Ett brett utbud av solceller: förpackningar, paneler och tillbehör

Se alla produkter i webbutiken
/globalassets/shared/climate-and-energy/solar-panels/solar-panels-industry-888x1000.jpg

Din partner inom solceller

Personlig rådgivning och stöd
- Snabb tillgång till teknisk support på svenska.
- Rådgivning för större installationer och tjänster inom design, projektplanering, beräkningar av energibesparingar och ritningar.
 
Rätt produkter
- Allt för alla solcellslösningar och taktyper på ett och samma ställe - både för privata hem och företag.
- Stort utbud av paneler, solcellspaket, omvandlare och batterier.
- Konkurrenskraftiga priser och de bästa garantisystemen.
- Produkter från Astronergy och Hyundai utan PFAS i filmerna.
 
Utbildning och fortbildning
- Med kurser från Solar School lär du dig att dimensionera och installera solcellssystem.
- Bli en certifierad RE-installatör.

Tre skäl till att kunder väljer solenergi

Bra för klimatet

Solceller bidrar till den gröna omställningen och CO2-besparingar. Samtidigt är det ett klimatvänligt sätt att få elektricitet.

En bra investering på lång sikt

De sparar pengar på elräkningen, ger avkastning på investeringen och ökar värdet på din bostad. Solceller kan integreras i byggnadens arkitektur och fungera som både energiproduktion och klimatskal.

Självförsörjning på det enkla sättet

Solceller kräver praktiskt taget inget underhåll. Du kan lagra elen i batterier och ladda din elbil och värmepump.
/globalassets/shared/climate-and-energy/solar-panels/sis_solceller.jpg

Nyckeltal och termer

- Solceller ger vanligtvis 120-250 kWh el per kvadratmeter solcellsarea.
- Ett solcellssystem producerar cirka 600-1100 kWh per installerad kWp och år.
 
Hur mycket el du får beror på solcellssystemets placering, systemlösningen, orientering, lutningsvinkel och systemets effektivitet.
 
Vad är kW, kWp, kWh?
 
- kW: Systemets uteffekt.
- kWp: kiloWatt peak betyder nominell effekt, vilket innebär effektkapacitet vid standardtestförhållanden.
- kWh: Energi från anläggningen
 
Källa: Solenergiföreningen
/globalassets/se/solar-magasin/2020-sm1/solceller/solceller_solarmagasin_2880x1000.jpg

Integrerade solceller - en lösning för framtiden

Tror du fortfarande att solceller är synonymt med stora, klumpiga enheter som gör byggnader ovanligt fula? Då är det hög tid att tänka om! Framtidens lösning stavas integrerade solceller och är både snygg och smart. I Solar Magasin kan du läsa om hur Kinds pastorat i Halland installerade integrerade solceller på ett av deras församlingshem.

/globalassets/images/800x400/man_in_front_of_computer_with_head-phones_1200x628.jpg

Teknisk rådgivning om solceller

Behöver du hjälp med större solcellsinstallationer eller komplexa lösningar?

Vi har experter som kan hjälpa dig med både större solcellsanläggningar och mer komplexa lösningar. De kan ge råd om att hitta rätt lösningar för större system och de erbjuder tjänster inom design och projektplanering, beräkning av energibesparingar och ritning.

Kontakta våra experter redan idag!

/globalassets/shared/climate-and-energy/solar-panels/teacher-talking-about-solar-panels_400x250px.png

Solar School

Säg JA till de nya typerna av arbetsuppgifter som dominerar marknaden. Lär dig hur en installation bör utformas och vilka standarder som gäller, samt produkternas funktion och vilka övriga säkerhetsaspekter som är viktiga.

/globalassets/shared/climate-and-energy/solar-panels/solceller-se/sek-handbok-solceller.jpg

SEK Handbok solceller - du har väl ett exemplar?

Med den helt nya solcellshandboken SEK Handbok 457 Solceller får du viktiga kunskaper om solcellsanläggning: elinstallationsregler, planering, montage, dokumentation, underhåll och liknande.

/globalassets/shared/climate-and-energy/solar-panels/solceller-se/lightning_2.jpg

Har solcellsanläggningen rätt skydd?

När blixten slår ned skapas magnetfält som inducerar överspänningar i spänningssatta ledningar upp till 2 km från nedslaget. Överspänningar påverkar både AC- och DC-ledningar och är ett hot mot solcellsanläggningens växelriktare eftersom överspänningar är tillräckligt starka att sluta enheten. Man kan skydda mot indirekta blixtnedslag genom att installera överspänningsskydd och funktionsutjämning, eller skydda den mot direkta blixtnedslag med åskledare, överspänningsskydd och funktionsutjämning.

