Governance

Vi styr en ansvarsfull verksamhet eftersom vi tror att ansvar är den bästa utgångspunkten för att förbättra ett gemensamt bidrag till den gröna agendan. Därför har vi formaliserat vårt engagemang genom ett strategiskt fokus på att sätta standarden för transparens.
/globalassets/dk/baredygtighed/katarina_jonsson1000x1500.jpg

Samarbete med EcoVadis kommer att säkerställa en ansvarsfull värdekedja

Med fler än 3 000 leverantörer har vi ett ansvar att säkerställa gröna initiativ och socialt ansvar i värdekedjan. Som första sourcing- och serviceföretag har vi utökat detta fokus genom ett samarbete med EcoVadis. De tillhandahåller ett unikt verktyg för riskhantering och utvärdering av leverantörers hållbarhetsprestanda.
 
"Vi ser samarbetet med EcoVadis som ett steg mot att engagera våra leverantörer mer. Det är ett område vi tar på största allvar och som vi är villiga att investera tid och kraft i för att behålla kontrollen över", säger Group Sourcing Manager, Katarina Jönsson.
 
Som en del av samarbetet kommer hållbarhetsriskbedömningarna från EcoVadis att ligga till grund för handlingsplaner med de enskilda leverantörerna kring förbättringar. – I värsta fall kommer de att ge oss vägledning om vem vi ska undvika att göra affärer med, säger Katarina Jönsson.

Uppförandekod för leverantörer

Vi vill vara säkra på att produkten vi erbjuder har producerats och transporterats på ett etiskt sätt. Därför har våra leverantörer gått med på vår uppförandekod.
Läs vår uppförandekod

Hållbarhetspolicy

Läs vår hållbarhetspolicy och andra policys relaterade till den.
Se våra policys

Visselblåsare

Vårt visselblåsarprogram uppmanar interna och externa intressenter att avslöja all form av information eller aktivitet som anses olaglig, oetisk eller felaktig.
Gå till portalen
/globalassets/shared/about-solar/sustainability/sbti.png

Vi leder med transparens

Att styra en ansvarsfull verksamhet är viktigt, eftersom vi tror att ansvar är den bästa utgångspunkten för att förbättra vårt bidrag till den gröna agendan. Vi har därför formaliserat vårt engagemang genom en strategi som bygger på transparens. Vi arbetar med erkända icke-statliga organisationer och mäter oss mot internationella riktmärken. Att leva upp till etiska och verksamhetsmässiga riktlinjer matchar vår ambition att vara ett pålitligt och ansvarsfullt företag.