Solar Light

Kontorsbelysning

Det ställs höga krav på dagens kontorsbelysning,
vilket beskrivs i den uppdaterade standarden SS-EN 12464-1:2021.

Låt oss på Solar Light hjälp Er uppfylla dessa krav.

 

Se alla kontorsarmaturer här

Kraven ökar på vår kontorsbelysning. Dynamisk och individuell belysning är en avgörande faktor för motiverade medarbetare och därmed för produktiviteten – både i klassiska kontorslandskap och i moderna flexibla lösningar för kreativa möten.

 

Undersökningar visar att man under en arbetsdag vid datorn flyttar blicken mellan olika dokument, flikar och tangentbordet upp till tiotusen gånger. Utan rätt belysning är det ansträngande för ögonen.

Här berättar vi hur du kan utforma din kontorsbelysning så att den är skonsam för ögonen, inspirerande och motiverande.

Enkel- och dubbelkontor

Kvalitet, flexibilitet och effektivitet – det är huvudprioriteringarna när det gäller belysningslösningar för kontorslokaler.
Rätt, bländfri belysning för utrymmet och de enskilda arbetsplatserna bidrar till bättre koncentration och förebygger trötthet i ögonen. Se därför till att du har bländfri belysning, ljus där det behövs, högt kelvintal och mycket dagsljus för att förbättra koncentrationen och förebygga trötthet.

När man växlar mellan olika aktiviteter på kontoret, t.ex. skärmanvändning eller läsning av dokument, måste ljusförhållandena kunna anpassas enkelt och snabbt.

God effektivitet kan uppnås genom att utrusta kontoret med intelligent belysning. 

Öppna kontorslandskap

Öppna kontorslandskap är en värld för sig, eftersom de ska tillgodose individens behov – och samtidigt skapa en positiv och motiverande helhetsatmosfär.

När det gäller belysningsplanering innebär detta att varje skrivbord ska vara belyst i enlighet med standarder och utan bländning. Större kontorslandskap ställer högre krav på belysningsplaneringen.

Mötesrum

Det finns knappast något annat område som används på så många olika sätt som ett mötesrum. Spektrumet sträcker sig från representativa kundöverenskommelser till multimediapresentationer, kreativa möten och brainstorming sessioner. Var och en av dessa situationer kräver olika ljusförhållanden.

En intelligent belysningslösning gör det möjligt att optimera ljuset utifrån estetik och funktionalitet. Detta görs genom att justera ljusintensitet och färgtemperatur i kombination av direkt och indirekt ljus.

Flexibelt kontorslandskap

Framtidens arbetsplats har sedan länge kommit till kontoren. Det klassiska öppna kontorslandskapet ersätts av öppna utrymmen som består av zoner, t.ex. individuella arbetsstationer, telefonkiosker och mötesöar, sittsäckar och stående arbetsstationer. På så sätt skapas mer flexibilitet vad gäller arbetsmetoder och arbetsställningar. Samtidigt kan den dynamiska arbetsmiljön bidra till kreativitet.

Kraven på ljuskvaliteten är motsvarande höga. De enskilda zonerna i det öppna utrymmet kräver individuell, flexibel och justerbar belysning (Human Centric Lighting). Anpassad ljusstyrning säkerställer också hög energieffektivitet och kan bidra till företagets andra gröna initiativ.

Mötespunkter

Flertalet företag lever på det informella utbytet av idéer mellan kollegor. Mötespunkter är mötesplatser – perfekta för spontana samtal eller korta teammöten. De möjliggör korta, effektiva möten med konkreta resultat. Inredningen och den anpassade belysningen främjar utbyten och kreativitet.

Belysningen är en viktig del av spontana möten, då den inspirerar och skapar en avslappnad atmosfär. Hög ljuskvalitet och individuella ljusinställningar (Human Centric Lighting) hjälper dig att slappna av även under korta utbyten, så att det normalt hektiska tempot på kontoret avtar och istället ökar både  produktivitet och välmående.

