Ett stort miljölyft för Kommungården

– Belysning från Solar Light gör uttrycket 
unikt och framåtblickande

 

se alla projekt

När kommungården i Sandvika skulle totalrenoveras 2020–2022 gjordes det med målet att uppnå BREEAM Outstanding Energy Class A för byggnaden.

Solar Light har, i nära samarbete med en rådgivande ingenjör och arkitekt, levererat belysning för både utomhusområden och interiör. Totalt har det bytts till energieffektiv belysning på mer än 37 000 kvm!

Förutom att de nu har energibesparande belysning överallt har Bærum kommun valt en aktivitetsbaserad arbetsform, där valet av material och belysning bidrar
till att skapa olika miljöer. Användarna ska uppleva och känna att de sitter i olika miljöer baserat på den aktivitet som ska utföras.

Belysningen fungerar också som ett kommunikationsmedel. Till exempel väljs i gångzonerna ett annat uttryck och ljusstyrka än i arbetsområdena – just för att kommunicera att du nu flyttar in i ett aktivt område, bort från arbetsplatsen.

Extra bra belysning tillhandahålls för kontorsytorna där individuella uppgifter som kräver koncentration utförs. För de sociala zonerna väljs ett mer dekorativt och varmare uttryck, både vad gäller material och belysning.
Här ska du dra dig tillbaka, mingla, interagera och låta ögonen slappna av lite. 

Mycket fokus har lagts på hållbara och varaktiga material – det reflekteras också i belysningen, både vad gäller uttryck, varaktighet och flexibilitet.

Involverade partner:

- Kund: Bærum kommunala pensionsfond (BKP)

- Totalentreprenör Bygg: Strøm Gundersen AS

- Arkitekt: Pilot Arkitekter AS

- Konsulterande ingenjör el: Heiberg Tveter AS

- Elentreprenör: Powertech AS

Tanken bakom valet av materialitet och belysning för den kommunala innergården har varit att skapa olika miljöer, som i sin tur ger olika upplevelser. Bærum kommun har valt ett aktivitetsbaserat arbetssätt där de olika upplevelserna är särskilt viktiga. Användarna ska uppleva och känna att de sitter i olika miljöer beroende på vilken aktivitet som ska utföras.

Belysningen fungerar också som ett kommunikationsmedel. På gågatorna har man till exempel valt ett annat uttryck och en annan belysningsstyrka än i arbetsområdena, just för att kommunicera att man nu rör sig i ett aktivt område, bort från arbetsplatsen. Extra bra belysning har använts i kontorsområdena där individuella och koncentrerade uppgifter utförs. För de sociala zonerna har man valt ett mer dekorativt och mysigt uttryck, både när det gäller material och belysning. Här kommer människor att kunna dra sig tillbaka, mingla, interagera och låta öarna slappna av lite. Det finns ett starkt fokus på hållbara och beständiga material, vilket också återspeglas i belysningen, både när det gäller uttryck, beständighet och flexibilitet.

Tonje Susanne Grøstad

Inredningsarkitekt/ Senior projektledare - SIGNAL Arkitekter