Solar Light

Industribelysning

Reducerade driftskostnader, ökad produktivitet och driftsäkerhet –
det är kraven som ställs på moderna industriella belysningssystem.
Underhållscykler och underhållskostnader ska kunna planeras och vara så
kostnads- och tids-effektiva som möjligt. Ljusets biologiska effekt på
människor och en effektiv ljusstyrning har en stor inverkan på
människans välmående och produktivitet.

Se alla industriarmaturer här

När är industriell belysning perfekt?

Industriell belysning kan beskrivas som en av de svåraste disciplinerna inom belysningsteknik. Här ställs stora krav på belysningens kvalitet. Ljuset ska inte bara vara tillräckligt starkt, utan anpassad till det specifika ändamålet samt vara kostnadseffektivt. Belysning är en viktig faktor framförallt i byggnader utan fönster samt där skiftarbete förekommer. Med hjälp av korrekt belysning ökar säkerheten och välmåendet hos dem som bedriver arbetet.

Viktiga faktorer för industriell belysning

Industriell belysning är lika omfattande som industrin själv. Det finns stora produktionsanläggningar och små komplexa anläggningar. Det är därför omöjligt att göra ett generellt uttalande om vad perfekt belysning är. Därför är det särskilt viktigt att behovsanpassad lösning utförs i varje enskilt utrymme. Om krav inte tas hänsyn till eller beaktas tillräckligt medför det konsekvenser för produktiviteten och den enskilda individen.

Tillsammans med våra belysningsexperter som ger råd om rätt belysning skapas en god arbetsmiljö där produktiviteten ökar. Vilket företag är inte intresserat av det? Med rätt belysning uppnås en bättre kostnadseffektivitet.

Vid installation och framtida underhåll måste tonvikten ligga på den bästa möjliga lösningen. Lika viktigt som låga driftskostnader är den kvalitativa produkten och dess femåriga produktgaranti. Om man tar hänsyn till alla dessa punkter har man en framtidssäker, innovativ och mycket ekonomisk belysningsanläggning.

Några tips för god industribelysning: Hög vertikal belysningsstyrka och djup ljusfördelning. Det innebär att även de största industrihallarna kan belysas perfekt. Tag hjälp av våra experter för att projektera fram den bästa lösningen för just Er fastighet och de förutsättningar som finns. Armaturer finns med flertalet olika spridningsvinklar och ljusmängd för att uppnå den mest optimala lösningen. Ett annat tips: Håll koll på det omfattande utbudet av tillbehör till belysningsanläggningen såsom t.ex sensorer. På så sätt förblir er belysningsanläggning flexibel även i framtiden!

Den bästa industriella belysningen i en överblick

Låt dig inspireras och se de senaste trenderna inom industriell belysning i Solar Light's nya industriella broschyr. Upptäck också nya produkter och tekniker som gör det möjligt för dig att uppfylla de nya EU-kraven.

Läs broschyren

Effektivt med ljus

Bara användningen av LED-teknik i industri- och hallbelysning ger möjlighet till enorma energibesparingar. Ljusstyrning ger ännu fler möjligheter och ser till att ljuset används på ett effektivt sätt. Exakt när och där det behövs och i rätt mängd.

 

 

stock-photo-portrait-of-production-line-workers-controlling-manufacturing-process-of-modern-packaging-2009894039.jpg

Produktiv med ljus

Ljus har en stor inverkan på kroppen och påverkar därmed människors prestationsförmåga. Men andra faktorer än förbättrad prestation har fått större betydelse. Nyckelbegreppet är ”Human Centric Lighting”. Med noggrant planerad ljusstyrning kan man använda biologiskt effektiv och dagsljusliknande belysning.

 

Säker med ljus

En grundläggande förutsättning för en säker arbetsdag är belysning på arbetsplatsen som uppfyller standarderna – allt från skrivbordet till produktionsanläggningen, truckgångar på lagret och inom logistiken. En bra belysningsutformning tar hänsyn till de olika områdenas respektive krav och ger på så sätt säkerhet och hälsoskydd.

 

safety_ss_1130250899.jpg

/globalassets/shared/concepts/solar-light/energylabel_ss_108074822.jpg

Energieffektivisering inom industrin ger minskade energikostnader

Möjligheten att spara in pengar med hjälp av energieffektiv belysning och teknisk optimering underskattas i allmänhet. Det finns enkla skäl till detta: Lysrör betraktas allmänt som energisparande, men denna teknik fasas ut på grund av EU-lagstiftningen den 1 september 2023.

Belysning förbises ofta som kostnadsfaktor. Med några få knep och relativt låga investeringskostnader kan man ändå snabbt spara stora summor per år: till exempel genom energibesparingar med hjälp av belysning.

Den andel av energikostnaderna som ett företag spenderar på belysning varierar kraftigt: de flesta företag behöver samma mängd ljus varje dag. Men om företaget också förbrukar mycket energi på produktion och maskiner är det lätt att förbise kostnadsbesparingen av energieffektiv belysning. Ändå har effektivare belysning omedelbara ekonomiska fördelar i alla företag.

