Bostadsområde

Tidig planering gav Eksta lysande resultat

Ju tidigare i en byggprocess som belysningen får ta plats, desto bättre resultatet. När Eksta skulle bygga ett nytt trygghetsboende vid Kolla Parkstad kopplades Solar Light in redan vid projekteringen – och slutresultatet överträffade alla förväntningar.

Det 69 lägenheter stora trygghetsboendet vid Kolla Parkstad i Kungsbacka är en av fastighetsägaren Ekstas mest högprofilerade byggnationer.

Därför var det också naturligt att redan i ett tidigt skede koppla in alla relevanta aktörer. För Solar Light innebar det att man tillsammans med arkitekterna fick vara med redan vid projekteringen av boendet. 

– Som belysningsexperter får vi ofta komma in när det redan finns en färdig ramhandling, men här fick vara med i ett mycket tidigt skede vilket var otroligt kul, berättar Stefan Brunefjäll på Solar Light.

Han fortsätter:

– Att på ett tidigt skede komma in och jobba direkt med beställaren, arkitekterna och installatörerna gjorde att vi på ett bra sätt kunde komma fram till vad som var görbart och inte görbart. Det var ett gemensamt arbete mot målet, där fokus hela tiden var att resultatet skulle bli så bra som möjligt. 

Bra belysning är alltid viktigt – men när målgruppen är äldre personer är det extra viktigt. En 60-åring behöver dubbelt så mycket ljus som en 40-åring, och med sämre syn behövs ökad kontrast för att kunna skilja mellan objekt och bakgrund. Med dessa och många andra parametrar i bakhuvudet fick Solar Light i uppdrag att skapa en varm miljö där belysningen speglar de olika årstiderna, i alla delar av fastigheten. 

Velo och Seled var några av armaturerna som användes, och beställaren Mats Niklasson på Eksta är mycket nöjd med arbetsprocessen.

– Har man ett speciellt mål man vill uppnå är det här ett mycket bra sätt att arbeta på. Det blir annorlunda när man ger belysningen mer fokus och jobbar på annat sätt än att en elkonsult ska lösa belysningen enbart utifrån ett luxtal, säger Mats Niklasson, och fortsätter:

– Det jag uppskattade med Solar Light var att de hela tiden var lösningsorienterade och försökte hitta vägen framåt. Vi kunde beskriva vår utmaning med på ett bra sätt och då var det inte heller några problem för dem att hitta lösningen. 

Trygghetsboendet invigdes i februari 2018 och så väl fastighetsägare som boende är i dag mycket nöjda med slutresultatet.

– Vi hade en tydlig idé om vad vi ville ha, en slags kombination av funktionell belysning ihop med mysfaktor och en liten vibb av designhotell – och resultatet är faktiskt bättre än vad vi hade kunnat hoppats på, säger Mats Niklasson.

 

 

 

 

 

Mats Niklasson
Eksta

Nyfiken på Solar Light?

Läs mer om våra belysningskoncept och bli inspirerad!

Upptäck mer här