belysningen, då personer som drabbats av demens behöver känna trygghet.
– De specifika kraven tog sig uttryck på flera sätt. Till exempel kunde en korridor inte ha raka linjer med belysning. Här fick vi mycket bra hjälp från verksamheten som kunde förklara vilken typ av belysning som skulle passa de boende och inte. Mycket handlade om att skapa en hemtrevlig känsla så att de boende kunde känna igen sig och trivas, säger Stefan Günther, elkonsult på Projektengagemang.
En annan framgångsfaktor i projektet var att man tidigt byggde en provlägenhet, för att visa upp de tilltänkta lösningarna och få värdefull feedback från verksamheten.
– Det är så klart både tacksamt och lönsamt att upptäcka ett fel i tid och kunna göra rätt i resten av lägenheterna, i stället för att göra om varje lägenhet i efterhand. Men att vi gjorde en provlägenhet innebar också att vi kunde få med oss verksamheten och politikerna redan i ett tidigt skede och att vi därmed haft deras förtroende under hela processen, berättar Linda Hamrin.

Överträffade budget
Det nya boendet invigdes officiellt i slutet av september, och projektansvarige Linda Hamrin är mycket stolt över slutresultatet.
– Våra ledord i samverkansdeklarationen var kommunikation, öppenhet och stolthet, och vi har lyckats med allihop. Jag är jättestolt över vad vi åstadkommit, och det är jag inte ensam om, säger hon. Det är flera besiktningsmän som sagt att det är ett av de finaste byggen de varit på, och fortsätter:
– Dessutom ser det faktiskt ut som att vi har klarat oss bättre än budget, trots att vi hade en ganska låg budget från början med en kostnad på 24 000 kronor per kvadrat inklusive byggherrekostnad. Det är svårt att klara – men allting går när alla jobbar mot samma mål.

Samarbete visade vägen i Mellerud

/globalassets/se/solar-magasin/2020-sm2/angenas-light/se_angenas_grupp_800x800.jpg

Vill du veta mer om Solar Light?

Våra produkter inom belysning är noga utvalda. De håller hög kvalitet och ger dig garanterat mycket värde för pengarna under lång tid. 

Ta reda på mer