Coworkingkontor

Ett kollektiv av yrkesverksamma personer från många olika branscher som arbetar tillsammans i samma utrymmen: Oavsett om det är individuellt eller i ett team har coworking etablerats som koncept, särskilt hos frilansare. Här ligger fokus på öppenhet, samarbete och maximal flexibilitet. Dessutom tillhandahåller coworkingkontor utrymme för en mängd olika evenemang, seminarier och workshops.

Med hälsofrämjande belysning som uppfyller standarderna kan coworkingkontor på positivt sätt sticka ut bland konkurrenterna. Ljuskvaliteten (Human Centric Lighting) bidrar till trivsel och kreativitet. Med ny teknik och belysningsstyrning garanteras också stor energibesparing och hållbarhet.

/globalassets/shared/concepts/solar-light/landingpages/check_ss_1923242804.png

Standarder och kvalitetskriterier för kontorsbelysning

Rätt belysning på kontoret bidrar till medarbetarnas hälsa och säkerhet. Den säkerställer att medarbetarna känner sig bekväma och är motiverade. Perfekt arbetsplatsbelysning kännetecknas av följande egenskaper:

• En ljusnivå som passar till den visuella uppgiften: Den avgörande faktorn här är i första hand belysningsstyrkan (mätt i lux). Ljusreflektionen från tak, golv och väggar har också stor påverkan på ljusstyrkan i kontoret. Vita väggar reflekterar upp till 85 % av ljuset, ljusa träpaneler upp till 35 % och rött tegel endast upp till 15 %. Slutsats: ju mörkare ett rum är inrett, desto mer ljus krävs för att uppnå samma ljusnivå.


• Jämn luminansfördelning: Skillnaderna i ljusstyrka mellan arbetsplatsen och omgivningen får å ena sidan inte vara för stora (högst faktor 3). Å andra sidan ger alltför små skillnader, till exempel genom indirekt ljus, ett monotont rumsligt intryck.


• Begränsning av bländning: För god sikt är det viktigt att undvika direkt och reflekterad bländning. Reflektionsexponering uppstår när man arbetar framför en datorskärm och ljusa ytor i omgivningen – t.ex. lampor eller fönster – reflekteras på skärmen. Detta får ögonkomforten att minska och gör det svårare att läsa m.m.


• Bra återgivning av föremål (skuggor) och undvikande av distraherande skuggor: utan ljus kan vi inte se föremål, utan skuggor är föremålen bara tvådimensionella bilder. Det är bara ljusets och skuggornas riktning som gör att föremålen ser tredimensionella ut och får djup. Man kan få fram behagliga skuggor med en bra balans mellan diffust ljus, t.ex. med indirekt belysning, och riktat ljus,


• Anpassad färgtemperatur


• Korrekt färgåtergivning: Hur nära motsvarar uppfattningen av färger som lysts upp med artificiellt ljus den naturliga färgen? Ju högre färgåtergivningsegenskaper belysningen har (mätt i Ra), desto bättre återges de upplysta föremålens färger


• Flimmerfritt ljus

Vad du själv kan förbättra

 

Vill du förbättra den nuvarande belysningen på ditt kontor? Det finns två saker som du kan kontrollera och eventuellt ändra innan du planerar och köper nya armaturer och belysningssystem. Här är våra tips:

1.) Naturligt ljus främjar prestationsförmågan

Även om artificiellt ljus kan efterlikna naturligt ljus är det inte samma sak. Därför är den viktigaste grundregeln för alla kontor: använd så mycket naturligt ljus som möjligt. Det främjar dina medarbetares prestationsförmåga, uppmärksamhet och motivation. Fönstren bör därför ha en lämplig storlek och placering.

Naturligt ljus kan dock även blända medarbetarna. Här kan justerbara persienner, rullgardiner och plisségardiner vara till hjälp.

2.) Skärmens placering i förhållande till fönster

På kontoret bör skrivbordet placeras så nära fönstret som möjligt. Det ska placeras i en 90 graders vinkel i förhållande till fönstret, så att ljuset faller in från sidan på arbetsytan. På så sätt undviker du skuggor på dina arbetsdokument och ljusreflektioner på skärmen.