Vanliga frågor

 • Kan jag installera solpaneler utan att ansöka om tillstånd?

  Kan jag installera solpaneler utan att ansöka om tillstånd?

  Svar Ja, den allmänna regeln är att solcellspaneler på befintliga byggnader är undantagna från kravet på ansökan enligt avsnitt 20-1.f i plan- och bygglagen: "Installation, ändring och reparation av solenergisystem i befintliga byggnader inom en användningsenhet eller brand". Solceller betraktas som en enkel installation och är undantagna från användningsskyldigheten." Andra regler kan gälla för kulturminnesmärkta byggnader, strandzonen och offentliga platser.

 • Klarar solpaneler av snö?

  Klarar solpaneler av snö?

  Svar Ja, kom ihåg att det finns solceller på satelliter i rymden och på forskningsstationen på Sydpolen. Lite svensk snö spelar ingen roll.

 • Är solpanelerna underhållsfria?

  Är solpanelerna underhållsfria?

  Svar Ja, det är de. Panelerna är vinklade och har en glasyta. Under nordiska förhållanden brukar pollen, granbark och föroreningar rinna av med regn. Under speciella omständigheter kan det behövas en noggrann kalkning av panelerna, men de flesta solcellsägare är aldrig uppe på sitt tak.

 • Kommer jag att få ström från mina solpaneler om 20 år?

  Kommer jag att få ström från mina solpaneler om 20 år?

  Svar Ja, och förmodligen mycket längre än så. Prestandagarantin innebär att tillverkaren är säker på att panelerna fortfarande kommer att generera ström åt dig om 20-25 år. Den förväntade livslängden är ännu längre, så du kan räkna med hemproducerad el långt in på 2040-talet.

 • Är det säkert att ha solpaneler på taket?

  Är det säkert att ha solpaneler på taket?

  Svar Ja, solpaneler måste installeras i enlighet med reglerna för elinstallationer och med hänsyn till byggnadens egenskaper (t.ex. ett tätt tak), och då är det säkert att både äga och använda dem.

 • Kan jag sälja el om jag har solpaneler?

  Kan jag sälja el om jag har solpaneler?

  Svar Ja, när dina solpaneler producerar mer el än du använder kan du sälja den till ditt energibolag.

 • Kan solcellsanläggningar orsaka bränder?

  Kan solcellsanläggningar orsaka bränder?

  Svar Ja, precis som alla andra elektriska installationer. Solcellsanläggningar har dock inte högre brandrisk än andra tekniska installationer. Tyskland har mer än 1,4 miljoner solcellsanläggningar och erfarenheten visar att mycket få bränder orsakas av solcellsanläggningar. Hittills har endast 0,006 procent av alla solcellsanläggningar orsakat bränder som lett till allvarliga skador. Under de senaste 20 åren har 350 solcellsanläggningar drabbats av bränder, varav 120 orsakades av fel i solcellssystemet. I 75 fall var skadorna allvarliga och i 10 fall brann hela byggnaden ner till grunden. De flesta bränderna startade till följd av fel i kablar och anslutningar. Det är viktigt att installatörerna följer gällande normer och föreskrifter och använder erkända komponenter och rätt verktyg - det är det bästa sättet att förebygga bränder. När man planerar en storskalig solcellsinstallation på en byggnad bör byggherren/leverantören informera den lokala brandkåren om installationen.

 • Utgör solpaneler en fara för brandmän?

  Utgör solpaneler en fara för brandmän?

  Svar Ja, precis som många andra elektriska installationer. Solcellsanläggningar producerar likström. Så länge ljus faller på modulerna fortsätter de att producera elektricitet. För att förhindra att brandmännen får elektriska stötar måste de stå minst några meter från branden när de släcker den från utsidan av byggnaden. Den största risken för brandmännen är när de släcker bränder inifrån byggnaden i områden där kablar är anslutna, eftersom solcellssystemet kan komma i kontakt med vatten eller med brandmännen själva. I Tyskland har hittills inga brandmän skadats av el från en solcellsanläggning under släcknings- och räddningsarbete. Utbildningskurser för brandkåren kan undanröja den osäkerhet som brandmännen kan ha i brandsituationer i byggnader med solcellssystem. Källa: Solenergiföreningen