Spara din kundvagn

Fastbox stängd

{{cart.Info.Name}}

Vad vill du göra med din kundvagn?

solar magasin

Så lyckas du med laddstationen

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Elbilarna och laddhybriderna blir snabbt fler i Sverige, men något som inte hängt med i samma takt är laddinfrastrukturen. Behovet av laddpunkter för elbilar är enormt – och att installera dessa behöver inte vara särskilt svårt. Dennis Juelsgaard på RD Elteknik berättar hur du ska göra för att lyckas.

I slutet av 2012 fanns drygt 1 000 laddningsbara bilar i Sverige. Sedan dess har en explosionsartad utveckling skett. Förra året ökade antalet laddningsbara bilar med hela 59 procent och i dag finns över 60 000 elbilar och laddhybrider i Sverige enligt intresseorganisationen Power Circle. 

Lika snabbt har utvecklingen dock inte gått när det kommer till laddpunkter; de 60 000 elbilarna får nämligen dela på drygt 5 500 laddpunkter runtom i landet. Kort sagt: det finns utrymme för väldigt många fler laddstationer.
– Det är ju inget snack om att elbilarna är framtiden, jag tror att vi bara har sett början på den utvecklingen. Tidigare var det motorvärmarstolpar som skulle byggas överallt, det som man nu kommer behöva göra är i stället laddstolpar, säger Dennis Juelsgaard på RD Elteknik.
Hans företag är specialister på just laddstationer för elbilar och har de senaste åren installerat en lång rad laddplatser hos olika bostadsrättsföreningar och parkeringsgarage. 
– Många tror kanske att det är väldigt komplicerat att göra den här typen av jobb, men om man ska göra en mindre installation behöver det faktiskt inte vara det. Upp till 3–5 bilar kan vara väldigt enkelt, och jag skulle säga att det är en väldigt bra typ av jobb, säger Dennis.

Samtidigt som det kan vara enkelt finns det dock några saker att tänka på för den som vill installera sin första laddstation. En sådan sak är att prata med olika tillverkare av laddstationer inför jobbet.
– Min erfarenhet är att de gärna kommer ut och kikar på projekten, och de har ju störst erfarenhet. De har varit med i många fall och kan berätta hur andra gjort i liknande situationer. Där kan man helt enkelt få mycket kunskap gratis, säger Dennis Juelsgaard.
En annan sak man ska vara noga med är sina effektberäkningar, då det annars är lätt att överbelasta fastighetens huvudsäkringar.
– Jag brukar alltid rekommendera att ta in elkonsulter vid sådana här jobb, att prata med personer som jobbar med just effektberäkningar. Då är man dels på den säkra sidan, men det blir också lite mer seriöst och det gör att kunden kan känna sig extra trygg.
Ett bra tips är också att tänka stort när laddplatser ska installeras. Eftersom utvecklingen går så snabbt framåt är det väldigt troligt att fastigheten snart kommer behöva ännu fler laddplatser. Om förarbetet då görs på en gång går det kommande projektet snabbare och dessutom till en lägre kostnad.
– Det här är något vi märker väldigt tydligt. Vi kanske har börjat någonstans med att installera fem laddstationer. Sedan hör kunden av sig och vill ha fem till, och därefter ytterligare fem. I dessa lägen är det väldigt skönt att ha förarbetet gjort, säger Dennis.

Något som många kunder har missat är att en installation av laddstation inte behöver vara särskilt dyrt. Inom ramen för regeringens satsning Klimatklivet kan så väl bostadsrättsföreningar och samfälligheter som kommuner och företag få ekonomiskt stöd för installation av laddstationer. En bostadsrättsförening som har lyckade erfarenheter av det är BRF Fanan 30 & 31 på Östermalm; föreningen har 43 garageplatser, och utrustade nyligen 12 av dessa med laddstolpar. 
– Vi deltog under 2018 i ett utvecklingsprojekt hos Fastighetsägarna i Stockholm och fick därmed hjälp i hela processen samt med vår ansökan till Klimatklivet. Det visade sig vara mycket värdefullt. I runda slängar kostade vår installation 200 000 kronor att genomföra, men vi fick hälften i bidrag vilket så klart är otroligt bra för föreningen, säger föreningens ordförande Göran Crona, och fortsätter:
– I dagsläget används inte alla laddpunkterna, men vi vet att behovet kommer öka framöver och därmed känner vi oss rustade för framtiden. Den här installationen höjer värdet på fastigheten, men gör det också att det blir enklare att hyra ut garageplatserna. Av våra 43 garageplatser hyr vi i dagsläget ut 30 till externa kunder, och då är det mycket värdefullt att säga att vi kan ordna en laddplats vid behov.

TEXT: MAGNUS CARLSSON

Dennis bästa tips för en lyckad installation

1: Våga testa! ”Många kanske är rädda för att göra det här första gången. Jag skulle säga tvärtom: om du får frågan är det ett perfekt tillfälle att komma in på ett nytt område."

2: Ta hjälp. ”Kontakta tillverkare om du känner dig osäker. De har stor erfarenhet av hur olika problem fixats med olika lösningar. De kan hjälpa dig med värdefull input.”

3: Ta in en elkonsult. ”Det är verkligen värt det, och du kan då vara trygg i att slutresultatet blir bra. Förankra det tidigt hos den som ska göra installationen så att det kan bakas in i priset.”

4: Glöm inte Klimatklivet. ”Klimatklivet kan vara guld värt för den som ska göra installationen. Tipsa kunden!”

5: Välj rätt lösning. ”Välj rätt box så blir det rätt från början. Se över vilka behov av uttag som finns, standard i dag är TYP 2. Det kan också vara bra att satsa på en box med RFID-tagg. Se också över om det finns behov av elmätare – detta ställer till exempel Klimatklivet krav på.”

6: Kontrollera boxen. ”Se till att boxen du ska installera har inbyggd övervakning för DC-fel. Finns inte detta måste du installera jordfelsbrytare B i anläggningen vilket kan bli dyrt. Finns övervakning för DC-fel räcker jordfelsbrytare A vilket blir mycket billigare”.

7: Lastbalansering. ”Installera aldrig en lösning som saknar lastbalansering. Ska du bara ha en laddare hemma är det inga problem, men i garagemiljö är det ett måste. I dag har de allra flesta stationerna lastbalansering, men inte alla.”

8: Förbered för fler. ”Utvecklingen går så snabbt att de stationerna du installerar i dag inte räcker till i morgon. Passa på att förbereda för fler stationer om du kan, och kommunicera även detta med kunden – för det kommer snart höra av sig igen.”

Klimatklivet

Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Satsningen är en del av statsbudgeten som riksdagen beslutat om, där varje investerad krona ska göra största möjliga klimatnytta. Inom ramen för Klimatklivet finns möjlighet att söka ekonomiskt stöd vid installation av laddstationer. 

Företag, kommuner och bostadsrättföreningar kan alla få stöd för så väl publika som icke-publika laddstationer. För 2018 gick ansökningsperioden ut 27 september. Besked om bidragsnivåer och ansökningsperioder för 2019 väntas komma längre fram.

Vill du veta mer om Solars och klimatklivet?

Läs mer här
solar magasin

För mer inspirerande läsning

                                                                                                                      

Upptäck fler artiklar