Skola har fått uppdaterad belysning

/globalassets/shared/concepts/solar-light/cases/skole_1.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUND Skola i Köpenhamn
OMRÅDE Energioptimerad belysning i läshörnor och hyllor.
PRODUKTER Specialdesignade armaturer

 

En skola i Köpenhamn har fått en ny design med bekväma läshörnor och mer utrymme för grupparbete

Skolbiblioteket har utnyttjat COVID-19-avstängningen för att renovera. Nya arbetsstationer har inrättats och ny belysning har installerats, som med hjälp av enkel styrning gör det möjligt att spara energi eftersom ljuset automatiskt släcks när ingen är där och även dagsljusregleras beroende av ljusinsläppet.

Det har varit avgörande att studenterna och andra biblioteksanvändare känner sig välkomna och tycker att biblioteket är en trevlig plats att sitta och studera på. Biblioteket har därför fått smarta, bekväma läshörnor, där en del av hyllutrymmet nu har omvandlats till bekväma sittplatser där studenterna kan läsa. När man närmar sig läshytterna tänds ljuset till 100 % och dimras automatiskt under dagen när det är mindre aktivitet.

Armaturerna är specialanpassade LQ38 med L-Sense-styrning, utformade och utvecklade i samarbete med den arkitekt skolan använder. Armaturerna är påslagna dygnet runt, men ökar automatiskt till 100 % ljusstyrka när det sker rörelse. Samma sak gäller för bibliotekets soffor. Runt bokhyllorna finns små glasmontrar försedda med aluprofiler innehållande RGBW-ljuslister.

Alla kontor var tidigare utrustade med speciella armaturskenor som var utformade och tillverkade för det specialbyggda innertaket. Då skolan ville bevara utformningen av dessa armaturer, skräddarsydde Solar Light linjära armaturer som anpassades till taken, i längder från 50cm upp till 2,5m långa, som sedan kopplas samman för att uppnå en framtidssäker lösning. Man uppnår en hög grad av flexibilitet, så om exempelvis väggar flyttas kan armaturerna anpassas exakt till skillnaderna i taken.