Urval av framgångsrikt använda industrilampor

Solar Light

SWEA23

Extremt ljuseffektiv industriarmatur, TA40 för hög omgivningstemperatur. Snabbmonterad med detaljer i nytt unikt miljövänligt biomaterial som är naturligt nedbrytbart. Lätt utbytbara LEDmoduler. Överkopplingsledare med plintar i varje gavel 5G2,5mm². Montage dikt tak, armaturskena, lina, linfästen ingår. Ingår i hållbart sortiment som vi kallar Flex-serier.
Till produkterna
Solar Light

Atow

Armaturen är bredstrålande och kan placeras med ett stort avstånd mellan armaturerna och fortfarande ge det ljus som krävs. Kan användas i många olika lokaliteter, t.ex. lager, teknikrum mm. Samtliga On/Off har inbyggd DipSwitch för justering av ljusflöde i 4 olika lägen. Armatur med inbyggd närvarosensor (mikrovåg) ger en maximal energibesparing.
Till produkterna
Solar Light

Highbay Triton

High-Bay armatur för pendlat montage. Bredstrålande 120° eller mediumstrålande 90°. Upp till 165lmW, mycket effektiv armatur. Levereras med standard driver eller DALI. 1,5m klädd kabel. Vajer, kedja eller justerbara takfästen kan beställas som tillbehör.
Till produkterna
Solar light

Sekta

Armatur avsedd för varuhus, stora butiker, produktionshus och idrottsanläggningar. För nyinstallationer eller byte av traditionella T8 & T5-armaturer. Industriarmatur i galvaniserad stålplåt. Finns även bollskydd som tillbehör.
Till produkterna

Tips: Optimal användning av dagsljus

I industrihallar, verkstäder och kontor kan så kallade dagsljussensorer effektivt spara energi. Denna enkla åtgärd tänder, släcker eller dimrar belysningsanläggningen beroende på mängden infallande dagsljus. Ingen annan ljuskälla är hälsosammare och billigare än solljus, så det lönar sig alltid att utnyttja denna resurs på bästa sätt.

Underskattat: Sparar energi på belysning

Vilka faktorer avgör hur mycket energi ett företag kan spara på belysning? Å ena sidan beror det naturligtvis på vilken typ av verksamhet det är och hur rörelsemönstret och aktiviteten ser ut under arbetsdagen i lokalen. Å andra sidan beror det på allmänna faktorer:

-> utrymmets storlek och höjd
-> själva lampan: energieffektivitet, ljusfördelning och teknik
-> armaturens ålder

Effektivitetsåtgärder för belysning

För att på bästa sätt reducera energikostnader för belysning måste alla parametrar noggrant vägas in. Energibesparingar uppnås främst genom att välja rätt armaturer med rätt teknik för ändamålet. Det är viktigt med en löpande underhållsplan för att bibehålla samma goda egenskaper som vid installation.

Varför borde jag investera?

Beslut om när och hur mycket man ska investera i ny utrustning som belysning, fastigheter eller mjukvarusystem, även kallat kapitalutgifter eller ”CapEx”, är viktiga aspekter när man driver ett företag.

Kapitalutgifterna avgör ofta om produktionsplanerna hålls eller om produktionen står still under väntan på reparationer av föråldrad utrustning. Välplanerade utgifter gör det möjligt för ett företag att ta emot större beställningar i stället för att gå miste om kapacitet.

Att investera i ny belysningsutrustning och uppdaterad teknik kan göra ett tillverkningsföretag effektivare och lönsammare och kan bidra till en konkurrensfördel på en marknad jämfört med företag som arbetar med en föråldrad anläggning.

Bör jag förbättra belysningen i mitt industriföretag?

Slutsats:
Absolut! – det är svaret på frågan om huruvida energieffektivitet i kommersiell belysning lönar sig. Ännu effektivare är professionell rådgivning om energieffektivitet. Våra belysningskonsulter hjälper dig på detta område.

/globalassets/shared/concepts/solar-light/landingpages/lightplanner_ss_1939743724.png

Solar Light hjälper dig gärna

 

Låt oss hjälpa Er med en energieffektiv lösning utefter era specifika behov med hjälp av professionella belysningskonsulter, kontakta oss för snabb och konkret rådgivning.

Enskilda projekt med kreativt genomförande är inte heller något problem för oss. Vi hittar alltid den rätta lösningen.

Praktiska exempel på förbättrad industribelysning

Lager & Produktion

Alcoa

När världens största aluminiumtillverkare Alcoa behövde en ny belysningslösning, var Solar Light den rätta leverantören.
Läs mer om Alcoa-projektet
Lager & Produktion

Nytt ljus som lever upp till grön standard

Hos NKT är produktionshallarna i drift alla dygnets 24 timmar, året om. Här förvandlas råkoppar till flera tusen meters kabel. Det krävs ordentlig belysning.
Läs mer om NKT-projektet
Lager & Produktion

Flexibel LED lösning till Danfoss

Danfoss i Nordborg fokuserar på företagets klimatinsats, bl a utbyttes all belysning till LED.
Läs mer om Danfoss-projektet
Lager & Produktion

Snabb Installation löste problemen för Rofa Design

Tid är pengar, brukar det heta. Och den som vill tjäna pengar behöver därför agera snabbt. När Rofa Design byggde nytt lager var det bråttom, och då valdes lösningar från Solar Light. Två dagar och 54 armaturer senare var lagret redo att invigas.
Läs mer om Rofa-projektet
/globalassets/no/industries/hero_industry_front_2880x1000.jpg

Solar tillhandahåller allt du behöver

 

Vilken bransch tillhör du och vilka andra produkter och tjänster kan optimera din verksamhet?

Här hittar du all information om din bransch.