Stora besparingar och förbättrad arbetsmiljö

Samarbete beräknas ge Själlands universitetssjukhus årliga energibesparingar på 1,4 miljoner kWh el

 

Se alla projekt

I ett samarbete mellan Solar, Region Själland, Siemens och Eiland Elinstallation har Själlands universitetssjukhus i Roskilde och Køge uppnått beräknade årliga energibesparingar på cirka 1,4 miljoner kWh el genom att implementera en ny belysningslösning.

För att minska energiförbrukningen och CO2-utsläppen och för att stödja Danmarks gröna omställning, genomför Region Själland en energirenovering av sin sjukhusverksamhet. Region Själlands koordinator, civilingenjör John Heikendorf leder energirenoveringsprojektet vid universitetssjukhusen
i Roskilde och Køge: “Huvudsyftet är att spara på energi, men vi ville också uppgradera vår utrustning så att den överensstämmer med gällande krav och
effektiviserar verksamheten. Vår nya belysningslösning har levererat beräknade energibesparingar på cirka 1,4 miljoner kWh el per år, vilket står för hälften av projektets elbesparing. Faktum är att vi uppskattar att de verkliga besparingarna är 20 procent högre.”

/globalassets/shared/concepts/solar-light/cases/unihospital_koge_2022_6-dsc03479.jpg

Samarbete och partnerskap

I ett samarbete mellan Region Själland, Siemens, Solar Light och Eiland Elinstallation, granskades de befintliga belysningsinstallationerna vid Själlands universitetssjukhus i Roskilde och Køge.

Lars Nielsen, Siemens försäljningsdirektör, förklarar att de vid valet av belysningspartner betonade att Solar kunde vara med och granska byggnaderna, bedöma och registrera befintliga installationer, göra beräkningarna och identifiera rätt produkter. Han påpekar att Solar tillför kunskap, resurser och projektdesign till projektet.  De är specialister på belysning, med kompetens inom styrning och installation i olika typer av tak och kan skapa belysningslösningar anpassade efter individuella behov.  "Det är en stor fördel för oss att ha specialister från Solar och Eiland El involverade i granskningen av byggnader tillsammans med kunden", säger han. 

Ursprungligen var uppgiften att byta ut enskilda delar en och en, men kunden kunde se att det fanns potential för mer, och man hittade lösningar som gav mer energibesparing. Teamet kunde i slutändan göra ytterligare besparingar på över 275 000 kWh, vilket motsvarar 25 % besparingar utöver det ursprungliga projektet.

Solars expertis

Torben Conradsen, Solars belysningskonsult, säger:  "Solar har de nödvändiga resurserna för att se över och fastställa möjliga energibesparingar. Vi kan screena, beräkna och leverera armaturer med hög effektivitet.  Vi kan ge råd och identifiera den lösning som fungerar bäst under olika omständigheter.   Siemens uppskattar att Solar är en bra partner och ett bollplank som tar ansvar för man har designat. "Det är inte nödvändigt att göra efterkontroller, och om det uppstår några problem, inklusive de allmänna leveransproblemen på marknaden, löser vi det tillsammans – till kundens fulla belåtenhet," säger Lars.  "En billigare produkt kan visa sig vara dyrare i det långa loppet om du inte har rätt kunskap – vilket Solar har."

Elektrikern Jannik Rhiger från Eiland El ansvarade för att byta ut alla armaturer, inklusive att organisera det praktiska med sjukhuspersonalen och informera dem om användningen av den nya belysningslösningen.  Han säger: "Lagarbetet var utmärkt. Det var en stor fördel för oss att vara med när byggnaderna screenades, för när det var dags att installera de nya armaturerna kände vi redan till platsen. Det gör allt mer effektivt.  Jag har använt Solars produkter i många år och vet att de ger bra service. Belysningsberäkningarna och ritningarna stämmer alltid, och du får bra stöd när du ringer dem.  Tillit är viktigt för mig – som att man kan lita på att människor håller vad de lovar. Jag vet att det är så med Solar."

 

Stora besparingar och förbättrad arbetsmiljö

John Heikendorf berättar att en viktig parameter i teamets arbete var att se till att de två universitetssjukhusen fick ett mer energieffektivt belysningssystem med mer och bättre ljus, vilket också förbättrar arbetsmiljön i konsultationsrummen, kontor, mötesrummen och längs korridorerna. Lösningen är framtidssäker och flexibel då lokalerna snabbt kan anpassas till andra krav med den programmerbara ljusstyrningen.

Hela projektet har levererat totala energibesparingar på över 6 miljoner kWh och sparar 1 600 ton CO2 per år motsvarande energiförbrukningen för 500 hem per år: Bara belysningen står för över 50 % av elbesparingen.

Det er ikke nødvendigt at efterkontrollere, og opståede udfordringer, herunder de generelle leveringsudfordringer på markedet, er løst i fællesskab, så kunden kunne være tilfreds. Et billigt produkt kan blive dyrere i længden, hvis ikke man har den rette viden - som Solar har. Det är inte nödvändigt att göra efterkontroller, och om det uppstår några problem, inklusive de allmänna leveransproblemen på marknaden, löser vi det tillsammans – till kundens fulla belåtenhet. En billigare produkt kan visa sig vara dyrare i det långa loppet om du inte har rätt kunskap – vilket Solar har.

Om partnerna

Region Själland driver regionens sjukhus, dess mentalvårdstjänster och sociala institutioner. Den ansvarar även för regional utveckling.

Siemens är ett globalt teknikföretag fokuserat på energiproduktion och distribution, intelligent infrastruktur och byggnadsteknik samt industriell automation och digital transformation. 

Eiland El är en auktoriserad elentreprenör för privatkunder och företag. Det täcker Holbæk och det omgivande området.