Den perfekta belysningen för kontoret

I praktiken har det visat sig att en lösning med områdesindelad belysning är den mest optimala för kontorslandskap. Den kombinerar direkt och indirekt belysning med arbetsområdesrelaterad belysning. För bildskärmsarbeten är det vanligtvis en individuellt justerbar kontorsarmatur.

Det optimala belysningskonceptet för kontoret är en blandning av: direkt belysning – indirekt belysning – platsbelysning – naturligt dagsljus

Version 1:

Du använder armaturer med enbart direkt och indirekt ljusfördelning tillsammans i ett rum. Du kan komplettera den allmänna belysningen med en flexibel arbetsplatsarmatur på kontoret. Den förser det omedelbara arbetsområdet med starkt, direkt ljus. När du köper en skrivbordsarmatur ska du se till att den har flera rörelsepunkter, att huvudet kan vridas och att armaturen är dimbar. Medarbetaren har tillräckligt med ljus för att läsa utskrivna dokument och kan anpassa ljusstyrkan när han eller hon arbetar på skärmen. 
Andra fördelar med den här lösningen är att du kan inrätta arbetsstationerna i stort sett självständigt, där medarbetarna drar nytta av ett mycket bra luminansförhållande och kan anpassa belysningen på kontoret individuellt till sina behov.

Version 2:

blobid0.jpg

Ett bra alternativ är också belysningsarmaturer som kombinerar direkt och indirekt ljus i en och samma armatur, t.ex. pendel-, golv- eller väggarmaturer. De avger inte bara ljus direkt nedåt, utan även indirekt ut i rummet.

Detta leder till en jämn fördelning av ljus och behagliga skuggor på kontoret och förstärker medarbetarnas uppfattning av rummet, där ytorna får struktur och rummet verkar tilltalande och inte så attraktivt.

Praktiska exempel på förbättrad kontorsbelysning

Kontorsbelysning

Kvarteret Bronsen

I samband med renoveringen kontaktade Bygg-Göta Solar Light för att få hjälp med belysningen i fastigheten.
Läs mer om Bronsen-projektet
Kontorsbelysning

Nytt LED-ljus ger ett exklusivt utseende

Sydbank har genomfört en större renovering av sina kontorsbyggnader, bland annat en belysningsrenovering av korridorer och vardagsrum.
Läs mer om Sydbank-projektet
Kontorsfastighet

Armaturen Grill höjde upplevelsen hos Bäck Installation

Den stora upplevelsen finns ofta i de små detaljerna. Med hjälp av Solar Lights armatur Grill fick Bäck Installations nya kontor en belysning med ”det lilla extra”.
Läs mer om Bäck-projektet

Bör jag förbättra belysningen i mitt kontorsutrymme?

Slutsats:

Kontorsarbete är tufft för ögonen. Rätt belysning på kontoret förebygger för tidig trötthet, ökar prestationsförmågan och förebygger dålig hållning och olyckor. I praktiken har ”områdesindelad belysning” visat sig vara mycket lämplig: direkta och indirekta armaturer ger allmänbelysning på kontoret. Med en skrivbordsarmatur kan medarbetarna dessutom flexibelt anpassa ljusstyrkan och riktningen vid sin arbetsplats till den aktuella uppgiften.

Trenden inom kontorsbelysning går mot dynamisk ljusstyrning. Moderna belysningssystem gör det möjligt att anpassa den artificiella belysningen till dagsljusets naturliga rytm. Det är bäst att rådfråga en erfaren belysningsspecialist, eftersom den rätta belysningen på arbetsplatsen varierar mycket från kontor till kontor.

/globalassets/shared/concepts/solar-light/landingpages/lightplanner_ss_1939743724.png

Solar Light hjälper dig gärna

 

Låt oss hjälpa Er med en energieffektiv lösning utefter era specifika behov med hjälp av professionella belysningskonsulter, kontakta oss för snabb och konkret rådgivning.

Enskilda projekt med kreativt genomförande är inte heller något problem för oss. Vi hittar alltid den rätta lösningen.