Ny belysning har ändrat vardagen for boende

Lindegården Plejecenter

/globalassets/shared/concepts/solar-light/cases/lindegarden_pleje_img_0242.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUND Vårdcenter Lindegården i Vejle
OMRÅDE Dygnsrytmsbelysning
EFFEKT Öka energi och livskvalitet

 

 

På Pleje Center Lindegården i Vejle har ny belysning i taket gjort livet enklare för de dementa och arbetsdagen roligare för personalen.

- Vi upplever en mer naturlig dygnsrytm.

Birte Schelde, daglig ledare på vårdcentret Lindegården är imponerad av resultatet av det nya ljuset de har fått på Vårdcentret.

-Vi har upplevt det väldigt positivt. Det dynamiska dagsljuset har en positiv inverkan på de demensboendes beteende, aktivitetsnivå har varit stabil även på den mörka tiden. Mitt på dagen när ljuset är som klarast är aktivitetsnivån högst, medan dagen börjar och slutar tyst. Och det är något de inte brukade göra tidigare.

- När du har en demenssjukdom kan det ofta vara svårt att veta tid och plats när det är dag och natt, och du kan ha svårt att sova på natten. Därför har det varit viktigt med belysning som följer dygnsrytmen, förklarar Birte Schelde. Belysningen levereras av Solar och kallas "Dygnsrytm-belysning". På morgonen vid 07.00 tänds ljuset automatiskt i en varm ton. Under förmiddagen blir det mer vitt och på eftermiddagen börjar den dämpas ned sakta och tonas ned till kvällen. Precis som solens dygnsrytm.

-Det är viktigt med ett bra och tydlig belysning, säger Birte Schelde.

En bättre plats att arbeta på
Personalen har också känt en stor skillnad, förklarar chefen.

- Våra medarbetare säger att det är ett mycket trevligare ljus att arbeta i, flera har frågat om vi har fått takfönster. Personalen upplever också ljusets positiva effekt på de boende.

 

-På Solar har vi en belysningsavdelning som specialiserat sig på att hitta belysningslösningar för vården, där livskvalitet och välbefinnande är avgörande. Och den här typen av belysning är något vi levererar till sjukhus, vårdhem och psykiatri, förklarar Torben Conradsen, projektledare på Solar.

Den nya belysningslösningen är något Birte Schelde varmt kan rekommendera till andra.

 - Man ska göra detta för att skapa en bättre livskvalitet, bättre dygnsrytm och mer energi. Det konstgjorda dagsljuset är ett bra komplement till de dagar då det inte går att komma ut och få riktigt dagsljus.

Därför ska du välja Dygnsrytm-belysning:

- Forskning visar att belysning har stor betydelse för vår sömn och vår tillfredsställelse, inklusive tillfredsställelse med vår arbetsmiljö.
- Forskning visar också att hög färgtemperatur ökar den mentala aktiviteten hos människor och förbättrar arbetsinsatsen, medan varmt ljus gör oss avslappnade.
- Belysning hämmar produktionen av sömnhormonet melatonin hos människor, och därför är vi mer aktiva under dagen än på natten.
- För människor som arbetar på natten, har dygnsrytm-belysning en speciell fördel. Belysningen kan justeras så att de anställda inte producerar så mycket sömnhormon och därmed blir trötta eller somnar. I lokaler där det naturliga ljuset inte kommer in kan dygnrytmsljus ha en positiv effekt på arbetet.

/globalassets/shared/concepts/solar-light/cases/lindegarden_pleje_img_0243.jpg
/globalassets/shared/concepts/solar-light/cases/lindegarden_pleje_img_0995.jpg
/globalassets/shared/concepts/solar-light/cases/lindegarden_pleje_img_0997.jpg