Spara din kundvagn

Fastbox stängd

{{cart.Info.Name}}

Vad vill du göra med din kundvagn?

Tail Spend Management

Sänk omkostnaderna och tidsanvändningen vid inköp av c-produkter

Med Tail Spend Management samlar vi inköpen av c-produkter, minskar antalet leverantörer och förbättrar företagets resultat.

Minskar antalet leverantörer

Med Tail Spend Management hanterar vi beställningar, lager och leverans av inköp av c-produkter i den långa svansen. Därmed samlas upp till 80 procent av leverantörsportföljen hos en strategisk partner, vilket reducerar komplexiteten och omkostnaderna som det innebär att hantera många små leverantörer. Dessutom frigörs resurser på inköpsavdelningen som kan användas till företagets övriga strategiska leverantörer.

Kontakta oss

Vill du höra mer om Tail Spend Management? Kontakta kundcenter.

Kontakta oss

Förbättrade företagsresultat

80 procent av leverantörsportföljen utgör i regel bara en femtedel av verksamhetens samlade inköp. Antalet leverantörer driver omkostnader, till exempel genom hanteringen av kontrakt, beställningar och fakturering. Det innebär att stora besparingar kan göras genom konsolidering. Dessutom kan resurserna på inköpsavdelningen fokusera på att skapa nya värden.

Konkreta besparingar

Samarbetet med våra nuvarande kunder visar besparingar på upp till 25 procent

Mindre komplexitet

Ni överlåter ansvaret för hela eller delar av den dagliga verksamheten för relevanta inköp till oss. Vi gör inköpen genomskådliga, så att de kan göras strategiskt och optimeras.

Mindre tid

Vi hanterar det tidskrävande arbetet med att administrera priser, masterdata och så vidare vilket optimerar tidsanvändningen i den dagliga verksamheten. På så sätt kan ni fokusera på era kärnuppgifter.

Arbetsoptimering

Vi hanterar all kommunikation med underleverantörerna och alla finansiella transaktioner.

Skräddarsytt efter er verksamhet

Till produktion och underhåll
Den strategiska konsolideringen av inköp anpassas efter verksamhetens typ, storlek och nuvarande inköpsavdelning. Vi har erfarenhet av Tail Spend Management i fråga om både inköp av komponenter som ingår i verksamhetens produkter och komponenter som används i produktionslinjens drift och underhåll.

Professionell lagerstyrning
Ni bestämmer om underleverantörerna även i fortsättningen ska leverera direkt till era produktionsanläggningar eller om Solar ska styra lagret med de relevanta produkterna för att få kortare leveranstid och maximal leveranssäkerhet. Solar ansvarar under alla omständigheter för de finansiella transaktionerna.

Bättre alternativ
Konkreta besparingar kan uppnås genom att delar av era inköp byts ut mot alternativ med samma eller högre kvalitet. Detta är möjligt tack vare Solars starka positionen på marknaden i norra Europa, vilket ger fördelaktiga avtalsförhållanden med tillverkarna. Ni bestämmer själva om ni vill fortsätta med de befintliga underleverantörerna.

Binder ni (dessutom) mer kapital än ni behöver?

En studie från Nordea visar att skandinaviska företag binder 36 procent mer kapital jämfört med sina europeiska konkurrenter. Det är naturligtvis en stor utmaning för vår konkurrensförmåga. Tail Spend Management är därför en integrerad del av vårt totalkostnadstänkande, där vi skapar transparens i sourcingen och därmed sänker de totala omkostnaderna. 

Läs mer

Flera tjänster

Lagerautomat

Lagerautomat är industrins godisautomater. Lagerlösningen ger transparens i förbrukningen, bättre tillgänglighet för produkter och större ansvar för medarbetarna. Skicka ett mejl till oss så kontaktar vi dig med mer information. 

Läs mer

Kitbox

Kitbox är en komplett samling komponenter för en specifik uppgift. Den är designad för att optimera inköp, produktionshastighet och ekonomi.

Läs mer

Vendor Managed Inventory

Via en molnbaserad tjänst får du fullständig kontroll över ditt lager, bundet kapital och en klar fördelning av omkostnader i fråga om projekt och beställningar. Skicka ett mejl till oss så kontaktar vi dig med mer information. 

Läs mer